Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Powszechny Spis Rolny 2020
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Dziennik Ustaw
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Gminny portal mapowy

Kalendarium

«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

 • Powszechny Spis Rolny 2020

Treść strony

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.11.2020 r.

Informacja

 o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od 01.11.2020 r.

 Wójt Gminy Stanisławów, informuje, że uchwałą Rady Gminy Stanisławów nr XV/144/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zostały uchwalone nowe stawki.

Od 1 listopada 2020 roku obowiązują następujące stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca:

 • 19 złotych miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 76 złotych miesięcznie, jeżeli nie wypełniony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

 Zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością składania przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji.

Istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców nieruchomości, na których kompostuje się bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w wysokości 2,00 zł miesięcznie od opłaty ustalonej od 1 mieszkańca.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

Przypominamy również że, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierana odpadów komunalnych, w związku z czym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady w sposób nieselektywny zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                                                                     

                                                                                                          Wójt Gminy Stanisławów

                                                                                                          /-/ Kinga Anna Sosińska

Metryka

 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-11-09 13:07
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-09 13:09

Obwieszczenie o postepowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów''

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Krupa
  data wytworzenia: 2020-10-30
 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-10-30 00:00

RAZEM POLICZYMY KOTŁY!

 • Na terenie gminy Stanisławów trwa obowiązkowa...

Link do elektronicznej wersji ankiety: https://www.e-inwentaryzacja.pl/stanislawow/

Metryka

 • opublikował: Łukasz Ryszawa
  data publikacji: 2020-10-28 11:56
 • zmodyfikował: Łukasz Ryszawa
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-28 11:55

Powołanie rzeczoznawców do szacowania zwierząt

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przepracowania szacowania (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania zwierząt.

 

Rzeczoznawcami mogą być osoby, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Stanisławów,

- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

 

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

 

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres do korespondencji;
 4. informację o wykształceniu.

Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagane.

Kandydatów mogą zgłaszać również:

 1. sołtys, lub
 2. izba rolnicza, lub
 3. związek zawodowy rolników oraz
 4. inne podmioty o których mowa w Rozporządzeniu

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

 

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę osobiście lub pocztą, do siedziby Urzędu Gminy w Stanisławowie (ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów) w terminie do dnia 10.11.2020 r.

 

Druki wniosków i oświadczeń są dostępne w tutejszym Urzędzie i do pobrania poniżej.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska tel: 25 757 58 53.

 

Stanisławów dnia, 27.10.2020 r.

 

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Kinga Anna Sosińska

Apel o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

W związku ze znaczącym w ostatnim czasie wzrostem  zakażeń koronawirusem (COVID-19), w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum.

Podstawową formą załatwiania spraw urzędowych do odwołania jest forma korespondencji tradycyjnej (pocztowej), elektronicznej poprzez platformę E-PUAP, mailowej urzad.gminy@stanislawow.pl, telefonicznej na nr 25 757 58 58. Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy funkcjonuje skrzynka podawcza, do której można składać pisma, podania i wnioski do rozpatrzenia w Urzędzie Gminy.

W sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu w celu załatwienia sprawy należy umówić się na wizytę telefonicznie lub mailowo.

 

Od 19 października 2020 r. (poniedziałek) Kasa Urzędu Gminy zostanie zamknięta do odwołania.

W związku z powyższym apeluję do Państwa o regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Gminy (opłaty za odpady, wodę i ścieki, podatki) za pomocą bankowości  elektronicznej na rachunek bankowy numer:

47 9226 0005 0035 0583 2000 0010.

Przepraszamy za utrudnienia

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Kinga Anna Sosińska  

Szczegóły: ZARZĄDZENIE NR 64.2020 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 października 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-10-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-10-16 15:57
 • zmodyfikował: Robert Wiącek
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-16 18:39

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stanisławów

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum.

Podstawową formą załatwiania spraw urzędowych do odwołania jest forma korespondencji tradycyjnej (pocztowej), elektronicznej poprzez platformę E-PUAP, mailowej urzad.gminy@stanislawow.pl, telefonicznej na nr 25 757 58 58. Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy funkcjonuje skrzynka podawcza, do której można składać pisma, podania i wnioski do rozpatrzenia w Urzędzie Gminy.

W sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu w celu załatwienia sprawy należy umówić się na wizytę telefonicznie lub mailowo.

W obecnej sytuacji apeluję również do Państwa o regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Gminy (opłaty za odpady, wodę i ścieki, podatki) za pomocą bankowości  elektronicznej na rachunek bankowy 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010.

Dyżury Wójta Gminy, które odbywają się w poniedziałki i wtorki zostają zawieszone do odwołania. Skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Stanisławów przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, emailowo lub telefonicznie.  

 

Do Urzędu Gminy można wejść tylko wejściem głównym pojedynczo, po uprzednim zasygnalizowaniu dzwonkiem (znajdującym się na drzwiach wejściowych)  swojej obecności.

Interesanci wchodzący do Urzędu Gminy są bezwzględnie zobowiązani do zasłaniania ust i nosa: maseczką, przyłbicą, kaskiem, odzieżą lub jej częścią, do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce.

Interesanci będą obsługiwani na parterze budynku Urzędu Gminy w tymczasowym biurze obsługi interesanta, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pokojach.

W tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu biurowym jak i w punkcie obsługi może przebywać tylko 1 osoba nie licząc osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Osoby nie stosujące się do powyższych zasad, nie będą mogły przebywać na terenie urzędu gminy.

 

             Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.stanislawow.eu, w zakładce komunikaty na bieżąco publikujemy informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem.

                                                                                   Wójt Gminy Stanisławów    

/-/ Kinga Anna Sosińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-10-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-10-13 12:11
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-13 13:10

Ogłoszenie o zawieszeniu udzielania porad prawnych w kontakcie osobistym

 • Ogłoszenie o zawieszeniu udzielania porad prawnych w...

  Metryka

  • opublikował: Robert Wiącek
   data publikacji: 2020-10-14 15:59

Wycinka drzew pod linią 400 kV

W związku z realizacją prac na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., uprzejmie informujemy, o interwencyjnej wycince drzew pod linią 400kV relacji Kozienice - Stanisławów oraz 400kV relacji Narew – Siedlce na terenie nieruchomości -  działka nr 364/2 gmina Stanisławów – obręb Poręb.

Wykonywanie prac jest planowane w okresie 21.09.2020 – 21.12.2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-09-17 00:00

Rozkład jazdy autobusów dofinansowywanych z funduszy gminnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Kraszewski
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-08-31 17:16

Terminarz odbioru odpadów od lipca 2020

 • Terminarz odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2020 r...
 • Sposób segregowania odpadów

Rejestr zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. 2019 poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym prosimy o złożenie do Urzędu Gminy w Stanisławowie informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w pokoju nr 19, na stronie internetowej www.stanislawow.pl bądź www.bip.stanislawow.eu.

Wójt Gminy Stanisławów zawiadamia Strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów.”

Metryka

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2020-04-30 16:12

Prośba Wójta Gminy Stanisławów

Drodzy mieszkańcy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz suszą w celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw wody z urządzeń wodociągowych w Gminie Stanisławów, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o ograniczenie wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do podlewania wodą ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, upraw rolnych, innych terenów zielonych oraz napełniania basenów, mycia samochodów, ciągników i maszyn rolniczych.

Jeżeli istnieje konieczność wykorzystania wody z sieci wodociągowej do tych celów proszę o robienie tego w godzinach od 22.00 do 7.00.

Dzięki Państwa odpowiedzialnej postawie unikniemy przeciążeń sieci wodociągowej i spowodujemy, że wszyscy mieszkańcy gminy Stanisławów będą mieli dostęp do bieżącej wody.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Anna Sosińska
  data wytworzenia: 2020-05-01
 • opublikował: Robert Wiącek
  data publikacji: 2020-05-01 09:48
 • zmodyfikował: Robert Wiącek
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-01 09:55

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 22 KWIETNIA 2020 R.

KOMUNIKAT
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 22 KWIETNIA 2020 R.

Wójt Gminy Stanisławów wydał nowe zarządzenie dot. obsługi interesantów w Urzędzie Gminy.
Budynek Urzędu Gminy nadal jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów, jednak od 22 kwietnia 2020 r. dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach o charakterze publicznym polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
Do zadań niezbędnych  zalicza się sprawy z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
6) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
7) świadczenia usług komunalnych;
8) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

Szczegóły określa Zarządzenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-04-23
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-04-23 14:31
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 14:28

Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.

U W A G A
Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.
Od 25 kwietnia na terenie targowiska dopuszcza się możliwość prowadzenia handlu żywnością, płodami rolnymi oraz artykułami ogrodniczymi – sadzonkami, przez lokalnych producentów.
Obszar przeznaczony do prowadzenia handlu określony jest w załączniku do niniejszej informacji.
Inkasent wyznacza odległości od kolejnego stanowiska i wskazuje miejsce do prowadzenia handlu. Pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m.
Stanowiska handlowe obowiązkowo muszą być wyposażone w:

Wniosek dla przedsiębiorców chcących poczynić zmiany w CEIDG. Po wypełnieniu wniosku można go przynieść do Urzędu Gminy, wysłać pocztą lub drogą mailową.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Gajewski
  data wytworzenia: 2020-03-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-03-27 09:00

Komunikat Wójta Gminy Stanisławów

dotyczący zmiany zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Stanisławów

 

 

W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2,
w trosce o zdrowie i najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów.

Od dnia 18 marca 2020 roku (środa) Urząd Gminy Stanisławów będzie zamknięty dla interesantów do odwołania.

Wszelkie sprawy będą załatwiane drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki PodawczejePUAP. Kontakt z urzędem będzie również możliwy drogą telefoniczną pod nr: 25 7575858 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad.gminy@stanislawow.pl.

Urząd Stanu Cywilnego będzie obsługiwał interesantów tylko w  szczególnych przypadkach (konieczność sporządzenia aktu zgonu, czy też w sprawach dowodów osobistych) – wejście od strony parkingu Urzędu Gminy.

Od 18 marca 2020 r. niedostępny dla interesantów będzie również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszelkie sprawy dotyczące GOPS będą załatwiane drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki PodawczejePUAP. Kontakt z GOPS będzie również możliwy drogą telefoniczną pod numerami: 25 7575878 lub  25 7575879 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops@stanislawow.pl.

Proszę Państwa o wyrozumiałość i przepraszam za zaistniałe utrudnienia.

 

Kinga Anna Sosińska

    Wójt Gminy

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2020-03-17 15:59
 • zmodyfikował: Mikołaj Cybula
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 08:08

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów

Z uwagi na zwiększanie się na terenie kraju liczby zakażeń coronawirusem zwracamy się do Państwa z apelem o odpowiedzialne zachowanie.

Rejestr zbiorników bezodpływowych

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. 2019 poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym prosimy o złożenie do Urzędu Gminy w Stanisławowie informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w pokoju nr 9, na stronie internetowej www.stanislawow.pl bądź www.bip.stanislawow.eu. Ponadto druki systematycznie są wysyłane pocztą do mieszkańców.

Wyniki badania próbek wody z wodociągu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Pyrzanowski
  data wytworzenia: 2019-12-27
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-12-27 11:47

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami.

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Stanisławów Nr XII/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Nowe wzory formularzy dostępne są również pod następującym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Królak
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-07-29 12:50
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 16:41

ZARZĄDZENIE Nr 31/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego

Odpady rolne / komunalne

W związku z pojawiającymi się głosami na temat tego jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny, ciężarówki) itd. Informujemy, że system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są.

Raport o stanie Gminy Stanisławów 2018

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

 • Informacja

"Jak najłatwiej skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Kraszewski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2019-05-20 15:45
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 13:15

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę : 25 756 40 77
lub za pośrednictwem e-maila: npp@powiatminski.pl
codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stanisławów, zawiadamia, że zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w spawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Retkowie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
/-/ Wójt Gminy
Adam Sulewski

Stanisławów, dnia 15.11.2018 r.

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wójt Gminy Stanisławów informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku:

Dyżury aptek w powiecie mińskim

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Wiącek
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-05-24 15:09
 • zmodyfikował: Robert Wiącek
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-19 10:19

UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

 • UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA...
  UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

drukuj (UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”)

Apel Wójta Gminy Stanisławów

Szanowni Państwo, w związku z decyzjami Rządu wprowadzającymi radykalne środki w walce z koronawirusem, po konsultacji z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego apeluję do Państwa o powstrzymanie się od organizacji spotkań rodzinnych, o ograniczenie do minimum wszelkiej działalności publicznej. Apeluje również o w miarę możliwości pozostanie w domach.

 

Gorąco proszę o wyrozumiałość dla podejmowanych przez nas działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom.

 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                   /-/ Kinga Anna Sosińska

 

Metryka

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2020-03-14 12:11
 • zmodyfikował: Mikołaj Cybula
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-14 12:19

U W A G A Zasady obowiązujące od 2 maja 2020 r. na targowisku w Stanisławowie

 

1.      Obszar przeznaczony do prowadzenia handlu określony jest w załączniku do niniejszej informacji.

2.      Inkasent wyznacza odległości od kolejnego stanowiska i wskazuje miejsce do prowadzenia handlu. Pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m.

3.      Stanowiska handlowe obowiązkowo muszą być wyposażone w:

·         płyn do dezynfekcji rąk,

·         rękawice jednorazowe,

·         maseczki zasłaniające nos i usta,

·         pojemnik na odpady higieniczne (rękawice, maseczki).

4.      Zasady obowiązujące handlujących:

·         obowiązkowa dezynfekcja rąk przed kontaktem z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia, 

·         sprzedawane produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia nie mogą być kładzione bezpośrednio na wadze,

·         pieczywo i  wyroby cukiernicze mają być osłonięte folią,

5.      Zasady dla kupujących:

·         korzystanie z wyznaczonego wejścia i wyjścia,

·         produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające - towar podaje sprzedawca,

·         zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 m) pomiędzy kupującymi,

·         zasłanianie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek jednorazowych.

6.      Wjazd osób handlujących na targowisko  będzie następował w godzinach pomiędzy 4.00 a 5.30 przez bramy od ul. Prądzyńskich i Szkolnej wjazd będzie koordynowany przez pracowników Urzędu Gminy.

7.      Dla kupujących targowisko zostanie otwarte o godzinie 6.00, kupujący będą mogli wejść i wyjść wyłącznie od strony ul. Prądzyńskich, Szkolnej i Zachodniej.

8.      Wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska zobowiązane są do zakrywania ust i nosa np. maseczką ochronną  oraz noszenia rękawiczek jednorazowych.

9.      Limit osób kupujących przebywających jednocześnie na targowisku to 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży (z wyłączeniem sprzedającego). Nad przestrzeganiem limitów będą czuwać pracownicy Urzędu Gminy.

10.  Zamknięcie targowiska nastąpi o godzinie 11.00.

11.  Ponadto wszystkie osoby przebywające na targowisku obowiązują środki ostrożności i zalecenia podane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

Wójt Gminy

     Kinga Anna Sosińska 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-04-28
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2020-04-28 16:02
 • Plan targowiska

  Metryka

  • opublikował: Mikołaj Cybula
   data publikacji: 2020-04-28 16:04
  • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
   ostatnia modyfikacja: 2020-11-04 09:26

Metryka

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2020-04-28 16:03

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 143155
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-25 12:05