Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Banery

  • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Lp. Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot Kwota
1. 1. 2.01.2020

"Deloitte" Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Usługi doradztwa podatkowego dot. podatku VAT

500 zł/mies.

2. 2. 02.01.2020 Justyna Pycka Promocja gminy 1000 zł/mies
3. 3. 08.01.2020 Kamila Czajkowska Consulting Usługi psychologiczne 60 zł/godz. 7 godz. tygodniowo
4. 4. 10.01.2020 WIN Konsultacje Szkolenia Couching Spólka I. Anczarska usługi psychologiczne 70 złza godz. 14 godz. miesięcznie
5. 4a. 13.01.2020 Urbi-Plan M. Sienkiewicz Opracowanie projektów decyzji

nowe - 233,70 zł brutto

zmieniające - 184,50 zł brutto

6. 5. 15.01.2020 Bartnicki Mieczysław Konserwacja sprzętu i pojazdu OSP Czarna 1800 zł brutto/rok
7. 6. 15.01.2020 Baranowski Arkadiusz Konserwacja sprzętu i pojazdu OSP Lubomin 1200 zł brutto/rok
8. 7. 15.01.2020 Ryszawa Cezary Konserwacja sprzętu i pojazdu OSP Ładzyń 2400 zł brutto/rok
9. 8. 15.01.2020 Borucki Sławomir Konserwacja sprzętu i pojazdu OSP Pustelnik 1800 zł brutto/rok
10. 9. 15.01.2020 Domański Arkadiusz Konserwacja sprzętu i pojazdu OSP Rządza 1800 zł brutto/rok
11.  10.    15.01.2020 Owsianko Hemryk Konserwacja sprzętu i pojazdów OSP Stanisławów 5400 zł brutto/rok
12. 11. 16.01.2020 Paweł Pleśniak Obsługa prawna 3567,00 zł brutto
13. 12. 20.01.2020 Królik, Włodzimierz Król, Zakład Robót Drogowych i Inż. Bud., ul. Łukasiewicza 9G,
05-200 Wołomin
Rewitalizacja parku w Stanisławowie 1016744,20 zł brutto
14. 13. 20.01.2020 MM Marek Mudant, ul. Siedlecka 11, Grębków Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 900 zł brutto
15. 14 23.01.2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie udział w forum skarbników 180 zł bruto miesięcznie
16. 15. 24.01.2020 Skarb Państwa Wojewoda Mazowiecki Dopłata do transportu publicznego 42624 zł
17. 16. 27.01.2020 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Stanisławowie Dzierżawa nieruchomości przez Gminę Stanisławów 1480 zł +23% VAT
18. 17. 28.01.2020 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Opracowanie "Studium uwarunkowań hydrogeologicznych(...)" 14.000 zł
19. 18. 28.01.2020  Radca Prawny PANORAMA Marcin Ciszkowski Świadczenie pomocy prawnej - zastępstwo procesowe 200 zł/h netto
20. 19. 03.02.2020 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biuro Usług Inżynieryjnych Tomasz Samson Opracowanie projektu budowlanego odcinka kanalizacji deszczowej 4.920 zł brutto
21. 20. 03.02.2020 OSP Stanisławów Dotacja na rozbudowę garaży 250.000 zł
22. 21. 06.02.2020 PROSKOL Łukasz Skolimowski, ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce Opracowanie oceny technicznej stanu technicznego rozstrzygającego o sposobie odprowadzenia wód opadowych z działki o nr ewidencyjnym 5/6 w Pustelniku 2200 zł netto, 2706 zł brutto
23. 22. 07.02.2020 Renata Maria Gromulska Przeprowadzenie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień 1000 zł brutto
24. 23. 07.02.2020 Janina Wieczorek Przeprowadzenie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień 1000 zł brutto
25. 24. 11.02.2020 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Biuro Usług Inżynierskich Tomasz Samson, ul. Szpitalna 64, 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Rynek w Stanisławowie 615 zł brutto
26. 25. 12.02.2020 ZAiKS Dożynki Gminno-Parafialne 2019 6211,50 zł
27. 26. 12.02.2020 Gabinet weterynaryjny Krystyna Kowalczyk Profesjonalne odłowienie oraz umieszczenie w schronisku zwierząt bezdomnych 1270 zł
28. 27. 12.02.2020 Zbiornica Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy 130, 200, 400 zł+VAT
29. 28. 12.02.2020 Zbiornica Padliny Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy 160.290.400 +VAT
30. 29. 21.02.2020 Playboys Występ na dożynkach 16.000 zł netto
31. 29a. 25.02.2020 A.K. Gontarski Analiza potencjalnych kosztów utworzenia przez Gminę Stanisławów własnego przedsiębiorstwa komunalnego" 4000 zł
32. 30. 26.02.2020 Totemownia Weronika Marcin Sichno Warszawa Sprawowanie nadzoru inwestorskiego termomodernizacja budynków ul. Lubelska 4 i Zachodnia 5 w Stanisławowie 1150 zł brutto
33. 31. 03.03.2020 Studio Projekt Jacek Bakuła, ul. Świętokrzyska 46, 05-300 Mińsk Maz. Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla II etapu inwestycji pn. Budowa przedszkola i żłobka w Stanisławowie 2460,00 zł brutto
34. 33. 27.02.2020 Gminy Stanisławów Dotacja na przebudowę ul. Mickiewicza 53.786,00 zł
35. 34. 31.03.2020 Justyna Pycka Zbieranie materiałów, opracowanie i redagowanie tekstów informacyjnych poświęconych Gminie Stanisławów oraz umieszczanie ich na stronie internetowej i profilu Facebook. 1180 zł
36. 36. 31.03.2020 Auto Podlasie Samochód Służbowy 113000 zł
37. 37. 06.04.2020 Ewa Książek obsługa w zakresie BHP 400 zł brutto
38. 37A. 06.04.2020 Robert Wiącek Pełnienie funkcji koordynatora gminnego w wyborach prezydenta RP 300 zł
39. 38. 06.04.2020 PHU Michał Paczkowski Drop 18, 05-307 Dobre Pogłębianie i oczyszczanie istniejących rowów odwadniających 30.000 zł brutto
40. 39. 17.04.2020 Gabloty Krajowe sp. z o.o. ul. Niepodległości 102 44-192 Knurów Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla Gminy Stanisławów 11.808 zł brutto
41. 39a. 17.04.2020 Bożena Wyszomirska Sporządzenie spisu wyborców, aktów pełnomocnictwa itp. 1450,71 zł
42. 40. 22.04.2020 Wójt Gminy Stanisławów Kinga Sosińska Umowa Garażowania samochodu 0
43. 41. 22.04.2020 Andrzej Wiśniewski Umowa Garażowania samochodu 0
44. 42. 22.04.2020 Krzysztof Kaim Stanisławów Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków 3500 zł
45. 43. 28.04.2020 Mesta A. Hiszpański, ul. Wiosenna 1, 05-326 Poświętne dostawa żwiru 29,52 zł/tona brutto
46. 44. 28.04.2020 Mesta A. Hiszpański, ul. Wiosenna 1, 05-326 Poświętne dostawa tłucznia

90zł/t (rozsciełacz) brutto

80zł/t brutto

 

47. 45. 28.04.2020 Mesta A. Hiszpański, ul. Wiosenna 1, 05-326 Poświętne dostawa destruktu

81,18 zł/t brutto

100 zł/t (rozsciełacz) brutto

48. 46. 28.04.2020 Mesta A. Hiszpański, ul. Wiosenna 1, 05-326 Poświętne dostawa gruzu 54 zł/t brutto
49. 47. 28.04.2020 PBDiM w Mińsku maz. Kolejowa 28 Przebudowa drogi w m. Suchowizna 188.952,60 zł brutto
50. 47a. 30.04.2020 Mariusz Konca Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Suchowizna droga 1500 zł netto
51. 48. 04.05.2020 Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy Sp. K. Ocena wpływu ustawy antykryzysowej - zwolnienie ze składek ZUS 3000 zł netto
52. 49. 05.05.2020 EKO SAM Odbiór odpadów 26.344 zł
53. 50. 06.05.2020 Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg 22140 zł
54. 50a. 07.05.2020 Komendant Stołeczny Policji Zakup samochodu osobowego C 16700 zł
55. 51. 08.05.2020 Andrzej Bryńczak, Borki Siedleckie 86, 08-125 Suchożebry Nadzór archeologiczny przy zadaniu przebudowa ul. Mickiewicza w Stanisławowie od 2000 do 3000 zł brutto
56. 52. 14.05.2020 LEJ-BET Borek Czarniński Wykonanie posadzki w Ładzyniu 8800, zł brutto
57. 53. 12.05.2020 SPZOZ Mińsk Mazowiecki Aneks do umowy w sprawie badania druhów OSP  
58. 54. 21.05.2020 Ewiak Dawid Dokumentacja fotograficzna do folderu promującego gminę Stanisławów 660 zł bruto
59. 55.   Krajowa Izba Rozliczeniowa SA Umowa o korzystanie z usługi Paybynet  
60. 56. 1.06.2020 Ryszard Ryszawa Woźny 1904,00 brutto
61. 57. 10.06.2020 UPLKS Zajęcia i rozgrywki sportowe 60.000,00 zł
62. 57a. 10.06.2020 PPU Konstruktor Agnieszka Kozera Projekt przebudowy drogi wewnętrznej ul. Radzymińskiej 8000 zł
63. 58. 10.06.2020 UPLKS Nauka samoobrony dla seniorów 1350 zł
64. 59. 10.06.2020 UPLKS Dzień sportu "Stop uzależnieniom" 2000 zł
65. 60. 10.06.2020 KGW "Wólczanki" Wólka Czarnińska "Organizacja obchodów Dnia Niepodległości" 2000 zł
66. 61. 10.06.2020 OSP Stanisławów "Mam przyjaciela strażaka" 2000 zł
67. 62. 16.06.2020 ALERT Rafał Trela ul. Mołdawska 15/85, 02-127 Warszawa Usługi ogrodnicze na terenie Parku w Stanisławowie 4050 zł brutto
68. 63. 16.06.2020 Centrum Wypału Wapna, ul. Świętokrzyska 27, 27-400 Ostrowiec Zakup wapna palonego mielonego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Retkowie 3790,80 zł brutto
69. 64. 17.06.2020 Czystość Sp.j. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie; ul. Mickiewicza 147567,32 zł brutto
70. 65. 17.06.2020 PPU Konstruktor Agnieszka Kozera, Barcząca, ul. Grabowe 57, 05-300 Mińsk Maz. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie, ul. Mickiewicza."  
71. 66. 22.06.2020 Małgorzata Gers Informatyczna obsługa OKW 1 w Stanisławowie 350 zł
72. 67. 22.06.2020 Justyna Michalska Informatyczna obsługa OKW 2 w Pustelniku 350 zł
73. 68. 22.06.2020 Magdalena Kożuch Informatyczna obsługa OKW Nr 3 w Ładzyniu 350 zł
74. 69. 22.06.2020 Aneta Rudnik Informatyczna obsługa OKW nr 4 w Stanisławowie 350 zł
75. 70. 22.06.2020 Marzena Szczurowska Informatyczna obsługa OKW nr 5 w Stanisławowie 350 zł
76. 71. 22.06.2020 Natalia Gajewska obsługa obwodowych komisji wyborczych 600 zł
77. 72. 22.06.2020 Izabela Zagórska obsługa obwodowych komisji wyborczych 600 zł
78. 73. 22.06.2020 Robert Wiącek Koordynator gminy ds. informatyki 900 zł
79. 74. 23.06.2020 RMP Company Ryszard Suder Odnowienie rocznej licencji programów Wodnik i Pośredni 1350 zł netto
80. 75. 23.06.2020 Stowarzyszenie "Nasza Wólka" Organizacja pikniku rodzinnego 2000 zł
81. 76. 23.06.2020 KOWAGO - INŻYNIERIA Osiedle Bankowe B 05-462 Wiązowna lojk dokumentacji budowlanej dla budynków mieszkalnych ul. Lubelskiej 4 i ul. Zachodniej 5 3075 zł
82. 77. 23.06.2020 Marek Chmielewski Prace ciągnikiem 3402,00 zł
83. 78. 26.06.2020 Marzanna Wieczorek Rządza 54a Dezynfekcja lokali wyborczych Nr 1, 4 i 5 375,00 zł
84. 79. 26.06.2020 Halina Gawor ul. Sokólska 1, 05-304 Stanisławów Dezynfekcja lokali wyborczych Nr 1, 4 i 5 375,00 zł
85. 80. 26.06.2020 Barbara Rozbicka Ładzyń, ul. Spacerowa 2, 05-304 Stanisławów Dezynfekcja lokalu wyborczego nr 3 w Ładzyniu 250 zł
86. 81. 26.06.2020 Agnieszka Mielcarz ul. Nadrzeczna 38, Pustelnik Dezynfekcja lokalu wyborczego Nr 2 w Pustelniku 250 zł
87. 82. 15.06.2020 Gmina Stanisławów Przekazanie środków ochronnych dla OSP Ładzyń i Stanisławów 27.608,38
88. 83. 30.06.2020 KGW "Goździk" Pustelnik Działania na rzecz integracji i uczestnictwa w życiu społecznym seniorów 3050 zł dotacja
89. 84. 02.07.2020 Adimex Sp. z o.o. ul. Szafirowa 11, 05-077 Warszawa Wesoła Budowa przedszkola i żłobka w Stanisławowie etap II 654187,43 zł
90. 85. 02.07.2020 Projektowanie i Nadzorowanie Robót w Budownictwie Bogusław Kowalczyk ul. Mała 3 05-300 Mińsk Mazowiecki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad Budowa przedszkola i żłobka w Stanisławowie etap II 8610 zł
91. 86. 03.07.2020 OSP Lubomin Dotacja na zakup działki 50.000,00 zł
92. 87. 03.07.2020 Alert Rafał Trela ul. Mołdawska 15/85 02-127 Warszawa Usługi ogrodnicze na terenie parku w Stanisławowie 4050 zł brutto
93. 88. 07.07.2020 Biuro Architektoniczne Amn Joanna Walaszczyk ul. Sosnowa 16, 05-319 Cegłów Wykonanie koncepcji rozbudowy budynku OSP w Ładzyniu 9840,00 zł
94. 89. 02.07.2020 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Warszawa Destrukt 0
95. 90. 6.07.2020 Izabela Zagórska Arynów 8A, 05-300 Mińsk Mazowiecki Obsługa Urzędnika Wyborczego w wyborach Prezydenta RP II tura 510 zł
96. 91. 6.07.2020 Natalia Gajewska Kamionka 19A, 05-306 Jakubów Obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP - II tura 510 zł
97. 92. 6.07.2020 Robert Wiącek Stanisławów, ul. Północna 1f Pełnienie obowiązków koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta RP II tura 760 zł
98. 93. 6.07.2020 Małgorzata Gers Kąty Czernickie 35, 02-282 Sreachówka Informatyczna obsługa OKW Nr 1 w Stanisławowie w wyborach Prezydenta RP II tura 300 zł
99. 94. 6.07.2020 Justyna Michalska Ciopan 32 05-304 Stanisławów Informatyczna obsługa OKW Nr 2 w Pustelniku w wyborach Prezydenta RP II tura 300 zł
100. 95. 6.07.2020 Magdalena Kożuch Ładzyń Informatyczna obsługa OKW Nr 3 w Ładzyniu w wyborach Prezydenta RP II tura 300 zł
101. 96. 6.07.2020 Aneta Rudnik Retków 56 05-304 Stanisławów Informatyczna obsługa OKW Nr 4 w Stanisławowie w wyborach Prezydenta RP II tura 300 zł
102 97.. 6.07.2020 Marzena Szczurowska ul. Piękna 05-300 Mińsk Maz. Informatyczna obsługa OKW Nr 5 w Stanisławowie w wyborach Prezydenta RP II tura 300 zł
103. 98. 9.07.2020 Halina Gawor ul. Sokólska 1, 05-304 Stanisławów Dezynfekcja lokali wyborczych Nr 1, 4 i 5 375 zł
104. 99. 9.07.2020 Marzanna Wieczorek Rządza 54a Dezynfekcja lokali wyborczych Nr 1, 4 i 5 375 zł
105. 100. 9.07.2020 Renata Siporska ul. Leśna 10 05-304 Stanisławów Dezynfekcja lokalu wyborczego Nr 2 w Pustelniku 250 zł
106. 101. 9.07.2020 Barbara Rozbicka Ładzyń, ul. Spacerowa 2, 05-304 Stanisławów Dezynfekcja lokalu wyborczego nr 3 w Ładzyniu 250 zł
107. 102. 14.07.2020 HUBER Wieczorek Hubert Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów  
108. 103. 14.07.2020 Dariusz Kraszewski Umowa garażowania samochodu służbowego 0
109. 104. 14.07.2020 Ryszard Wytrykowski Umowa garażowania samochodu służbowego 0
110. 105. 16.07.2020 Energosan Piotr Kowalczyk ul. Polna 3c 05-095 Łomianki Opracowanie audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku 4305 zł
111. 106 17.07.2020 Strefa Surowce Wtórne ul. Staropolska 4 05-311 Aleksandrówka Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu big bag  
112. 107. 17.07.2020 KGW "Nad Rzeką" w Rządzy Kultywowanie tradycji i jednoczenie pokoleń wśród mieszkańców wsi Rządza 2.000 zł dotacja
113. 108. 17.07.2020 SWRD w Pustelniku Mama, Tata i Ja 1.600 zł dotacja
114. 109. 17.07.2020 SWRD w Pustelniku Roztańczone półkolonie 2.000 zł dotacja
115. 110. 17.07.2020 PZERiI Oddział Mińsk Maz. Koło Stanisławów Działania na rzecz integracji seniorów i zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym 4.000 zł dotacja
116. 111. 17.07.2020 Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne Miejsca Pamięci Narodowej Gminy Stanisławów 5.000 zł dotacja
117. 112. 21.07.2020 Elektroinstalki J. Wojtkowski 05-230 Kobyłka Remont instalacji elektrycznej w budynku OSP Ładzyń 24.600 zł
118. 113. 21.07.2020 Agencja Rozwoju Mazowsza  S.A. Audyt Wewnętrzny  
119. 114. 01.07.2020

Gmina Stanisławów - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

MIHS Mazowsze 2020 Mały Stanisławów oświetlenie uliczne

10.000 zł

dotacja

120. 115. 01.07.2020 Gmina Stanisławów - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie MIHS Mazowsze 2020 Ładzyń - zagospodarowanie terenu 10.000 zł
121. 116. 01.07.2020 Gmina Stanisławów - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie MIHS Mazowsze 2020 Cisówka - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 10.000 zł
122. 117. 01.07.2020 Gmina Stanisławów - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie MIHS Mazowsze 2020 Lubomin - wykonanie placu zabaw  10000 zł
123. 118. 01.07.2020 Gmina Stanisławów - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie MIHS Mazowsze 2020 Rządza - zagospodarowanie terenu przy OSP 10.000 zł
124. 119. 01.07.2020 Gmina Stanisławów - Zarząd Województwa Mazowieckiego Przebudowa drogi gminnej w Goździówce 145.000 zł
125. 120. 20.07.2020 Gmina Stanisławów - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Dotacja na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła 110.000
126. 121. 20.07.2020 Gmina Stanisławów - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ładzyniu 100.000,00
127. 122. 23.07.2020 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SANBUD" Stara Niedziałka ul. mazowiecka 172, 05-300 Mińsk Mazowiecki Rozbudowa nici wodociągowej na terenie gminy Stanisławów, ul. Miła, Stanisławów 51.965,04 zł brutto
128. 123. 23.07.2020 Proskol Łukasz Skolimowski ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad inwestycją: Rozbudowa nici wodociągowej na terenie gminy Stanisławów, ul. Miła, Stanisławów 2000,00 zł netto (2460,00 zł brutto)
129. 124. 14.07.2020 KPP Mińsk Mazowiecki Porozumienie w sprawie środków finansowych na nagrody 2000 zł
130. 125. 24.07.2020 KGW w Stanisławowie "Nasza Chata" Działanie na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów 5000 zł dotacja
131. 126. 27.07.2020 Moje Bambino Łódź Wyposażenie przedszkola w Stanisławowie 86.797,12 zł
132. 126A. 29.07.2020 Gmina Stanisławów - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Dotacja na modernizację kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie 60.000 zł
133. 127. 30.07.2020 Studio Projekt Jacek Bakuła ul. Świętokrzyska 46, 05-300 Mińsk Mazowiecki Adaptacja lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Ładzyniu na pomieszczenia szkolne - dokumentacja projektowa  
134. 128. 03.08.2020 Alert Rafał Trela ul. Mołdawska 15/85, 02-127 Warszawa Usługi agrotechniczne na terenie parku w Stanisławowie 4050 zł brutto
135. 128A. 03.08.2020 Gmina Bircza Pomoc rzeczowa dla powodzian (3 pralki automatyczne) ok. 2600 zł
136. 129. 04.08.2020 Koło Gospodyń Wiejskich "Cuda Wianki" w Lubominie Działania na rzecz podtrzymywania tradycji we wsi Lubomin 2000 zł dotacji
137. 130. 04.08.2020 Koło Gospodyń Wiejskich w Szymankowszczyźnie Organizacja dnia rodziny 2000 zł dotacji
138. 131. 04.08.2020 Koło Gospodyń Wiejskich Borek Czarniński Organizacja dnia rodziny 2000 zł dotacji
139. 132. 04.08.2020 Orange Polska Usługi telekomunikacyjne (aneks) 15x10 zł netto za miesiąc
140. 133. 05.08.2020 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Przekazanie Gminie Stanisławów destruktu asfaltowego oraz kostki brukowej bezpłatnie
141. 134. 05.08.2020   Profilowanie dróg  
142. 135. 10.08.2020 Marcin Michalak, Rządza Umowa o dotację na przydomową oczyszczalnię ścieków 3500 zł
143. 136. 17.08.2020 EQD Solutions sp. z o.o. ul. Do studzienki 31B, 80-227 Gdańsk Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Stanisławów 83.900,00 zł brutto
144. 137. 20.08.2020 ELECTRO-NETWORK ul. Wesoła 27, 05-300 Barcząca Podwieszenie linii oświetleniowej  w m. Mały Stanisławów (9300 zł) 9800 zł z aneksem
145. 138.        
146. 139.        
147. 140. 26.08.2020 MESIO Usługi transportowe, Dębe Wielkie ul. Poprzeczna 2A Transport uczniów niepełnosprawnych 313,20 zł/dzień przewozu
148. 141. 26.08.2020 MISIEK Michał Komuda, Mistów, ul. Leśna 1, 05-306 Jakubów Usługi przewozowe w zakresie transportu zbiorowego

Z. I - 2,51 zł/wozokurs

Z. II - 2,38 zł/1 wozokurs

149. 142. 26.08.2020 Wiesław-Bud Kamil Wąsiewicz Umowa dotycząca odbioru nieczystości ciekłych  
150 143. 31.08.2020 Usługi Transportowe Bogdan Raniszewski Zakup biletów miesięcznych dla uczniów nie więcej niż 174306,60 zł
151 144 31.08.2020 Grażyna Zagórska umowa zlecenie - przygotowanie decyzji 5160 zł brutto
152. 145 31.08.2020      
153. 146. 02.09.2020 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Przekazanie środków ochrony osobistej darowizna
  146A. 03.09.2020 Zakład Instalacji Eleltrycznych, Bartłomiej Szcześniak, Warszawskie Przedmieście 38/60, 05-300 Mińsk Maz. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stanisławów" 4.000,00 zł netto (4920 zł brutto)
154. 147. 09.09.2020 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Płocku ul. Krótka 3 "W zdrowym ciele zdrowy druh" - dotacja 2.000,00 zł
155. 148. 09.09.2020 Marcin Rudnicki "RUDNICKI", Moczydła 40, 05-306 Jakubów Zaprojektowanie i wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Urzędu Gminy Stanisławów. 30.000,00 zł
156. 149.        
157. 150.        
158. 151. 03.09.2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, W-wa ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanisławów" 36.939,90
  • autor informacji: Hanna Pietrzyk
    data wytworzenia: 2020-01-02
  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
    data publikacji: 2020-01-15 12:47
  • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 10:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 617
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-15 10:24

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 988291
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 14:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl