Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Dziennik Ustaw
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Gminny portal mapowy
 • ePUAP

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Ogłoszenie w sprawie linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Smater
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-11-30 15:30

Zawiadomienie Wójta Gminy Stanisławów o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej

Wójt Gminy Stanisławów zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w Pustelniku, działka o nr ewid. 406, Gmina Stanisławów, powiat miński, woj.Mazowieckie”, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie Wójta Gminy Stanisławów o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej

Wójt Gminy Stanisławów zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn.”Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów”, nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckieckiego

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz §12 Uchwały Nr XIX/172/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanisławów Wójt Gminy Stanisławów informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzania Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa dla gruntów położonych w gminie Stanisławów

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) Starosta Miński przystąpił do sporządzenia Uproszczonych Planów Urządzania Lasy dla terenu gminy Stanisławów, na lata 2022-2031

Zawiadomienie Wójta Gminy Stanisławów o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn.”Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2021-09-30 16:06
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-30 16:12

Informacja na temat działań podejmowanych w ramach przeciwdziałania spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Kaliszuk
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-09-30 15:28

Obwieszczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim
  data wytworzenia: 2021-09-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-09-24 13:05

Zawiadomienie Wójta Gminy Stanisławów o konsultacjach społecznych projektów statutów sołectw Gminy Stanisławów

Zapraszam mieszkańców Gminy Stanisławów do udziału w konsultacjach społecznych projektów statutów Sołectw Gminy Stanisławów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stanisławów o wydaniu decyzji środowiskowej

Wójt Gminy Stanisławów zawiadamia o wydaniu decyzji znak: RIiOŚ.6220.3.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów, Kolonie Stanisławów i Sokóle, gm.Stanisławów”.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stanisławów o otrzymanych opiniach w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Wójt Gminy Stanisławów

zawiadamia, że :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał pismo znak WOOŚ-I.4220.969.2021.ACH;

-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim wydał opinię znak ZN.9022.76.2021;

-  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem wydał postanowienie znak WA.ZZŚ.2.435.1.146.2021.PJ

dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów, Kolonie Stanisławów, Sokóle gm.Stanisławów”

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją o środowiskowych uwarunkowaniach prz+edsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Gajewska
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-07-26 14:30

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania i zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o numerze ewidencyjnym 741 w obrębie Kolonie Stanisławów, gm. Stanisławów, pow. miński, woj. mazowieckie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2021-07-19 13:39

Informacja Wójta w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywane w produkcji rolnej

Przypominamy o możliwości odzyskania części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot producenci rolni winni składać odpowiednie wnioski w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku, w ramach limitu określonego na 2021 rok.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów, Kolonie Stanisławów i Sokóle gm. Stanisławów”.

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów, Kolonie Stanisławów i Sokóle gm. Stanisławów”.

Konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2021-06-10
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-06-10 15:32
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-15 13:26

INFORMACJA

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że w dniu 10.06.2021 roku zostanie opublikowane obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych, dotyczące

  „Rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów”.

                                                                                                                             WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

                                                                                                                                /-/ Kinga Anna Sosińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-06-01 15:37

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących „Budowy instalacji do przetwarzania odpadów w Pustelniku, działka o nr ewid. 406, gmina Stanisławów, powiat miński, woj. mazowieckie”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Stanisławów, podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących:

INFORMACJA

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że w dniu 25.05.2021 roku zostanie opublikowane obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczące  „Budowy instalacji do przetwarzania odpadów w Pustelniku, działka o nr ewid. 406, gmina Stanisławów, powiat miński, woj. Mazowieckie”.

                                                                                                                             WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

                                                                                                                                 /-/ Kinga Anna Sosińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2021-05-21
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-05-21 15:06
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-21 15:07

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Gminnego Żłobka w Stanisławowie ogłasza rekrutacje uzupełniającą dzieci do żłobka.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Gminnym Żłobku w Stanisławowie, pocztą na adres Gminny Żłobek w Stanisławowie, ul. Szkolna 4 (liczy się data wpływu) lub w formie elektronicznej na adres zlobek@stanislawow.pl w terminie do dnia 21 maja 2021 do godz. 15:00 .

Komunikat Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Komunikat Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na odcinku projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Starczewski
  data wytworzenia: 2021-03-04
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2021-03-04 15:57

Dyrektor Gminnego Żłobka w Stanisławowie ogłasza nabór dzieci do żłobka.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolnego w Stanisławowie, pocztą na adres Gminny Żłobek w Stanisławowie, ul. Szkolna 4 (liczy się data wpływu) lub w formie elektronicznej na adres zlobek@stanislawow.pl w terminie do dnia 12 marca 2021 do godz. 1500 .


Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanisławów w 2021 roku”.

Wójt Gminy Stanisławów działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanisławów w 2021 roku.

Harmonogram obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie w 2021 roku

Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe. Po co szczepimy zwierzęta przeciwko wściekliźnie?
Przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa

REJESTR ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

W związku z aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stanisławów, Wójt Gminy Stanisławów zwraca się z prośbą o wypełnianie oświadczeń o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczani ścieków, przez osoby, które jeszcze tego nie dopełniły.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe numery kont bankowych!

Od 1 stycznia 2021 roku  obowiązują następujące numery rachunków bankowych:

Podatki – 75 9226 0005 0035 0583 2000 0670

Opłata za wodę i ścieki - 96 9226 0005 0035 0583 2000 0680

Opłata za odpady komunalne - 20 9226 0005 0035 0583 2000 0690

zaś dla wszystkich należności poza trzema powyższymi wydzielonymi subkontami obowiązuje aktualny rachunek podstawowy tj.

47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Słowik
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-12-31 09:46
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-05 10:21

INFORMACJA WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

Szanowni Państwo!

Uchwałą Rady Gminy Stanisławów Nr XVII/151/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. został utworzony Gminny Żłobek w Stanisławowie. W chwili obecnej podejmujemy działania zmierzające do uruchomienia żłobka. W najbliższych dniach w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy ukaże się ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora żłobka oraz informacja o naborze pracowników. Do 31 grudnia 2020 r. planujemy dokonać wpisu żłobka do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, a po 4 stycznia 2021 r. uruchomienie naboru dzieci do żłobka.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem jak również rodziców prosimy o uważne śledzenie kolejnych informacji dotyczących uruchomienia żłobka.

 

Wójt Gminy

/-/ Kinga Anna Sosińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-12-18
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-12-18 13:37

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.11.2020 r.

Informacja

 o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od 01.11.2020 r.

 Wójt Gminy Stanisławów, informuje, że uchwałą Rady Gminy Stanisławów nr XV/144/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zostały uchwalone nowe stawki.

Od 1 listopada 2020 roku obowiązują następujące stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca:

 • 19 złotych miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 76 złotych miesięcznie, jeżeli nie wypełniony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

 Zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością składania przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji.

Istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców nieruchomości, na których kompostuje się bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w wysokości 2,00 zł miesięcznie od opłaty ustalonej od 1 mieszkańca.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

Przypominamy również że, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierana odpadów komunalnych, w związku z czym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady w sposób nieselektywny zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                                                                     

                                                                                                          Wójt Gminy Stanisławów

                                                                                                          /-/ Kinga Anna Sosińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Królak
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-11-09 13:07
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 09:12

RAZEM POLICZYMY KOTŁY!

 • Na terenie gminy Stanisławów trwa obowiązkowa...

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Krupa
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-10-28 11:56
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 09:14

Link do elektronicznej wersji ankiety: https://www.e-inwentaryzacja.pl/stanislawow/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Krupa
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-10-28 11:56
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 09:19

Rozbudowa drogi krajowej nr 50 - przejście przez Stanisławów

Rozbudowa drogi krajowej nr 50 - przejście przez Stanisławów

Apel o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

W związku ze znaczącym w ostatnim czasie wzrostem  zakażeń koronawirusem (COVID-19), w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum.

Podstawową formą załatwiania spraw urzędowych do odwołania jest forma korespondencji tradycyjnej (pocztowej), elektronicznej poprzez platformę E-PUAP, mailowej urzad.gminy@stanislawow.pl, telefonicznej na nr 25 757 58 58. Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy funkcjonuje skrzynka podawcza, do której można składać pisma, podania i wnioski do rozpatrzenia w Urzędzie Gminy.

W sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu w celu załatwienia sprawy należy umówić się na wizytę telefonicznie lub mailowo.

 

Od 19 października 2020 r. (poniedziałek) Kasa Urzędu Gminy zostanie zamknięta do odwołania.

W związku z powyższym apeluję do Państwa o regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Gminy (opłaty za odpady, wodę i ścieki, podatki) za pomocą bankowości  elektronicznej na rachunek bankowy numer:

47 9226 0005 0035 0583 2000 0010.

Przepraszamy za utrudnienia

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Kinga Anna Sosińska  

Szczegóły: ZARZĄDZENIE NR 64.2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 października 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-10-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-10-16 15:57
 • zmodyfikował: Robert Wiącek
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 18:39

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum.

Podstawową formą załatwiania spraw urzędowych do odwołania jest forma korespondencji tradycyjnej (pocztowej), elektronicznej poprzez platformę E-PUAP, mailowej urzad.gminy@stanislawow.pl, telefonicznej na nr 25 757 58 58. Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy funkcjonuje skrzynka podawcza, do której można składać pisma, podania i wnioski do rozpatrzenia w Urzędzie Gminy.

W sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu w celu załatwienia sprawy należy umówić się na wizytę telefonicznie lub mailowo.

W obecnej sytuacji apeluję również do Państwa o regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Gminy (opłaty za odpady, wodę i ścieki, podatki) za pomocą bankowości  elektronicznej na rachunek bankowy 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010.

Dyżury Wójta Gminy, które odbywają się w poniedziałki i wtorki zostają zawieszone do odwołania. Skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Stanisławów przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, emailowo lub telefonicznie.  

 

Do Urzędu Gminy można wejść tylko wejściem głównym pojedynczo, po uprzednim zasygnalizowaniu dzwonkiem (znajdującym się na drzwiach wejściowych)  swojej obecności.

Interesanci wchodzący do Urzędu Gminy są bezwzględnie zobowiązani do zasłaniania ust i nosa: maseczką, przyłbicą, kaskiem, odzieżą lub jej częścią, do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce.

Interesanci będą obsługiwani na parterze budynku Urzędu Gminy w tymczasowym biurze obsługi interesanta, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pokojach.

W tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu biurowym jak i w punkcie obsługi może przebywać tylko 1 osoba nie licząc osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Osoby nie stosujące się do powyższych zasad, nie będą mogły przebywać na terenie urzędu gminy.

 

             Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.stanislawow.eu, w zakładce komunikaty na bieżąco publikujemy informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem.

                                                                                   Wójt Gminy Stanisławów    

/-/ Kinga Anna Sosińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-10-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-10-13 12:11
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-13 13:10

Rejestr zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. 2019 poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym prosimy o złożenie do Urzędu Gminy w Stanisławowie informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w pokoju nr 19, na stronie internetowej www.stanislawow.pl bądź www.bip.stanislawow.eu.

Prośba Wójta Gminy Stanisławów

Drodzy mieszkańcy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz suszą w celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw wody z urządzeń wodociągowych w Gminie Stanisławów, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o ograniczenie wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do podlewania wodą ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, upraw rolnych, innych terenów zielonych oraz napełniania basenów, mycia samochodów, ciągników i maszyn rolniczych.

Jeżeli istnieje konieczność wykorzystania wody z sieci wodociągowej do tych celów proszę o robienie tego w godzinach od 22.00 do 7.00.

Dzięki Państwa odpowiedzialnej postawie unikniemy przeciążeń sieci wodociągowej i spowodujemy, że wszyscy mieszkańcy gminy Stanisławów będą mieli dostęp do bieżącej wody.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Anna Sosińska
  data wytworzenia: 2020-05-01
 • opublikował: Robert Wiącek
  data publikacji: 2020-05-01 09:48
 • zmodyfikował: Robert Wiącek
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-01 09:55

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 22 KWIETNIA 2020 R.

KOMUNIKAT
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 22 KWIETNIA 2020 R.

Wójt Gminy Stanisławów wydał nowe zarządzenie dot. obsługi interesantów w Urzędzie Gminy.
Budynek Urzędu Gminy nadal jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów, jednak od 22 kwietnia 2020 r. dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach o charakterze publicznym polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
Do zadań niezbędnych  zalicza się sprawy z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
6) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
7) świadczenia usług komunalnych;
8) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

Szczegóły określa Zarządzenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-04-23
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-04-23 14:31
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 14:28

Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.

U W A G A
Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.
Od 25 kwietnia na terenie targowiska dopuszcza się możliwość prowadzenia handlu żywnością, płodami rolnymi oraz artykułami ogrodniczymi – sadzonkami, przez lokalnych producentów.
Obszar przeznaczony do prowadzenia handlu określony jest w załączniku do niniejszej informacji.
Inkasent wyznacza odległości od kolejnego stanowiska i wskazuje miejsce do prowadzenia handlu. Pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m.
Stanowiska handlowe obowiązkowo muszą być wyposażone w:

Wniosek dla przedsiębiorców chcących poczynić zmiany w CEIDG. Po wypełnieniu wniosku można go przynieść do Urzędu Gminy, wysłać pocztą lub drogą mailową.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Gajewski
  data wytworzenia: 2020-03-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-03-27 09:00

Komunikat Wójta Gminy Stanisławów

dotyczący zmiany zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Stanisławów

 

 

 

 

 

W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2,
w trosce o zdrowie i najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów.

 

Od dnia 18 marca 2020 roku (środa) Urząd Gminy Stanisławów będzie zamknięty dla interesantów do odwołania.

 

Wszelkie sprawy będą załatwiane drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki PodawczejePUAP. Kontakt z urzędem będzie również możliwy drogą telefoniczną pod nr: 25 7575858 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad.gminy@stanislawow.pl.

 

Urząd Stanu Cywilnego będzie obsługiwał interesantów tylko w  szczególnych przypadkach (konieczność sporządzenia aktu zgonu, czy też w sprawach dowodów osobistych) – wejście od strony parkingu Urzędu Gminy.

 

Od 18 marca 2020 r. niedostępny dla interesantów będzie również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszelkie sprawy dotyczące GOPS będą załatwiane drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP. Kontakt z GOPS będzie również możliwy drogą telefoniczną pod numerami: 25 7575878 lub  25 7575879 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops@stanislawow.pl.

 

Proszę Państwa o wyrozumiałość i przepraszam za zaistniałe utrudnienia.

 

 

 

Kinga Anna Sosińska

 

    Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-03-17 15:59
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 10:11

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów

Z uwagi na zwiększanie się na terenie kraju liczby zakażeń coronawirusem zwracamy się do Państwa z apelem o odpowiedzialne zachowanie.

Rejestr zbiorników bezodpływowych

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. 2019 poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym prosimy o złożenie do Urzędu Gminy w Stanisławowie informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w pokoju nr 9, na stronie internetowej www.stanislawow.pl bądź www.bip.stanislawow.eu. Ponadto druki systematycznie są wysyłane pocztą do mieszkańców.

Wyniki badania próbek wody z wodociągu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Pyrzanowski
  data wytworzenia: 2019-12-27
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-12-27 11:47

Wzory informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami.

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego

Odpady rolne / komunalne

W związku z pojawiającymi się głosami na temat tego jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny, ciężarówki) itd. Informujemy, że system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są.

Raport o stanie Gminy Stanisławów 2018

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

 • Informacja

"Jak najłatwiej skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Kraszewski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2019-05-20 15:45
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 13:15

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę : 25 756 40 77
lub za pośrednictwem e-maila: npp@powiatminski.pl
codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stanisławów, zawiadamia, że zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w spawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Retkowie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
/-/ Wójt Gminy
Adam Sulewski

Stanisławów, dnia 15.11.2018 r.

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-07-18 10:32
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 10:15

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wójt Gminy Stanisławów informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku:

Dyżury aptek w powiecie mińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Miński
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-05-24 15:21
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 10:23

UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

 • UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA...
  UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

drukuj (UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Będkowska
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-02-29 11:57
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 10:06

Apel Wójta Gminy Stanisławów

Szanowni Państwo, w związku z decyzjami Rządu wprowadzającymi radykalne środki w walce z koronawirusem, po konsultacji z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego apeluję do Państwa o powstrzymanie się od organizacji spotkań rodzinnych, o ograniczenie do minimum wszelkiej działalności publicznej. Apeluje również o w miarę możliwości pozostanie w domach.

 

Gorąco proszę o wyrozumiałość dla podejmowanych przez nas działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom.

 

 

                                                                                     Wójt Gminy

 

                                                                                                   /-/ Kinga Anna Sosińska

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-03-14
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-03-14 12:11
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-12 10:03

U W A G A Zasady obowiązujące od 2 maja 2020 r. na targowisku w Stanisławowie

Obszar przeznaczony do prowadzenia handlu określony jest w załączniku do niniejszej informacji.
Inkasent wyznacza odległości od kolejnego stanowiska i wskazuje miejsce do prowadzenia handlu. Pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 862760
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-30 15:31:15