Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Banery

  • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 7 października 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 8 lipca 2019 r.

Wyniki wyborów uzupełniających

Zarządzenie Nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zwolania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów

Postanowienie Nr 69/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stanisławów

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach o naborze kandydatów na członków komisji głosowania

Obwieszczenie Gminnej Komosji Wyborczej w Stanisławowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Harmonogram prac Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie

Postanowienie Nr 45/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

Postanowienie Nr 43/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powaołania Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH II z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie, w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

 

Na podstawie § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. informuję, że w związku z koniecznością uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach II, mogą w terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 13:00 zgłosić do Komisarza Wyborczego w Siedlcach II, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Komisarza Wyborczego w Siedlcach II) kandydatów jako uzupełnienie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie.

Kandydatami do składu komisji mogą być wyborcy posiadający bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli osoby, które :

-  są obywatelami polskimi

- najpóźniej w dniu zgłoszenia kończą 21 lat

- nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

- nie są pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

- nie są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu

- nie są skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- wobec których nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności za złożenie niezgodnego z prawda oświadczenia lustracyjnego,

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych siedlce.kbw.gov.pl lub kbw.gov.pl

                                                                                  

Komisarz Wyborczy

     w Siedlcach II

                                                                                   

 /-/ Konrad Mielcarek

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH II z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie,
w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień
24 marca 2019 r.

Na podstawie § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. informuję, że w związku z koniecznością uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r. zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach II, mogą w terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 13:00 zgłosić do Komisarza Wyborczego w Siedlcach II, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Komisarza Wyborczego w Siedlcach II) kandydatów jako uzupełnienie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie.

Kandydatami do składu komisji mogą być wyborcy posiadający bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli osoby, które :

-  są obywatelami polskimi

- najpóźniej w dniu zgłoszenia kończą 21 lat

- nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

- nie są pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

- nie są ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu

- nie są skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- wobec których nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności za złożenie niezgodnego z prawda oświadczenia lustracyjnego,

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych siedlce.kbw.gov.pl lub kbw.gov.pl

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

z dnia 18 stycznia 2019 r.

 

                Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r., przyjmowane są w siedzibie Komisarza Wyborczego
w Siedlcach II, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208, od poniedziałku do piątku
w godz. 800 – 1600. Termin przyjmowania zawiadomień upływa dnia
28 stycznia 2019 r. . W wyborach uzupełniających do przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie jest wymagane zbieranie podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu (art. 398 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy).

W terminie do dnia 7 lutego 2019 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach II kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie.

 

 

                                                                                    

                                                                           Komisarz Wyborczy

                                                                                w Siedlcach II

 

                                                                           /-/  Konrad Mielcarek

 

 

 

*Na podst. art. 9§2 i §3 Kodeksu wyborczego – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Obwieszczenie granice okręgów

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1591
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 14:03

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 988357
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 14:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl