Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Dziennik Ustaw
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Gminny portal mapowy
 • ePUAP

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

INFORMACJA dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stanisławów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 1. SPOSÓB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych może dokonać pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego utworzonego i zarejestrowanego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na druku formularza stanowiącego załącznik. Można skorzystać z druku formularza zamieszczonego do niniejszej informacji - załącznik nr 1.

UWAGA! W związku z uchwałą Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz parlamentu Europejskiego obowiązuje nowy formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Każdego kandydata do obwodowej komisji wyborczej należy zgłaszać na odrębnej karcie.

W związku z powyższym informuje się, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane wyłącznie na obowiązującym formularzu.

Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy lub osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, która dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście - osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

        II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów pok. nr 30 w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj.

Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa w piątek 13 września 2019 r.

W tym dniu zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 1600. (W przypadku przesłania zgłoszeń pocztą, liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu, tj. najpóźniej do godziny 1600 w piątek 13 września 2019 r.).

        III. KANDYDATEM NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA:

 1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 2. jest obywatelem polskim;
 3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 6. stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin położonej na obszarze tego województwa.

Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej obwodowej komisji wyborczej.

        IV. KANDYDATEM NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISI WYBORCZEJ NIE MOŻE BYĆ:

 1. kandydat w wyborach;
 2. komisarz wyborczy;
 3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (przez pełnomocnika wyborczego należy rozumieć pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego);
 4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 5. urzędnik wyborczy;
 6. mąż zaufania;
 7. obserwator społeczny;
 8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
 • małżonkiem,
 • wstępnym (ojcem, matką, dziadkiem, babcią),
 • zstępnym (synem, córką, wnukiem, wnuczką),
 • rodzeństwem,
 • małżonkiem zstępnego (m. in. zięciem, synową) lub przysposobionego,
 • osobą pozostającą w stosunku przysposobienia,

jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja.

      9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

         V. INNE

Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej. Komisarz wyborczy może powołać ich kandydatury w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 182 § 8b Komisarz wyborczy:

 1. uzupełnia skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej,
 2. może uzupełnić skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej

spośród wyborców, którzy najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia mają ukończone 18 lat i stale zamieszkują na obszarze województwa, w którym są zgłaszane do komisji.

Formularz zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - uzupełnienie przez komisarza wyborczego spośród wyborców określa załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stanisławów należy kontaktować się z Panią Natalią Krusiewicz tel. 25 757 58 65, pok. nr 16.

Stanisławów, 27 sierpnia 2019 r.

Wójt Gminy

 

/-/ Kinga Anna Sosińska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4207
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-14 14:22:53