Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Banery

  • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Lp. Numer umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot Kwota
1. 1. 2.01.2020

"Deloitte" Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Usługi doradztwa podatkowego dot. podatku VAT

500 zł/mies.

2. 2. 02.01.2020 Justyna Pycka Promocja gminy 1000 zł/mies
3. 3. 08.01.2020 Kamila Czajkowska Consulting Usługi psychologiczne 60 zł/godz. 7 godz. tygodniowo
4. 4. 10.01.2020 WIN Konsultacje Szkolenia Couching Spólka I. Anczarska usługi psychologiczne 70 złza godz. 14 godz. miesięcznie
5. 4a. 13.01.2020 Urbi-Plan M. Sienkiewicz Opracowanie projektów decyzji

nowe - 233,70 zł brutto

zmieniające - 184,50 zł brutto

6. 5. 15.01.2020 Bartnicki Mieczysław Konserwacja sprzętu i pojazdu OSP Czarna 1800 zł brutto/rok
7. 6. 15.01.2020 Baranowski Arkadiusz Konserwacja sprzętu i pojazdu OSP Lubomin 1200 zł brutto/rok
8. 7. 15.01.2020 Ryszawa Cezary Konserwacja sprzętu i pojazdu OSP Ładzyń 2400 zł brutto/rok
9. 8. 15.01.2020 Borucki Sławomir Konserwacja sprzętu i pojazdu OSP Pustelnik 1800 zł brutto/rok
10. 9. 15.01.2020 Domański Arkadiusz Konserwacja sprzętu i pojazdu OSP Rządza 1800 zł brutto/rok
11.  10.    15.01.2020 Owsianko Hemryk Konserwacja sprzętu i pojazdów OSP Stanisławów 5400 zł brutto/rok
12. 11. 16.01.2020 Paweł Pleśniak Obsługa prawna 3567,00 zł brutto
13. 12. 20.01.2020 Królik, Włodzimierz Król, Zakład Robót Drogowych i Inż. Bud., ul. Łukasiewicza 9G,
05-200 Wołomin
Rewitalizacja parku w Stanisławowie 1016744,20 zł brutto
14. 13. 20.01.2020 MM Marek Mudant, ul. Siedlecka 11, Grębków Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 900 zł brutto
15. 14 23.01.2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie udział w forum skarbników 180 zł bruto miesięcznie
16. 15. 24.01.2020 Skarb Państwa Wojewoda Mazowiecki Dopłata do transportu publicznego 42624 zł
17. 16. 27.01.2020 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Stanisławowie Dzierżawa nieruchomości przez Gminę Stanisławów 1480 zł +23% VAT
18. 17. 28.01.2020 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Opracowanie "Studium uwarunkowań hydrogeologicznych(...)" 14.000 zł
19. 18. 28.01.2020  Radca Prawny PANORAMA Marcin Ciszkowski Świadczenie pomocy prawnej - zastępstwo procesowe 200 zł/h netto
20. 19. 03.02.2020 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biuro Usług Inżynieryjnych Tomasz Samson Opracowanie projektu budowlanego odcinka kanalizacji deszczowej 4.920 zł brutto
21. 20. 03.02.2020 OSP Stanisławów Dotacja na rozbudowę garaży 250.000 zł
22. 21. 06.02.2020 PROSKOL Łukasz Skolimowski, ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce Opracowanie oceny technicznej stanu technicznego rozstrzygającego o sposobie odprowadzenia wód opadowych z działki o nr ewidencyjnym 5/6 w Pustelniku 2200 zł netto, 2706 zł brutto
23. 22. 07.02.2020 Renata Maria Gromulska Przeprowadzenie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień 1000 zł brutto
24. 23. 07.02.2020 Janina Wieczorek Przeprowadzenie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień 1000 zł brutto
25. 24. 11.02.2020 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Biuro Usług Inżynierskich Tomasz Samson, ul. Szpitalna 64, 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Rynek w Stanisławowie 615 zł brutto
26. 25. 12.02.2020 ZAiKS Dożynki Gminno-Parafialne 2019 6211,50 zł
27. 26. 12.02.2020 Gabinet weterynaryjny Krystyna Kowalczyk Profesjonalne odłowienie oraz umieszczenie w schronisku zwierząt bezdomnych 1270 zł
28. 27. 12.02.2020 Zbiornica Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy 130, 200, 400 zł+VAT
29. 28. 12.02.2020 Zbiornica Padliny Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy 160.290.400 +VAT
30. 29. 21.02.2020 Playboys Występ na dożynkach 16.000 zł netto
31. 29a. 25.02.2020 A.K. Gontarski Analiza potencjalnych kosztów utworzenia przez Gminę Stanisławów własnego przedsiębiorstwa komunalnego" 4000 zł
32. 30. 26.02.2020 Totemownia Weronika Marcin Sichno Warszawa Sprawowanie nadzoru inwestorskiego termomodernizacja budynków ul. Lubelska 4 i Zachodnia 5 w Stanisławowie 1150 zł brutto
33. 31. 03.03.2020 Studio Projekt Jacek Bakuła, ul. Świętokrzyska 46, 05-300 Mińsk Maz. Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla II etapu inwestycji pn. Budowa przedszkola i żłobka w Stanisławowie 2460,00 zł brutto
34. 33. 27.02.2020 Gminy Stanisławów Dotacja na przebudowę ul. Mickiewicza 53.786,00 zł
35. 34. 31.03.2020 Justyna Pycka Zbieranie materiałów, opracowanie i redagowanie tekstów informacyjnych poświęconych Gminie Stanisławów oraz umieszczanie ich na stronie internetowej i profilu Facebook. 1180 zł
36. 36. 31.03.2020 Auto Podlasie Samochód Służbowy 113000 zł
37. 37. 06.04.2020 Ewa Książek obsługa w zakresie BHP 400 zł brutto
38. 37A. 06.04.2020 Robert Wiącek Pełnienie funkcji koordynatora gminnego w wyborach prezydenta RP 300 zł
39. 38. 06.04.2020 PHU Michał Paczkowski Drop 18, 05-307 Dobre Pogłębianie i oczyszczanie istniejących rowów odwadniających 30.000 zł brutto
40. 39. 17.04.2020 Gabloty Krajowe sp. z o.o. ul. Niepodległości 102 44-192 Knurów Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla Gminy Stanisławów 11.808 zł brutto
41. 39a. 17.04.2020 Bożena Wyszomirska Sporządzenie spisu wyborców, aktów pełnomocnictwa itp. 1450,71 zł
42. 40. 22.04.2020 Wójt Gminy Stanisławów Kinga Sosińska Umowa Garażowania samochodu 0
43. 41. 22.04.2020 Andrzej Wiśniewski Umowa Garażowania samochodu 0
44. 42. 22.04.2020 Krzysztof Kaim Stanisławów Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków 3500 zł
45. 43. 28.04.2020 Mesta A. Hiszpański, ul. Wiosenna 1, 05-326 Poświętne dostawa żwiru 29,52 zł/tona brutto
46. 44. 28.04.2020 Mesta A. Hiszpański, ul. Wiosenna 1, 05-326 Poświętne dostawa tłucznia

90zł/t (rozsciełacz) brutto

80zł/t brutto

 

47. 45. 28.04.2020 Mesta A. Hiszpański, ul. Wiosenna 1, 05-326 Poświętne dostawa destruktu

81,18 zł/t brutto

100 zł/t (rozsciełacz) brutto

48. 46. 28.04.2020 Mesta A. Hiszpański, ul. Wiosenna 1, 05-326 Poświętne dostawa gruzu 54 zł/t brutto
49. 47. 28.04.2020 PBDiM w Mińsku maz. Kolejowa 28 Przebudowa drogi w m. Suchowizna 188.952,60 zł brutto
50. 47a. 30.04.2020 Mariusz Konca Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Suchowizna droga 1500 zł netto
51. 48. 04.05.2020 Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy Sp. K. Ocena wpływu ustawy antykryzysowej - zwolnienie ze składek ZUS 3000 zł netto
52. 49. 05.05.2020 EKO SAM Odbiór odpadów 26.344 zł
53. 50. 06.05.2020 Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg 22140 zł
54. 50a. 07.05.2020 Komendant Stołeczny Policji Zakup samochodu osobowego C 16700 zł
55. 51. 08.05.2020 Andrzej Bryńczak, Borki Siedleckie 86, 08-125 Suchożebry Nadzór archeologiczny przy zadaniu przebudowa ul. Mickiewicza w Stanisławowie od 2000 do 3000 zł brutto
56. 52. 14.05.2020 LEJ-BET Borek Czarniński Wykonanie posadzki w Ładzyniu 8800, zł brutto
57. 53. 12.05.2020 SPZOZ Mińsk Mazowiecki Aneks do umowy w sprawie badania druhów OSP  
58. 54. 21.05.2020 Ewiak Dawid Dokumentacja fotograficzna do folderu promującego gminę Stanisławów 660 zł bruto
  • autor informacji: Hanna Pietrzyk
    data wytworzenia: 2020-01-02
  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
    data publikacji: 2020-01-15 12:47
  • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-26 09:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 310
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-26 09:42

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 886456
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-01 11:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl