Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Dziennik Ustaw
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Gminny portal mapowy
 • ePUAP

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIX/323/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/172/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 08:58

UCHWAŁA NR XXXIX/324/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy LEŚNEJ w miejscowości Ołdakowizna, gmina Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:00

UCHWAŁA NR XXXIX/325/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów w 2023 roku"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:02

UCHWAŁA NR XXXIX/326/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wólka Czarnińska, gm. Stanisławów od osób fizycznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:05

UCHWAŁA NR XXXIX/327/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:11

UCHWAŁA NR XXXIX/328/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stanisławów kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:12

UCHWAŁA NR XXXIX/329/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:14

UCHWAŁA NR XXXIX/330/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:34

UCHWAŁA NR XXXIX/331/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023 - 2033

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:36

UCHWAŁA NR XXXIX/332/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/68/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:41

UCHWAŁA NR XXXIX/333/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:44

UCHWAŁA NR XXXIX/334/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:48

UCHWAŁA NR XXXIX/335/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:54

UCHWAŁA NR XXXIX/336/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przekazania skargi Skarżącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 09:58

UCHWAŁA NR XXXIX/337/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Stanisławów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 10:00

UCHWAŁA NR XXXIX/338/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży oraz rodziców zamieszkałych w Gminie Stanisławów do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 10:02

UCHWAŁA NR XXXIX/339/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 10:04

UCHWAŁA NR XXXIX/340/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stanisławów do Klastra Energii Powiatu Mińskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 10:08

UCHWAŁA NR XXXIX/341/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stanisławów do dokonywania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 10:16

UCHWAŁA NR XXXIX/342/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłków, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin, udzielonej w ramach w/w programu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 10:18

UCHWAŁA NR XXXIX/343/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę NR XXXVIII/316/2022 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Stanisławowie oraz nadania mu statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 10:24

UCHWAŁA NR XXXIX/344/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę NR XXXVII/313/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku w Stanisławowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 10:26

UCHWAŁA NR XXXIX/345/2023 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stanisławów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Sabak
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2023-03-09 10:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1123
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-13 16:49:49