Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Dziennik Ustaw
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Gminny portal mapowy
 • ePUAP

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do weryfikacji złożonych wniosków dofinansowanie do budowy oraz dokonania odbioru końcowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów spoza obwodu szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę polegającą na dostarczeniu i wbudowaniu żwiru, tłucznia, destruktu i kruszywa betonowego dla Gminy Stanisławów w 2020 roku z podziałem na cztery zadania"

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2019 rok, wykonania planu
finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 16/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Stanisławów

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Stanisławów

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę dróg gminnych, gmina Stanisławów z podziałem na trzy zadania:
Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchowizna."

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sprawie wykonywania określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zawieszenia poboru podatków w formie inkaso.

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminów funkcjonowania monitoringu wizyjnego

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Stanisławowie, ul. Mickiewicza”

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

ZARZĄDZENIE NR 40 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2020 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie – etap II”.

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelarii w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Rozbudowie sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów, ul. Miła, Stanisławów"

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawie efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów”

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku”

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. na "Udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 370 000,00zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 925 000,00zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów w 2020r. w związku z realizacją zadania "Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie"

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie w powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Pauliny Bocheńskiej - nauczycielki Zespołu Szkolnego w Ładzyniu, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 54/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych - Szymankowszczyzna i Cisówka"

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 siepnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 58/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 59/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz powołania zespołu do spraw dostępności

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych wart.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w 2020 roku w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie w formie powierzenia realizacji zadania.

ZARZĄDZENIE NR 62/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sprawie wykonywania określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

ZARZĄDZENIE NR 63/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 64.2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sprawie wykonywania określonych zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów

ZARZĄDZENIE NR 65/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 66/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 67/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 68/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Goździówka, gmina Stanisławów”

ZARZĄDZENIE NR 70/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 73.2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 76/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 77/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030

ZARZĄDZENIE NR 78.2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych

ZARZĄDZENIE NR 79.2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 79.2020
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 80.2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

ZARZĄDZENIE NR 83.2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2021-01-04 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 258862
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-11 11:28:33