Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Dziennik Ustaw
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Gminny portal mapowy
 • ePUAP

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Informacja

0HpACAZx9DEAAAAAElFTkSuQmCC


INFORMACJA

  

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 30 listopada 2023 r. (czwartek) oraz 8 grudnia 2023 r. (piątek)
Urząd Gminy Stanisławów będzie czynny w godzinach 8:00-12:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Zagórska
  data wytworzenia: 2023-11-23
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2023-11-23 14:07
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-23 14:24

Pobór wód podziemnych przez Zakłady Mięsne Stanisławów

drukuj (Pobór wód podziemnych przez Zakłady Mięsne Stanisławów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem
  data wytworzenia: 2023-09-12
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-09-13 09:04

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własnności nieruchomości

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własnności nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2023-11-30 16:08

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własnności nieruchomości

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własnności nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2023-11-13
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2023-11-20 09:24
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-20 09:25

Ogłoszenie

W związku z utrzymującym się brakiem opadów deszczu oraz znacznym wzrostem zużycia wody, proszę o ograniczenie zużycia wody z wodociągu publicznego. Nadmierne zwiększenie zużycia wody może być przyczyną spadku ciśnienia w instalacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Roman Reding
  data wytworzenia: 2023-06-05
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-06-05 11:41
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-05 14:44

Informacja o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2024 r. związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

drukuj (Informacja o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2024 r. związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Miński
  data wytworzenia: 2023-05-04
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-05-10 09:32

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2023-03-24
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2023-03-24 12:19

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W 2023 ROKU

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-02-01 14:24

INFORMACJA WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2017 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2020 r.) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci, zamieszkałe w Gminie Stanisławów.

Informacja Wójta Gminy Stanisławów w sprawie zasad przyjęcia i rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są:
- dzieci 7-letnie (urodzone w 2016 roku), które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023,
- dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku), których rodzice zdecydowali się skorzystać z prawa do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie gminy Stanisławów” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o przystąpieniu Gminy Stanisławów do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Gmina Stanisławów przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie gminy

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Krupa
  data wytworzenia: 2022-07-25
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2022-07-25 14:27
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-25 14:28

Przedsięwzięcie pn: „Instalacja Fotowoltaiczna „Szymankowszczyzna” o mocy do 5MW.”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2022-06-15
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2022-06-15 14:49

Wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej - linia 400 kv Ostrołęka - Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2022-04-29 10:01
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 10:06

Obwieszczenie w sprawie budowy linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2022-03-21 15:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów”

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów”)

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
   data wytworzenia: 2022-01-14
  • opublikował: Łukasz Ryszawa
   data publikacji: 2022-01-17 17:30

Zawiadomienie Wójta Gminy Stanisławów o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w Pustelniku, działka o nr ewid. 406, Gmina Stanisławów, powiat miński, woj.Mazowieckie”

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckieckiego

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz §12 Uchwały Nr XIX/172/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanisławów Wójt Gminy Stanisławów informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Zawiadomienie Wójta Gminy Stanisławów o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn.”Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów"

drukuj (Zawiadomienie Wójta Gminy Stanisławów o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn.”Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2021-09-30 16:06
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-30 16:12

Zawiadomienie Wójta Gminy Stanisławów o konsultacjach społecznych projektów statutów sołectw Gminy Stanisławów

Zapraszam mieszkańców Gminy Stanisławów do udziału w konsultacjach społecznych projektów statutów Sołectw Gminy Stanisławów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stanisławów o wydaniu decyzji środowiskowej

Wójt Gminy Stanisławów zawiadamia o wydaniu decyzji znak: RIiOŚ.6220.3.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów, Kolonie Stanisławów i Sokóle, gm.Stanisławów”.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stanisławów o otrzymanych opiniach w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Wójt Gminy Stanisławów

zawiadamia, że :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał pismo znak WOOŚ-I.4220.969.2021.ACH;

-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim wydał opinię znak ZN.9022.76.2021;

-  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem wydał postanowienie znak WA.ZZŚ.2.435.1.146.2021.PJ

dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów, Kolonie Stanisławów, Sokóle gm.Stanisławów”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania i zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o numerze ewidencyjnym 741 w obrębie Kolonie Stanisławów, gm. Stanisławów, pow. miński, woj. mazowieckie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2021-07-19 13:39

Informacja Wójta w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywane w produkcji rolnej

Przypominamy o możliwości odzyskania części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot producenci rolni winni składać odpowiednie wnioski w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku, w ramach limitu określonego na 2021 rok.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów, Kolonie Stanisławów i Sokóle gm. Stanisławów”.

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów, Kolonie Stanisławów i Sokóle gm. Stanisławów”.

INFORMACJA

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że w dniu 10.06.2021 roku zostanie opublikowane obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych, dotyczące

  „Rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów”.

                                                                                                                             WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

                                                                                                                                /-/ Kinga Anna Sosińska

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-06-01 15:37

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących „Budowy instalacji do przetwarzania odpadów w Pustelniku, działka o nr ewid. 406, gmina Stanisławów, powiat miński, woj. mazowieckie”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Stanisławów, podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących:

INFORMACJA

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że w dniu 25.05.2021 roku zostanie opublikowane obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczące  „Budowy instalacji do przetwarzania odpadów w Pustelniku, działka o nr ewid. 406, gmina Stanisławów, powiat miński, woj. Mazowieckie”.

                                                                                                                             WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

                                                                                                                                 /-/ Kinga Anna Sosińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2021-05-21
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-05-21 15:06
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-21 15:07

Dyrektor Gminnego Żłobka w Stanisławowie ogłasza rekrutacje uzupełniającą dzieci do żłobka.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Gminnym Żłobku w Stanisławowie, pocztą na adres Gminny Żłobek w Stanisławowie, ul. Szkolna 4 (liczy się data wpływu) lub w formie elektronicznej na adres zlobek@stanislawow.pl w terminie do dnia 21 maja 2021 do godz. 15:00 .

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 50

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 50)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Starczewski
  data wytworzenia: 2021-03-04
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-03-04 15:57

Dyrektor Gminnego Żłobka w Stanisławowie ogłasza nabór dzieci do żłobka.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolnego w Stanisławowie, pocztą na adres Gminny Żłobek w Stanisławowie, ul. Szkolna 4 (liczy się data wpływu) lub w formie elektronicznej na adres zlobek@stanislawow.pl w terminie do dnia 12 marca 2021 do godz. 1500 .


Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanisławów w 2021 roku”.

Wójt Gminy Stanisławów działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanisławów w 2021 roku.

REJESTR ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

W związku z aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stanisławów, Wójt Gminy Stanisławów zwraca się z prośbą o wypełnianie oświadczeń o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczani ścieków, przez osoby, które jeszcze tego nie dopełniły.

INFORMACJA WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

Szanowni Państwo!

Uchwałą Rady Gminy Stanisławów Nr XVII/151/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. został utworzony Gminny Żłobek w Stanisławowie. W chwili obecnej podejmujemy działania zmierzające do uruchomienia żłobka. W najbliższych dniach w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy ukaże się ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora żłobka oraz informacja o naborze pracowników. Do 31 grudnia 2020 r. planujemy dokonać wpisu żłobka do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, a po 4 stycznia 2021 r. uruchomienie naboru dzieci do żłobka.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem jak również rodziców prosimy o uważne śledzenie kolejnych informacji dotyczących uruchomienia żłobka.

 

Wójt Gminy

/-/ Kinga Anna Sosińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-12-18
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-12-18 13:37

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.11.2020 r.

Informacja

 o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od 01.11.2020 r.

 Wójt Gminy Stanisławów, informuje, że uchwałą Rady Gminy Stanisławów nr XV/144/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zostały uchwalone nowe stawki.

Od 1 listopada 2020 roku obowiązują następujące stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca:

 • 19 złotych miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 76 złotych miesięcznie, jeżeli nie wypełniony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

 Zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością składania przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji.

Istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców nieruchomości, na których kompostuje się bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w wysokości 2,00 zł miesięcznie od opłaty ustalonej od 1 mieszkańca.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

Przypominamy również że, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierana odpadów komunalnych, w związku z czym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady w sposób nieselektywny zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                                                                     

                                                                                                          Wójt Gminy Stanisławów

                                                                                                          /-/ Kinga Anna Sosińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Królak
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-11-09 13:07
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 09:12

RAZEM POLICZYMY KOTŁY!

 • Na terenie gminy Stanisławów trwa obowiązkowa inwentaryzacja źródeł ciepła

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Krupa
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-10-28 11:56
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 09:14

Link do elektronicznej wersji ankiety: https://www.e-inwentaryzacja.pl/stanislawow/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Krupa
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-10-28 11:56
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 09:19

Rejestr zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. 2019 poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym prosimy o złożenie do Urzędu Gminy w Stanisławowie informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w pokoju nr 19, na stronie internetowej www.stanislawow.pl bądź www.bip.stanislawow.eu.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 22 KWIETNIA 2020 R.

KOMUNIKAT
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 22 KWIETNIA 2020 R.

Wójt Gminy Stanisławów wydał nowe zarządzenie dot. obsługi interesantów w Urzędzie Gminy.
Budynek Urzędu Gminy nadal jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów, jednak od 22 kwietnia 2020 r. dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach o charakterze publicznym polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
Do zadań niezbędnych  zalicza się sprawy z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
6) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
7) świadczenia usług komunalnych;
8) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

Szczegóły określa Zarządzenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-04-23
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-04-23 14:31
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 14:28

Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.

U W A G A
Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.
Od 25 kwietnia na terenie targowiska dopuszcza się możliwość prowadzenia handlu żywnością, płodami rolnymi oraz artykułami ogrodniczymi – sadzonkami, przez lokalnych producentów.
Obszar przeznaczony do prowadzenia handlu określony jest w załączniku do niniejszej informacji.
Inkasent wyznacza odległości od kolejnego stanowiska i wskazuje miejsce do prowadzenia handlu. Pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m.
Stanowiska handlowe obowiązkowo muszą być wyposażone w:

Wniosek dla przedsiębiorców chcących poczynić zmiany w CEIDG. Po wypełnieniu wniosku można go przynieść do Urzędu Gminy, wysłać pocztą lub drogą mailową.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Gajewski
  data wytworzenia: 2020-03-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-03-27 09:00

Komunikat Wójta Gminy Stanisławów

dotyczący zmiany zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Stanisławów

 

 

 

 

 

W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2,
w trosce o zdrowie i najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów.

 

Od dnia 18 marca 2020 roku (środa) Urząd Gminy Stanisławów będzie zamknięty dla interesantów do odwołania.

 

Wszelkie sprawy będą załatwiane drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki PodawczejePUAP. Kontakt z urzędem będzie również możliwy drogą telefoniczną pod nr: 25 7575858 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad.gminy@stanislawow.pl.

 

Urząd Stanu Cywilnego będzie obsługiwał interesantów tylko w  szczególnych przypadkach (konieczność sporządzenia aktu zgonu, czy też w sprawach dowodów osobistych) – wejście od strony parkingu Urzędu Gminy.

 

Od 18 marca 2020 r. niedostępny dla interesantów będzie również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszelkie sprawy dotyczące GOPS będą załatwiane drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP. Kontakt z GOPS będzie również możliwy drogą telefoniczną pod numerami: 25 7575878 lub  25 7575879 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops@stanislawow.pl.

 

Proszę Państwa o wyrozumiałość i przepraszam za zaistniałe utrudnienia.

 

 

 

Kinga Anna Sosińska

 

    Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-03-17 15:59
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 10:11

Rejestr zbiorników bezodpływowych

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. 2019 poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym prosimy o złożenie do Urzędu Gminy w Stanisławowie informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w pokoju nr 9, na stronie internetowej www.stanislawow.pl bądź www.bip.stanislawow.eu. Ponadto druki systematycznie są wysyłane pocztą do mieszkańców.

Wyniki badania próbek wody z wodociągu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Pyrzanowski
  data wytworzenia: 2019-12-27
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-12-27 11:47

Wzory informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami.

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Odpady rolne / komunalne

W związku z pojawiającymi się głosami na temat tego jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny, ciężarówki) itd. Informujemy, że system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

 • Informacja

"Jak najłatwiej skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Kraszewski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2019-05-20 15:45
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 13:15

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę : 25 756 40 77
lub za pośrednictwem e-maila: npp@powiatminski.pl
codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.

Dyżury aptek w powiecie mińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Miński
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-05-24 15:21
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 10:23

UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

 • UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”
  UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

drukuj (UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Będkowska
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-02-29 11:57
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 10:06

U W A G A Zasady obowiązujące od 2 maja 2020 r. na targowisku w Stanisławowie

Obszar przeznaczony do prowadzenia handlu określony jest w załączniku do niniejszej informacji.
Inkasent wyznacza odległości od kolejnego stanowiska i wskazuje miejsce do prowadzenia handlu. Pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2293945
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 09:37:51