Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 24 września o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na sali obrad została ograniczona do członków komisji i pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Celem umożliwienia mieszkańcom udziału w posiedzeniu komisji uruchomiliśmy adres mailowy rada.gminy@stanislawow.pl, na który zainteresowane osoby mogą wysyłać zapytania do dnia 24 września 2020 r. do godziny 14:00 dotyczące tematyki zamieszczonej
w poniższym porządku obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Gminy.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
 • autor informacji: Izabela Zagórska
  data wytworzenia: 2020-09-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-09-16 10:00
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-21 09:48

Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dniu 22 września o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na sali obrad została ograniczona do członków komisji i pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Celem umożliwienia mieszkańcom udziału w posiedzeniu komisji uruchomiliśmy adres mailowy rada.gminy@stanislawow.pl, na który zainteresowane osoby mogą wysyłać zapytania do dnia 22 września 2020 r. do godziny 15:30 dotyczące tematyki zamieszczonej
w poniższym porządku obrad.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki z dnia 25 czerwca 2020 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Gminy.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
 • autor informacji: Izabela Zagórska
  data wytworzenia: 2020-09-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-09-16 10:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 9 września o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na sali obrad została ograniczona do członków komisji i pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Celem umożliwienia mieszkańcom udziału w posiedzeniu komisji uruchomiliśmy adres mailowy rada.gminy@stanislawow.pl, na który zainteresowane osoby mogą wysyłać zapytania do dnia 9 września 2020 r. do godziny 16:00 dotyczące tematyki zamieszczonej w poniższym porządku obrad.

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z posiedzenia komisji z dnia 27 maja 2020 r.
 4. Kontrola wydatków na inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Cisówka.
 5. Kontrola wykonania przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego (wybrane sołectwa).
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 • autor informacji: Izabela Zagórska
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-09-09 08:00

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 25 sierpnia o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na sali obrad została ograniczona do członków komisji i pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Celem umożliwienia mieszkańcom udziału w posiedzeniu komisji uruchomiliśmy adres mailowy rada.gminy@stanislawow.pl, na który zainteresowane osoby mogą wysyłać zapytania do dnia 25 sierpnia 2020 r. do godziny 15:30 dotyczące tematyki zamieszczonej w poniższym porządku obrad.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 11 sierpnia o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 11 sierpnia o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów.

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na sali obrad została ograniczona do członków komisji, pracowników Urzędu Gminy Stanisławów i autora omawianych skarg.

 • autor informacji: Izabela Zagórska
  data wytworzenia: 2020-08-10
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-08-10 00:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 27 lipca o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 27 lipca o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na sali obrad została ograniczona do członków komisji, pracowników Urzędu Gminy Stanisławów i autora omawianych skarg.

 • autor informacji: Natalia Gajewska
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-07-22 09:20
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 09:20

Wspólne posiedzenie Komisji Społecznej Ekologii i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Wspólne posiedzenie Komisji Społecznej Ekologii i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na sali obrad została ograniczona do członków komisji i pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Celem umożliwienia mieszkańcom udziału w posiedzeniu komisji uruchomiliśmy adres mailowy rada.gminy@stanislawow.pl, na który zainteresowane osoby mogą wysyłać zapytania do dnia 23 lipca 2020 r. do godziny 15:30 dotyczące tematyki zamieszczonej w poniższym porządku obrad.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Gminy.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 • autor informacji: Natalia Gajewska
  data wytworzenia: 2020-07-21
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-07-21 12:09

Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 25 czerwca o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

e względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na Sali obrad została ograniczona do członków komisji i pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Celem umożliwienia mieszkańcom udziału w posiedzeniu komisji uruchomiliśmy adres mailowy rada.gminy@stanislawow.pl, na który zainteresowane osoby mogą wysyłać zapytania do dnia 25 czerwca 2020 r. do godziny 15:30 dotyczące tematyki zamieszczonej w poniższym porządku obrad.

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 18 czerwca o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 18 czerwca o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na Sali obrad została ograniczona do członków komisji i pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Celem umożliwienia mieszkańcom udziału w posiedzeniu komisji uruchomiliśmy adres mailowy rada.gminy@stanislawow.pl, na który zainteresowane osoby mogą wysyłać zapytania do dnia 18 czerwca 2020 r. do godziny 15:30 dotyczące tematyki zamieszczonej w poniższym porządku obrad.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28 maja 2020 r.
 4. Informacja na temat stanu prac w sprawie opracowania studium zagospodarowania  przestrzennego Gminy Stanisławów.
 5. Omówienie tematu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy.
 6. Omówienie tematu dotyczącego diet dla sołtysów.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Gminy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
 • autor informacji: Izabela Zagórska
  data wytworzenia: 2020-06-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-06-16 15:00
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-17 14:19

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 2 czerwca o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na Sali obrad została ograniczona do członków komisji, pracowników Urzędu Gminy Stanisławów i autorów omawianych skarg.

 • autor informacji: Izabela Zagórska
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-05-27 12:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 27 maja 2020 r. o godz. 16:00

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na Sali obrad została ograniczona do członków komisji i pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Cele umożliwienia mieszkańcom udziału w posiedzeniu komisji uruchomiliśmy adres mailowy rada.gminy@stanislawow.pl, na który zainteresowane osoby mogą wysyłać zapytania dotyczące tematyki zamieszczonej w poniższym porządku obrad do 27 maja 2020 r. do godziny 15:30.

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 19 listopada 2019 r.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. i wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
 • autor informacji: Natalia Gajewska
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-05-15 13:00

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 28 maja o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 28 maja o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów.

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na Sali obrad została ograniczona do członków komisji i pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Cele umożliwienia mieszkańcom udziału w posiedzeniu komisji uruchomiliśmy adres mailowy rada.gminy@stanislawow.pl, na który zainteresowane osoby mogą wysyłać zapytania w dniu dzisiejszym do godziny 15:30 dotyczące tematyki zamieszczonej w poniższym porządku obrad.

 1. Otwarcie obrad
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej, Bezpieczeństwa i Ekologii oraz Komisji Budżetu
  i Gospodarki z dnia 28 lutego 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 5 maja 2020 r.
 5. Omówienie sytuacji w Gminie w warunkach zdalnego nauczania
 6. Gazyfikacja Gminy
 7. Omówienie sytuacji dotyczącej odbioru odpadów komunalnych
 8. Uaktualnienie planu pracy Komisji Społecznej
 9. Sprawy różne
 10.  Zamknięcie posiedzenia

 

 • autor informacji: Natalia Gajewska
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-05-07 12:00
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-22 08:56

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa Rady Gminy Stanisławów odbędzie się w dniu 5 maja o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Ze względu na stan epidemii w kraju, liczba osób na Sali obrad została ograniczona do członków komisji i pracowników Urzędu Gminy Stanisławów. Cele umożliwienia mieszkańcom udziału w posiedzeniu komisji uruchomiliśmy adres mailowy rada.gminy@stanislawow.pl, na który zainteresowane osoby mogą wysyłać zapytania w dniu dzisiejszym do godziny 15:30 dotyczące tematyki zamieszczonej w poniższym porządku obrad.

Posiedzenia komisji w 2020 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się 28 lutego 2020 r. o godzinie 16:00

 

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się 21 lutego 2020 r. o godzinie 16:00

 

Komisja Społeczna, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. o godzinie 16:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godzinie 14:00

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godzinie 14:00

 • autor informacji: Natalia Gajewska
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-01-07 15:00
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 12:16

Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów w czerwcu 2019 r.

Komisja Społeczna - 10 czerwca godz. 17:00

Komisja Rewizyjna - 12 czerwca godz. 16:00

 

Komisja Budżetowa - 18 czerwca godz. 16:00

Komisja Społeczna - 19 czerwca godz. 16:00

 • autor informacji: Natalia Krusiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-05
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2019-06-05 12:24
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-02 16:27

Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów w maju 2019 r.

Komisja Społeczna Ekologii i Bezpieczeństwa - 20 maja 2019 r. o godz. 15:00

Komisja Budżetowa - 21 maja 2019 r. godz. 16:00

 • autor informacji: Natalia Krusiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-19
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-04-19 11:09
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-02 16:28

Porządek obrad Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa w dniu 28 marca 2019 r.

Otwarcie obrad.

Najbliższe posiedzanie Komisji Budżetu i Gospodarki - 4 kwietnia 2019 r. godz. 16.00

Porządek obrad Komisji Budżetu i Gospodarki:

Posiedzenia Komisji Społecznej i Komisji Budżetowej

12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Stanisławów.

14 marca  2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Stanisławów.

 • autor informacji: Natalia Krusiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-05
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-03-05 15:47
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-02 16:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5387
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-21 09:48

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 986859
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 14:14

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl