Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Dostawa i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w Stanisławowie

drukuj (Dostawa i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w Stanisławowie)

 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia: 2020-09-11
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-09-11 00:00
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-11 11:59

Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego

drukuj (Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego)

 • autor informacji: Agnieszka Getka
  data wytworzenia: 2020-08-04
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-08-04 15:24

Zapytanie ofertowe pn: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stanisławów”

drukuj (Zapytanie ofertowe pn: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stanisławów”)

 • autor informacji: Magdalena Przanowska
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-07-22 13:05

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu identyfikacji wizualnej dla Gminy Stanisławów

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu identyfikacji wizualnej obejmującej:
znak marki (logo)
koncept identyfikacji wizualnej
wzory akcydensów i nośników promocji
księgę identyfikacji podstawowej (zawierająca w sobie również księgę znaku)
przeprowadzenie szkoleń dla pracowników

Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów 2020/ 2021 roku według potrzeb Zamawiającego

 • autor informacji: Monika Krupa
  data wytworzenia: 2020-06-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-06-16 12:00

Zapytanie ofertowe pn: „Demontaż, przewiezienie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów”

drukuj (Zapytanie ofertowe pn: „Demontaż, przewiezienie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów”)

 • autor informacji: Magdalena Przanowska
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-06-15 15:29

Zapytanie ofertowe pn: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stanisławów”

drukuj (Zapytanie ofertowe pn: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stanisławów”)

 • autor informacji: Magdalena Przanowska
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-06-15 15:16

Zapytanie ofertowe pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

drukuj (Zapytanie ofertowe pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”)

 • autor informacji: Magdalena Przanowska
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-06-15 15:09
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-15 15:09

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Pustelniku gmina Stanisławów

drukuj (Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Pustelniku gmina Stanisławów)

 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-12-02 17:03
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 08:53

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Stanisławów, przy użyciu własnego środka transportu.

drukuj (Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Stanisławów, przy użyciu własnego środka transportu.)

 • autor informacji: Magdalena Kubuj
  data wytworzenia: 2019-09-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-09-02 14:02

Przeprowadzenie szkoleń w projekcie "JA W INTERNECIE" realizowanym przez Gminę Stanisławów"

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STANISŁAWÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI”

drukuj („UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STANISŁAWÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI”)

 • autor informacji: Danuta Słowik
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-01-02 09:29

„Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2018/2019”.

drukuj („Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2018/2019”.)

 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2018-11-28
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-11-29 08:59

„Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie, Gmina Stanisławów w 2019 roku”.

drukuj („Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie, Gmina Stanisławów w 2019 roku”.)

 • autor informacji: Władysław Sędzielski
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-11-14 09:06

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów w latach 2019-2020

drukuj (Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów w latach 2019-2020)

 • autor informacji: Władysław Sędzielski
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-11-13 12:22

Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stanisławów w 2018 r.

drukuj (Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stanisławów w 2018 r.)

 • autor informacji: Magdalena Szczęsna
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-08-16 14:56

Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • autor informacji: Agnieszka Piotrowska
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-08-16 14:06
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-16 14:06

Demontaż, przewiezienie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów

drukuj (Demontaż, przewiezienie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Agnieszka Getka
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-07-13 13:33

Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy Stanisławów oraz szkół na terenie gminy Stanisławów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Stanisławów oraz szkół na terenie gminy Stanisławów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wykonanie remontu dachu remizy strażackiej w Ładzyniu

drukuj (Wykonanie remontu dachu remizy strażackiej w Ładzyniu)

 • autor informacji: Władysław Sędzielski
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-05-25 15:17

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej dla robót pn: „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Stanisławów, Gmina Stanisławów”

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej dla robót pn: „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Stanisławów, Gmina Stanisławów”

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy Stanisławów

drukuj (Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy Stanisławów)

„Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów w 2018 roku według potrzeb Zamawiającego”.

„Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów w 2018 roku według potrzeb Zamawiającego”.

„Remont chodnika ulicy Senatorskiej w Stanisławowie na odcinku od ulicy Rynek do ul. Młynarskiej (Etap – II)” i utwardzenie części powierzchni gruntu dz. nr. 29/19 w Pustelniku (Etap – II)”.

Postępowanie jest prowadzone w trybie : zaproszenia do złożenia oferty, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, o której mowa w art.4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów odwadniających wraz z wykonaniem części przelotowych przepustów pod zjazdami do pól na terenie Gminy Stanisławów

drukuj (Pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów odwadniających wraz z wykonaniem części przelotowych przepustów pod zjazdami do pól na terenie Gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Małgorzata Witowska
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-02-28 13:18

„Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów w 2018 roku według potrzeb Zamawiającego”.

drukuj („Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów w 2018 roku według potrzeb Zamawiającego”.)

 • autor informacji: Małgorzata Witowska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-01-08 15:30

Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2018 i 2019 roku

drukuj (Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2018 i 2019 roku)

 • autor informacji: Magdalena Szczęsna
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-12-12 12:18

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie, Gmina Stanisławów w 2018 roku

drukuj (Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie, Gmina Stanisławów w 2018 roku)

 • autor informacji: Magdalena Szczęsna
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-12-12 12:14

Pogłębienie i oczyszczenie istniejącego rowu odwadniającego wraz z wykonaniem części przelotowych przepustów pod zjazdami do pól w miejscowości Wólka Czarnińska na terenie Gminy Stanisławów, znajdującego się przy drodze nr ewid. 465

Pogłębienie i oczyszczenie istniejącego rowu odwadniającego wraz z wykonaniem części przelotowych przepustów pod zjazdami do pól w miejscowości Wólka Czarnińska na terenie Gminy Stanisławów, znajdującego się przy drodze nr ewid. 465 tj.:
a) odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu na głębokość ok. 20 cm, na długości 700 mb.
b) ścinka poboczy istniejącego rowu na grubości ok. 20 cm, na długości 700 mb.
c) wykonanie części przelotowych przepustów z zakupionych przez Wykonawcę karbowanych rur PP o sztywności obwodowej SN8 o średnicy 300 mm i długości 5 mb. pod zjazdami do pól wraz z zasypaniem w ilości 16 szt.,
d) materiał pochodzący z odmulenia rowu i ścianek poboczy (urobek) zostanie wywieziony przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 5 km.

Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy w 2017 roku

drukuj (Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy w 2017 roku)

Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Stanisławów

drukuj (Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Grażyna Kosek
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-04-21 14:48

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Stanisławów oraz szkół na terenie gminy Stanisławów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy Stanisławów oraz szkół na terenie gminy Stanisławów zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Opracowanie koncepcji kolorystyki elewacji budynku OSP Ładzyń, Gmina Stanisławów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM

w formie zapytania ofertowego

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Gminy Stanisławów w ramach naboru wniosków dla działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach RPO WM 2014 – 2020

drukuj (Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Gminy Stanisławów w ramach naboru wniosków dla działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach RPO WM 2014 – 2020)

 • autor informacji: Magdalena Szczęsna
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-03 14:15

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie, gmina Stanisławów w 2017 roku

drukuj (Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie, gmina Stanisławów w 2017 roku)

 • autor informacji: Magdalena Szczęsna
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-11-09 12:59

Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu gm. Stanisławów"

drukuj (Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu gm. Stanisławów")

 • autor informacji: Grażyna Kosek
  data wytworzenia: 2016-09-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-09-26 15:30
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-26 15:30

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji c.o. i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy".

drukuj (Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji c.o. i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy".)

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-07-26 13:45

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów

drukuj (Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-07-14
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-07-14 14:58

Realizacja prac wykończeniowych budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy polegających na wykonaniu elewacji zewnętrznej (dz. ew. 106/2)

drukuj (Realizacja prac wykończeniowych budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy polegających na wykonaniu elewacji zewnętrznej (dz. ew. 106/2))

 • autor informacji: Magdalena Szczęsna
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-18 16:05
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-01 12:46

Profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie Gminy Stanisławów w 2017r. wg potrzeb zamawiającego

drukuj (Profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie Gminy Stanisławów w 2017r. wg potrzeb zamawiającego)

 • autor informacji: Małgorzata Witowska
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2016-11-25 09:16
 • zmodyfikował: Mikołaj Cybula
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 09:16

Załączniki

drukuj (Załączniki)

 • autor informacji: Małgorzata Witowska
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2016-11-25 09:16
 • zmodyfikował: Mikołaj Cybula
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 09:16

Tytuł obiektu: Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie Gminy Stanisławów w 2017r. wg potrzeb zamawiającego

drukuj (Tytuł obiektu: Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie Gminy Stanisławów w 2017r. wg potrzeb zamawiającego)

 • autor informacji: Małgorzata Witowska
  data wytworzenia: 2016-12-19
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2016-12-19 16:49

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 61596
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-15 15:43

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 986886
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-23 08:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl