Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Dziennik Ustaw
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Gminny portal mapowy
 • ePUAP

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
dzień: 2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi został uchwalony w dniu19 listopada 2020 roku, i był zmieniany w dniu 21 kwietnia 2021 r., 22 września 2021 r. oraz 20 grudnia 2021 r. Zmiany te spowodowane były zmianami w budżecie Gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów w zakładce „Organizacje pozarządowe” wymienia 45 nazw organizacji pozarządowych.Na terenie Gminy Stanisławów nie działają organizacje międzynarodowe. Z organizacji krajowych w Gminie funkcjonuje Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Mińsk Mazowiecki Koło Nr 10 w Stanisławowie oraz Związek Harcerstwa Polskiego. W ramach tego ostatniego działają dwie drużyny „Czarna Woda” w Stanisławowie i „Siódma Góra w Pustelniku”. Co ciekawe, „Czarna Woda” jest w strukturach hufca Mińsk Mazowiecki Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku, a „Siódma Góra” przynależy do hufca  w Sulejówku, który należy do Chorągwi Stołecznej ZHP w Warszawie. Pozostałe organizacje są organizacjami o zasięgu lokalnym, mające siedziby na terenie naszej gminy.

Pod względem prawnym organizacje można podzielić na stowarzyszenia zwykłe (rejestrowane w starostwie), stowarzyszenia rejestrowe (rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym), fundacje i grupy nieformalne. Stowarzyszeniem zwykłym jest np. UPLKS Tęcza Stanisławów, rejestrowym Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka w Pustelniku, a grupą nieformalną grupa AA „Ocaleni”.

Subiektywnym podziałem, jest podział na organizacje współpracujące z gminą i niewspółpracujące. Organizacje, które nie nawiązały współpracy z gminą, nie zawsze nie działają w ogóle. Najwięcej z Gminą współpracują ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich oraz UPLKS „Tęcza” Stanisławów.

Współpracę tę można podzielić na dwie grupy – współpracę finansową i pozafinansową.

Współpraca finansowa

W 2021 r. odbyły się dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów. W obu konkursach udzielono 140000 zł dotacji. Pierwszy obejmował zadania w zakresach:

 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Zadanie pierwsze obejmowało organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłka nożna oraz organizowanie zajęć w dziedzinie sportów walki. Wpłynęła jedna oferta Uczniowsko – Parafialno-Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” ze Stanisławowa opiewająca na całą przeznaczoną na ten cel kwotę – 60.000 zł. Dotacja została przyznana i rozliczona w terminie.

Do realizacji drugiego zadania, obejmującego podtrzymywanie miejscowych tradycji przystąpiło 11 organizacji pozarządowych, w większości kół gospodyń wiejskich. Ofertę Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „NDM” odrzucono.

 • Dziarskie Koło Gospodyń Wiejskich z Ładzynia zrealizowało projekt pn. „Odrobina kultury” finansowany kwotą 1000 zł. Był to wspólny wyjazd 37 osób, mieszkańców wsi Ładzyń, na sztukę „Dobry wieczór kawalerski czyli na drugą nóżkę” do kina MUZA w Mińsku Mazowieckim. Założony cel – integracja społeczna został osiągnięty.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata” za 3.000 zł zrealizowało projekt „Jesienno-zimowe tradycje miejscowe”. Zorganizowano spotkanie z okazji dnia seniora. Spotkanie obejmowało wspólne przygotowanie potraw tradycyjnych dla naszego regionu zakończone uroczystą biesiadą.
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Cuda Wianki” z Lubomina otrzymało dotację 2.000,00 zł. Za te pieniądze zorganizowały dzień dziecka w czerwcu, dzień ziemniaka we wrześniu i wigilię w grudniu. W czasie tych imprez starsze pokolenie przekazywało młodszym zabawy, potrawy i zwyczaje charakterystyczne dla Lubomina i okolicy.
 • Koło Gospodyń Goździk z Pustelnika otrzymało dotację 3.000 zł. Zorganizowały warsztaty rękodzieła ludowego, podczas których wykonano m.in. tradycyjny wieniec dożynkowy, wykonywano tradycyjne ozdoby choinkowe (ze względu na pandemię ten warsztat realizowano we własnych domach, indywidualnie,). Uszyto stroje ludowe dla 25 pań członkiń KGW. Zorganizowano wigilię z KGW gdzie przygotowano tradycyjne potrawy i celebrowano obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia. W poszczególnych działaniach brało udział od 7 do 52 osób.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie przeprowadziła warsztaty plastyczno – techniczne dotyczące tradycyjnych ozdób choinkowych i stroików świątecznych. Zorganizowano obchody Europejskiego Dnia Resuscytacji, grę terenową poświęconą założycielom OSP Stanisławów a także historii Stanisławowa i jego OSP. Zorganizowano strażackie święto rodziny. Wszystko z dotacji 2000 zł. Straż dołożyła wkład osobowy i rzeczowy oraz 2,02 zł gotówką.
 • Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka w Pustelniku za kwotę dotacji 2000 zł zorganizowało konkursy dla dzieci szkolnych i przedszkolnych z terenu Pustelnika i okolic. „Moja ulubiona zabawa Andrzejkowa” dotyczyła zwyczajów związanych z tym dniem. „Symbole świąt Bożego Narodzenia” jak nazwa wskazuje określały te święta. Konkursy były przeprowadzone w różnych technikach plastycznych.
 • KGW Borek Czarniński, ze względu na obostrzenia nie zorganizowały spotkania, w to miejsce sporządziły paczki świąteczne, które rozprowadziły wśród mieszkańców Borku. Dotacja 2000 zł.
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Rzeką” w Rządzy zorganizowało festyn „Wianki 2021”. Święto nawiązujące do przedchrześcijańskich obrzędów cieszyło się dużym zainteresowaniem. Kosztowało 2600 zł z czego 2500 to dotacja.
 • Tradycyjny dzień dziecka zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie. Za 1000 zl dotacji zorganizowała spotkanie sportowo-rekreacyjne dla dzieci i ich opiekunów. Były kiełbaski, starczyło też na piłki.
 • Koło Gospodyń Wiejskich Dziedziczki w Szymankowszczyźnie planowało zorganizować dzień rodziny. Kolejne fale korona wirusa spowodowały, że spotkania nie mogły się odbyć. Ograniczono się do dystrybucji paczek świątecznych.

Zadanie trzecie polegało na zorganizowanie czasu wolnego osobom w wieku emerytalnym. Społeczeństwo gminy starzeje się, w rodzinne strony wracają emeryci z miast, tamtejsze mieszkania zostawiając dzieciom czy wnukom.

Zrealizowano 7 ofert:

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaplanował „Działania na rzecz integracji seniorów i zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym gminy Stanisławów”. Epidemia covid spowodowała, że musiano zrezygnować z wycieczek. Spotkania integracyjne odbyły się, środowisko emeryckie integruje się. Dotację w wysokości 2375 zł rozliczono.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie przeprowadziła program pn. „Wspieramy, uczymy, ratujemy! – OSP Stanisławów dla emerytów i seniorów. W ramach programu przeprowadzono warsztaty pierwszej pomocy dla 40 seniorów, konkurs o zdrowym żywieniu dla 16 osób, warsztaty plastyczne dla dzieci i seniorów oraz warsztaty o zdrowym odżywianiu dla 25 emerytów. Dotacja w wysokości 2500 zł została rozliczona.
 • Dziarskie Koło Gospodyń Wiejskich w Ładzyniu zorganizowało cykl spotkań gimnastycznych pn. „Zumba dla seniora”. Ćwiczyło 10 seniorów z Ładzynia. Koszt 2.125,00 zł z czego 1.125,00 zł to dotacja Gminy Stanisławów.
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Rzeką” w Rządzy w ramach działania „Seniorze, wyjdź z domu” zorganizowało wycieczkę integracyjną dla 39 osób – z każdej grupy wiekowej wsi Rządza. Koszt imprezy 1528 zł, z czego 1500 zł stanowiła dotacja.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie w ramach programu „Nie taka straszna jesień” zorganizowało warsztaty ozdabiania stołu i warsztaty kulinarne zakończone spotkaniem integracyjnym. Koszt imprezy wyniósł 3060,37 zł, z czego 3.000 zł to dotacja.
 • Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka w Pustelniku zorganizowało konkurs plastyczny i spotkanie plenerowe łączące pokolenia Pustelnika. Projekt wyceniony na 8653,85 zł w tym 1500 zł dotacji.
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Goździk w Pustelniku w ramach projektu „Działalność na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów” zorganizowało wycieczkę integracyjną do Ciechanowa i Opinogóry oraz spotkanie integracyjne w miejscowym gospodarstwie agroturystycznym. Wydano 6724,35 zł, z czego 3000 zł stanowiła dotacja.

Z uwagi na kolejne fale pandemii nie wszystkim organizacjom pozarządowym udało się w pełni zrealizować projektowane zadania. Jest to przypadek losowy, niezależny od tych organizacji.

Na drugi konkurs pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” wpłynęło 9 ofert.

 • Koło Gospodyń Wiejskich „Wólczanki” w Wólce Czarnińskiej zorganizowało spotkanie wigilijne dla mieszkańców Wólki Czarnińskiej i zaproszonych gości. Koszt 5216,34 zł, z czego 5000,00zł dotacja. Pracę własną wyceniono na 5000,00 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Goździk” z Pustelnika za dotację zakupiło różnorodne naczynia i sprzęt kuchenny na wyposażenie siedziby koła. Do 5000 zł dotacji dołożono 50,33 zł.
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Cuda Wianki” z Lubomina za 5039 zł zakupiło namiot cateringowy. Dotacja 5000 zł.
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne. Rozdano 62 paczki wartości 5000 łącznie, tj. wartości dotacji.
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Rzeką” w rządzy za 5000 zł dotacji zakupiło wyposażenie kuchenne dla siedziby koła.
 • Koło Gospodyń Wiejskich Borek Czarniński zakupiło namiot handlowy za 5244 zł, z czego 5000 zł stanowiła dotacja.
 • Koło Gospodyń Wiejskich Dziedziczki w Szymankowszczyźnie za 5000 zł dotacji zakupiło szafki kuchenne do swej siedziby.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ładzyniu zakupiło patelnię elektryczną, uchylną 6,3 kW za 5000 zł dotacji.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie „Nasza Chata” za 5047,97 zakupiło artykuły gospodarstwa domowego i artykuły dekoracyjne. Dotacja wyniosła 5000 zł.

W trybie uproszczonym (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia udzielono następujących dotacji:

 • Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe udzielono 5000,00 zł dotacji na projekt pn. Anioły Miłosierdzia 2021. Za 5000 zł dotacji zakupiono koszulek z nadrukiem, które rozdano wolontariuszom udzielającym się w hospicjum.
 • Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści otrzymało 10000 zł dotacji na sprzęt informatyczny (komputery i drukarki) do prowadzenia dokumentacji pacjentów. Koszt 10049,10 zł
 • Stowarzyszenie Aktywni – Pozytywni ze Stanisławowa  zorganizowało w ramach profilaktyki selektywnej spływ kajakowy dla młodzieży męskiej. Otrzymało na ten cel 1500 zł dotacji.
 • Stowarzyszenie Nasza Wólka zorganizowała piknik w ramach profilaktyki uniwersalnej uzależnień i otrzymała dotację 2000 zł.
 • Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe otrzymała 5000 zł dotacji na wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla dzieci będących pod opieką hospicjum. Cały projekt kosztował 72281 zł.

Łącznie w tym trybie wsparto organizacje pozarządowe kwotą 23500 zł.

W obydwu trybach – konkursowym i uproszczonym organizacje pozarządowe otrzymały 163500,00 zł.

Współpraca pozafinansowa

Pracownicy urzędu pomagali wypełniać  przedstawicielom organizacji pozarządowych różnego rodzaju dokumenty: sprawozdania, oferty, podania itp. Telefonicznie i e-mailowo przekazywano informacje o konkursach i szkoleniach dla członków organizacji pozarządowych. Większość lokalnych organizacji pozarządowych posiada siedziby w obiektach gminnych (szkoły, Gminny Ośrodek Kultury, świetlice wiejskie) jak i utrzymywanych przez Gminę Stanisławów remizach OSP.

Sporządził:

Tomasz Zdanowicz, p. 22

tel. 257575873

e-mail: tomasz.zdanowicz@stanislawow.pl

 

drukuj (Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Zdanowicz
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2022-06-01 14:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15698
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-01 14:18:36