Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Banery

 • Powszechny Spis Rolny 2020

Treść strony

Wycinka drzew pod linią 400 kV

W związku z realizacją prac na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., uprzejmie informujemy, o interwencyjnej wycince drzew pod linią 400kV relacji Kozienice - Stanisławów oraz 400kV relacji Narew – Siedlce na terenie nieruchomości -  działka nr 364/2 gmina Stanisławów – obręb Poręb.

Wykonywanie prac jest planowane w okresie 21.09.2020 – 21.12.2020 rok.

 • autor informacji: Aneta Poziemska
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-09-17 00:00

Informacja w sprawie organizacji zebrań wiejskich

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w tym roku będą odbywały się w pewnym rygorze sanitarnym. W związku z tym w czasie zebrań będą obowiązywały następujące zasady:

Rozkład jazdy autobusów dofinansowywanych z funduszy gminnych

 • autor informacji: Dariusz Kraszewski
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-08-31 17:16

Uwaga! Przywrócono obsługę bezpośrednią w punktach pomocy prawnej

 • autor informacji: Starostwo Mińskie
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-06-16 11:14
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-26 09:56

Terminarz odbioru odpadów od lipca 2020

Rejestr zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. 2019 poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym prosimy o złożenie do Urzędu Gminy w Stanisławowie informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w pokoju nr 19, na stronie internetowej www.stanislawow.pl bądź www.bip.stanislawow.eu.

Wójt Gminy Stanisławów zawiadamia Strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez miejscowość Stanisławów.”

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2020-04-30 16:12

Prośba Wójta Gminy Stanisławów

Drodzy mieszkańcy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz suszą w celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw wody z urządzeń wodociągowych w Gminie Stanisławów, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o ograniczenie wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do podlewania wodą ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, upraw rolnych, innych terenów zielonych oraz napełniania basenów, mycia samochodów, ciągników i maszyn rolniczych.

Jeżeli istnieje konieczność wykorzystania wody z sieci wodociągowej do tych celów proszę o robienie tego w godzinach od 22.00 do 7.00.

Dzięki Państwa odpowiedzialnej postawie unikniemy przeciążeń sieci wodociągowej i spowodujemy, że wszyscy mieszkańcy gminy Stanisławów będą mieli dostęp do bieżącej wody.

 • autor informacji: Kinga Anna Sosińska
  data wytworzenia: 2020-05-01
 • opublikował: Robert Wiącek
  data publikacji: 2020-05-01 09:48
 • zmodyfikował: Robert Wiącek
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-01 09:55

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 22 KWIETNIA 2020 R.

KOMUNIKAT
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 22 KWIETNIA 2020 R.

Wójt Gminy Stanisławów wydał nowe zarządzenie dot. obsługi interesantów w Urzędzie Gminy.
Budynek Urzędu Gminy nadal jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów, jednak od 22 kwietnia 2020 r. dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach o charakterze publicznym polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
Do zadań niezbędnych  zalicza się sprawy z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
6) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
7) świadczenia usług komunalnych;
8) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

Szczegóły określa Zarządzenie

 • autor informacji: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-04-23
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-04-23 14:31
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 14:28

Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.

U W A G A
Od 25 kwietnia 2020 r. wznawiamy handel na targowisku w Stanisławowie.
Od 25 kwietnia na terenie targowiska dopuszcza się możliwość prowadzenia handlu żywnością, płodami rolnymi oraz artykułami ogrodniczymi – sadzonkami, przez lokalnych producentów.
Obszar przeznaczony do prowadzenia handlu określony jest w załączniku do niniejszej informacji.
Inkasent wyznacza odległości od kolejnego stanowiska i wskazuje miejsce do prowadzenia handlu. Pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m.
Stanowiska handlowe obowiązkowo muszą być wyposażone w:

Wniosek dla przedsiębiorców chcących poczynić zmiany w CEIDG. Po wypełnieniu wniosku można go przynieść do Urzędu Gminy, wysłać pocztą lub drogą mailową.

 • autor informacji: Natalia Gajewski
  data wytworzenia: 2020-03-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2020-03-27 09:00

Komunikat Wójta Gminy Stanisławów

dotyczący zmiany zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Stanisławów

 

 

W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2,
w trosce o zdrowie i najwyższe bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów.

Od dnia 18 marca 2020 roku (środa) Urząd Gminy Stanisławów będzie zamknięty dla interesantów do odwołania.

Wszelkie sprawy będą załatwiane drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki PodawczejePUAP. Kontakt z urzędem będzie również możliwy drogą telefoniczną pod nr: 25 7575858 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad.gminy@stanislawow.pl.

Urząd Stanu Cywilnego będzie obsługiwał interesantów tylko w  szczególnych przypadkach (konieczność sporządzenia aktu zgonu, czy też w sprawach dowodów osobistych) – wejście od strony parkingu Urzędu Gminy.

Od 18 marca 2020 r. niedostępny dla interesantów będzie również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszelkie sprawy dotyczące GOPS będą załatwiane drogą pocztową lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki PodawczejePUAP. Kontakt z GOPS będzie również możliwy drogą telefoniczną pod numerami: 25 7575878 lub  25 7575879 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops@stanislawow.pl.

Proszę Państwa o wyrozumiałość i przepraszam za zaistniałe utrudnienia.

 

Kinga Anna Sosińska

    Wójt Gminy

 

 

 

 • data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2020-03-17 15:59
 • zmodyfikował: Mikołaj Cybula
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 08:08

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanisławów

Z uwagi na zwiększanie się na terenie kraju liczby zakażeń coronawirusem zwracamy się do Państwa z apelem o odpowiedzialne zachowanie.

Rejestr zbiorników bezodpływowych

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. 2019 poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym prosimy o złożenie do Urzędu Gminy w Stanisławowie informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w pokoju nr 9, na stronie internetowej www.stanislawow.pl bądź www.bip.stanislawow.eu. Ponadto druki systematycznie są wysyłane pocztą do mieszkańców.

Wyniki badania próbek wody z wodociągu

 • autor informacji: Tadeusz Pyrzanowski
  data wytworzenia: 2019-12-27
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-12-27 11:47

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami.

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Stanisławów Nr XII/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Nowe wzory formularzy dostępne są również pod następującym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 • autor informacji: Wioletta Królak
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-07-29 12:50
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 16:41

ZARZĄDZENIE Nr 31/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego

Odpady rolne / komunalne

W związku z pojawiającymi się głosami na temat tego jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny, ciężarówki) itd. Informujemy, że system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są.

Raport o stanie Gminy Stanisławów 2018

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

"Jak najłatwiej skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE"

 • autor informacji: Dariusz Kraszewski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2019-05-20 15:45
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 13:15

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę : 25 756 40 77
lub za pośrednictwem e-maila: npp@powiatminski.pl
codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.

PANI WÓJT KINGA SOSIŃSKA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG

I WNIOSKÓW:

W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 15:00-17:00 POK. 31

WE WTORKI W GODZ. 15:00-16:00 POK. 31

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PAN WALDEMAR ZBYTEK PRZYJMUJE INTERESANTÓW:

W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 15:00-17:00 POK. 33

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stanisławów, zawiadamia, że zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w spawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Retkowie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
/-/ Wójt Gminy
Adam Sulewski

Stanisławów, dnia 15.11.2018 r.

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wójt Gminy Stanisławów informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku:

Dyżury aptek w powiecie mińskim

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 • autor informacji: Robert Wiącek
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-05-24 15:09
 • zmodyfikował: Robert Wiącek
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-19 10:19

UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

 • UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA...
  UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

drukuj (UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”)

Apel Wójta Gminy Stanisławów

Szanowni Państwo, w związku z decyzjami Rządu wprowadzającymi radykalne środki w walce z koronawirusem, po konsultacji z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego apeluję do Państwa o powstrzymanie się od organizacji spotkań rodzinnych, o ograniczenie do minimum wszelkiej działalności publicznej. Apeluje również o w miarę możliwości pozostanie w domach.

 

Gorąco proszę o wyrozumiałość dla podejmowanych przez nas działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom.

 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                   /-/ Kinga Anna Sosińska

 

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2020-03-14 12:11
 • zmodyfikował: Mikołaj Cybula
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-14 12:19

U W A G A Zasady obowiązujące od 2 maja 2020 r. na targowisku w Stanisławowie

 

1.      Obszar przeznaczony do prowadzenia handlu określony jest w załączniku do niniejszej informacji.

2.      Inkasent wyznacza odległości od kolejnego stanowiska i wskazuje miejsce do prowadzenia handlu. Pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m.

3.      Stanowiska handlowe obowiązkowo muszą być wyposażone w:

·         płyn do dezynfekcji rąk,

·         rękawice jednorazowe,

·         maseczki zasłaniające nos i usta,

·         pojemnik na odpady higieniczne (rękawice, maseczki).

4.      Zasady obowiązujące handlujących:

·         obowiązkowa dezynfekcja rąk przed kontaktem z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia, 

·         sprzedawane produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia nie mogą być kładzione bezpośrednio na wadze,

·         pieczywo i  wyroby cukiernicze mają być osłonięte folią,

5.      Zasady dla kupujących:

·         korzystanie z wyznaczonego wejścia i wyjścia,

·         produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające - towar podaje sprzedawca,

·         zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 2 m) pomiędzy kupującymi,

·         zasłanianie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek jednorazowych.

6.      Wjazd osób handlujących na targowisko  będzie następował w godzinach pomiędzy 4.00 a 5.30 przez bramy od ul. Prądzyńskich i Szkolnej wjazd będzie koordynowany przez pracowników Urzędu Gminy.

7.      Dla kupujących targowisko zostanie otwarte o godzinie 6.00, kupujący będą mogli wejść i wyjść wyłącznie od strony ul. Prądzyńskich, Szkolnej i Zachodniej.

8.      Wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska zobowiązane są do zakrywania ust i nosa np. maseczką ochronną  oraz noszenia rękawiczek jednorazowych.

9.      Limit osób kupujących przebywających jednocześnie na targowisku to 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży (z wyłączeniem sprzedającego). Nad przestrzeganiem limitów będą czuwać pracownicy Urzędu Gminy.

10.  Zamknięcie targowiska nastąpi o godzinie 11.00.

11.  Ponadto wszystkie osoby przebywające na targowisku obowiązują środki ostrożności i zalecenia podane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

Wójt Gminy

     Kinga Anna Sosińska 

 

 • autor informacji: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2020-04-28
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2020-04-28 16:02
  • opublikował: Mikołaj Cybula
   data publikacji: 2020-04-28 16:04
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2020-04-28 16:03

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 114506
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-25 13:44

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 996910
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-28 08:42

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl