Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Powszechny Spis Rolny 2020
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Dziennik Ustaw
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Gminny portal mapowy

Kalendarium

«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stanisławów na lata 2016-2021

Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym naborze partnera...

Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie : powołania komisji do spraw udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stanisławów do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Stanisławów do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Stanisławów poprzez wydawanie dowodów osobistych, zaświadczeń i innych dokumentów z ewidencji ludności oraz z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

ZARZADZENIE NR 109/2017, WOJTA GMINY STANISLAWOW z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z ukresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3

Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 108a/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE NR 104/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028.

Zarządzenie nr 103/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE NR 102/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 07 listopada 2017 roku

w sprawie: konsultacji społecznych projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2032

Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 100/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli

ZARZĄDZENIE NR 99/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 października 2017

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka Gmina Stanisławów od km 0+000 do km 0+700 (łączna długość odcinka 700 m).

Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

Zarządzenie Nr 97/2017 z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

ZARZĄDZENIE NR 95/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 października 2017

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka Gmina Stanisławów od km 0+000 do km 0+700 (łączna długość odcinka 700 m).

Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Stanisławów

w sprawie określenia miejsca, dnia i godziny zebrania wiejskiego sołectwa Choiny zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 wrzesień 2017 r.

w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu "ZAWODY LATAWCOWE"

Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 września 2017

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wykonanie Systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku GOK w Stanisławowie.

Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu Gmina Stanisławów.

Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta gminy Stanisławów z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie powołania komitetu ds. budowy przedszkola i żłobka gminnego w miejscowości Stanisławów na działkach o nr ewidencyjnych 2030 i 2031/3

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 05 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej działania.

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stanisławów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym.

Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych przez Gminę Stanisławów

Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodu praktycznego ćwiczenia ewakuacji z pokazem dystrybucji preparatów jodowych w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "ORZEŁ 2017"

ZARZĄDZENIE Nr 81/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

ZARZĄDZENIE Nr 80/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu

ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie

ZARZĄDZENIE NR 78/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 77/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 sierpnia 2017

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie – częściowy remont w pokojach (Etap II)

Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2017

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy Stanisławów na rok szkolny 2017", "Dowożenie uczniów do Zespołu Szkolnego w Stanisławowie oraz Szkoły Podstawowej w Pustelniku w roku szkolnym 2017/2018", "Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów do szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018"

Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany składu komisji przetargowej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu Gmina Stanisławów.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Stanisławowie w dniu 13 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lipca 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Konkursu pn. „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów w 2017 roku”

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. "Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Stanisławów w 2017 roku"

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lipca 2017

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie.

Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 lipca 2017

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Gmina Stanisławów.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 lipca 2017 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Iwony Żmudzin – nauczycielki Zespołu Szkół w Pustelniku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 lipca 2017 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Sylwii Suchockiej – nauczycielki Zespołu Szkolnego w Stanisławowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 lipca 2017 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Elżbiety Jankowskiej – nauczycielki Zespołu Szkolnego w Ładzyniu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 lipca 2017 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Agnieszki Muszelik – nauczycielki Zespołu Szkolnego w Stanisławowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta gminy Stanisławów z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu na najlepszą potrawę regionalną

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Referacie organizacyjnym

Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 53/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017-2027

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

drukuj (Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-06-27
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-27 13:29

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu Gmina Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu Gmina Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-26 16:35

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 46/2017 z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie

drukuj (Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 46/2017 z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-06-23
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-23 15:55

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska

drukuj (Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-06-22
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-22 11:27

ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie

drukuj (ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wieczorek
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-21 14:24

Zarządzenie Nr 45/2017 - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu

drukuj (Zarządzenie Nr 45/2017 - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-09 15:48
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 09:56

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Stanisławowie w dniu 16 czerwca 2017r.

drukuj (Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Stanisławowie w dniu 16 czerwca 2017r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2017-06-02 16:02

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2017-06-02 16:03
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-25 11:43

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

drukuj (Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-07 14:01
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:25

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych w zakresie ulg i odroczeń

drukuj (Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych w zakresie ulg i odroczeń)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2017-05-30 16:04
 • zmodyfikował: Mikołaj Cybula
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 16:05

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów 2017-2027

drukuj (Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów 2017-2027)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-07 14:20
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:33

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie

drukuj (Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2017-05-19 11:12
 • zmodyfikował: Mikołaj Cybula
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-19 11:11

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-05-09 13:55
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 09:59

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-05-04
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-05-05 11:50
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:02

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie planu kontroli zarządczej w Gminie Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie planu kontroli zarządczej w Gminie Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-07 14:35
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:28

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

drukuj (Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-07 14:56
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:35

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Stanisławów Nr 30/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławóww sprawie

drukuj (Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Stanisławów Nr 30/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławóww sprawie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-04-19 15:27
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:47

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Stanisławów Nr 29/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Stanisławów Nr 29/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-04-19 15:24
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:57

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w 2017 r. w sobotę.

drukuj (Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w 2017 r. w sobotę.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-04-20 12:39
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 11:07

ZARZĄDZENIE NR 31/20 17 WÓJTA GMINY STANISŁA WÓW z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 31/20 17 WÓJTA GMINY STANISŁA WÓW z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-04-13 09:28
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 11:09

Zarządzenie Nr 30/2017 r. Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 30/2017 r. Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-04-13 11:26
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 11:25

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-04-13 11:21
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 11:35

Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gomunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej

drukuj (Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gomunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2017-04-10 13:19
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 11:37

Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu sołectwa Choiny

drukuj (Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu sołectwa Choiny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-04-06
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-04-07 12:33
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 11:40

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

drukuj (Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-03-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-07 15:09
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 11:53

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2017-06-05 11:03

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany przeznaczenia pomieszczeń gimnazjalnych i bibliotecznych na potrzeby przedszkola w Stanisławowie oraz zmianę przeznaczenia sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie

drukuj (Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany przeznaczenia pomieszczeń gimnazjalnych i bibliotecznych na potrzeby przedszkola w Stanisławowie oraz zmianę przeznaczenia sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-03-21 12:35
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 11:54

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 marca 2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

drukuj (Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 marca 2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-03-21 15:43
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:28

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: ponownych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanisławów na lata 2016-2023

drukuj (Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: ponownych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanisławów na lata 2016-2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-03-14 15:37
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:30

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-03-21 15:39
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:31

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany przeznaczenia pomieszczeń gimnazjalnych i bibliotecznych na potrzeby przedszkola w Stanisławowie oraz zmianę przeznaczenia sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie

drukuj (Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany przeznaczenia pomieszczeń gimnazjalnych i bibliotecznych na potrzeby przedszkola w Stanisławowie oraz zmianę przeznaczenia sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2017-03-13 14:38
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:32

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-03-03 14:34
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:33

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-03-06 15:57
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:38

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-03-24 12:26
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:41

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-03-07 15:07
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:42

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-27 16:43
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:43

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-27 11:15
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:49

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Stanisławówz dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Stanisławówz dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-03-09 14:07
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:51

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-23 11:48
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 12:56

Zarządzenie Nr 9/2017 r Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

drukuj (Zarządzenie Nr 9/2017 r Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-07 15:26
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 13:36

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

drukuj (Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-06-07 15:27
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 13:39

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-10 11:21
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 13:40

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-02-06 10:06
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 13:42

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-01-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-01-26 08:56
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 13:43

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

drukuj (ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-01-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-01-25 12:38
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-27 11:05

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 stycznia 2017 r.w sprawie ponowych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanisławówna lata 2016-2023

drukuj (Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 stycznia 2017 r.w sprawie ponowych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanisławówna lata 2016-2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-01-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-01-24 14:53
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:22

Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok

drukuj (Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-01-23 14:30
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:18

Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

drukuj (Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2017-01-13 14:47
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 10:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51336
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-10 13:43