Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Monitor Polski
  • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
  • Dziennik Ustaw
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • Gminny portal mapowy
  • ePUAP

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

  • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, Gmina Stanisławów w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7.12.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na zadanie pn. "Pełnienie funkcji Operatora Internetowego oraz infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Stanisławów w ramach realizacji projektu: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów"

Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta gminy Stanisławów z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie odwołania zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Gminy Stanisławów służbowych tabletów

Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019-2029

Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 października 2018 roku

w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2018 r. w wysokości 345000,00 zł w związku z realizacją zadania "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu, Gmina Stanisławów"

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1080000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 września 2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Stanisławowie

Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Stanisławów do spraw HNS

Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Stanisławów.

Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie; powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów".

Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stanisławów.

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2018 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Giny Stanisławów

Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów, Gmina Stanisławów

Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Stanisławów.

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Stanisławowie w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018-2028

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2018

w sprawie: konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów, Gmina Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 08 sierpnia 2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów, Gmina Stanisławów"

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 07 sierpnia 2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ładzyń, gmina Stanisławów"

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 06 sierpnia 2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019"

ZARZĄDZENIE NR 56/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 06 sierpnia 2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pustelniku i Zespołu Szkolnego w Stanisławowie na okres od 03 września 2018 roku do 21 czerwca 2019roku"

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stanisławów

Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia i organizacji konkursu kulinarnego „Stanisławowskie smaki 2018”

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

komentarze (0) (Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lipca 2018 r.)

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Ceglanej i Targowej w miejscowości Stanisławów gm. Stanisławów"

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont ul. Rynek i ul. Senatorskiej w miejscowości Stanisławów"

Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ładzyń gm. Stanisławów"

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości

Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE I SUCHOWIZNA GMINA STANISŁAWÓW"

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów w 2018 roku"

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stanisławów do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Stanisławów poprzez wydawanie dowodów osobistych, zaświadczeń i innych dokumentów z ewidencji ludności oraz z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 czerwca 2018 r.

w spawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2018

Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry start" wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o przyznaniu w/w świadczenia.

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 32/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.06.2018 r.

w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa centrum Stanisławowa (rewitalizacja)"

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Retków Gmina Stanisławów"

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa sanitariatów, przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych oraz remont tych pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów"

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Stanisławów gm. Stanisławów"

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2018

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu gminy Stanisławów na okres od 01 maja 2018 roku do 21 czerwca 2019 roku"

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa sanitariatów, przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych oraz remont tych pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Stanisławów gmina Stanisławów"

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2017 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stanisławów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 marca 2018 roku

zmieniające zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Stanisławów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referaci Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Usługa polegająca na dostarczeniu i wbudowaniu kruszywa betonowego dla Gminy Stanisławów w 2018 roku"

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019, dla uczniów spoza obwodu, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Usługi polegającej na dostarczeniu i wbudowaniu żwiru, tłucznia, destruktu i kruszywa betonowego dla Gminy Stanisławów w 2018 roku z podziałem na cztery zadania"

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2018 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 roku

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stanisławów.

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zakresu jej działania i nadania tej Komisji Regulaminu pracy.

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal lekcyjnych znajdujących się w budynkach szkolnych

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 482826
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-17 10:18:39