Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w gm. Stanisławów

13 października 2019 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała dane z obwodowych komisji wyborczych z terenu gm. Stanisławów.
Frekwencja w gm. Stanisławów wyniosła 61,67%.
Największą liczbę głosów w wyborach do Sejmu RP 67,01% otrzymał KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Największą liczbę głosów w wyborach do Senatu RP 2293 głosów tj. 70,45% otrzymała Pani Maria Zofia Koc.

Poniżej zamieszczamy linki do protokołów obwodowych komisji wyborczych i zestawień z terenu gm. Stanisławów.

Wyniki wybory do Sejmu RP dane z 5 obwodowych komisji wyborczych z tereny gm. Stanisławów (100%)
Wyniki wybory do Senatu RP dane z 5 obwodowych komisji wyborczych z tereny gm. Stanisławów (100%)

Protokoły z obwodowych komisji wyborczych:
Wybory do Sejmu RP
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Stanisławowie
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pustelniku
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Ładzyniu
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Stanisławowie
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Stanisławowie

Wybory do Senatu RP
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Stanisławowie
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pustelniku
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Ładzyniu
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Stanisławowie
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Stanisławowie
 

Frekwencja w wyborach do Sejmu RP.

Frekwencja w wyborach do Senatu RP.
 

 • opublikował: Robert Wiącek
  data publikacji: 2019-10-14 00:00
 • zmodyfikował: Robert Wiącek
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-14 14:14

Projekt programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Konsultacje programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę na terenie m. Kolonie Stanisławów

komentarze (0) (Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę na terenie m. Kolonie Stanisławów)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo

 • Usytuowanie działek
  Usytuowanie działek
 • Usytuowanie działek
  Usytuowanie działek
 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2019-07-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-07-30 15:56

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami.

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Stanisławów Nr XII/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Nowe wzory formularzy dostępne są również pod następującym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 • autor informacji: Wioletta Królak
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-07-29 12:50
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-29 16:41

Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów

Szanowni Państwo,

Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych PSE na spotkanie informacyjne dotyczące planowanego nowego korytarza linii 400kV Ostrołęka – Stanisławów. Tematem spotkania będzie prezentacja wariantów trasy linii 400 kV.Spotkanie odbędzie się 10 lipca o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Stanisławów (sala konferencyjna – I piętro).

Wójt Gminy Stanisławów

Kinga Sosińska

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 637 w Pustelniku

Drodzy Państwo,

w związku ze zgłoszeniem od wykonawcy przebudowy mostu w miejscowości Pustelnik o konieczności zamknięcia objazdu ulicą Nadrzeczną  w piątek 28 czerwca oraz sobotę 29 czerwca w celu wykonania wbudowania kolektora  i przepustu wodnego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 637 i ulicy Nadrzecznej, apelujemy do Państwa o wybieranie objazdu zgodnie z oficjalną organizacją ruchu drogowego. Transport publiczny w tych dniach zostanie przekierowany przez miejscowości Zalesie i Goździówkę. Osoby kierujące samochodami osobowymi prosimy o wybierane oficjalnego objazdu. Apelujemy również do mieszkańców miejscowości w których przez dwa dni będzie nasilony ruch pojazdów. Informujemy jednocześnie, że w tych dniach będzie zwiększona aktywności policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kultury jazdy na drogach publicznych. W imieniu wykonawcy i MZDW przepraszamy za utrudnienia w ciągu tych dwóch dni na drogach i liczymy na państwa zrozumienie i dostosowanie się  do wymogów chwili.

 Z wyrazami szacunku

Kinga Sosińska

 • autor informacji: Dariusz Kraszewski
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-06-27 08:15

Zakaz używania wody z wodociągu publicznego

Wymiana wodomierzy w Ładzyniu

ZARZĄDZENIE Nr 31/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.06.2019 r.

w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego

Odpady rolne / komunalne

W związku z pojawiającymi się głosami na temat tego jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny, ciężarówki) itd. Informujemy, że system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są.

Raport o stanie Gminy Stanisławów 2018

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

"Jak najłatwiej skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE"

 • autor informacji: Dariusz Kraszewski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2019-05-20 15:45
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 13:15

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo

Przetarg na działki odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05 – 304 Stanisławów.

Dyżury psychologów w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Psychospołecznymi

Psycholog ds. uzależnień, pani Kamila Czajkowska, przyjmuje w środy od godz. 13.30 do 20.30

Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pani Ilona Anczarska - dyżuruje co drugi piątek w godz. 14.00 - 19.00.

Obie Panie przyjmują w pokoju nr 33 Urzędu Gminy Stanisławów

Informacje i zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie, tel. 257575878.

drukuj (Dyżury psychologów w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Psychospołecznymi)

Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów w maju 2019 r.

Komisja Społeczna Ekologii i Bezpieczeństwa - 20 maja 2019 r. o godz. 15:00

Komisja Budżetowa - 21 maja 2019 r. godz. 16:00

Informacja o rozpoczęciu realizacji grantu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

            Wójt Gminy Stanisławów uprzejmie informuje, iż w związku z powierzeniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego została zawarta umowa nr 72/OKI/2018, pomiędzy Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Kingę Jakubowską – Prezes Fundacji a Gminą Stanisławów, reprezentowaną przez Kingę Sosińską – Wójt Gminy Stanisławów, na zadanie:

 

 „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

            Przedmiotem umowy jest udzielenie od „Operatora” dofinansowania na realizację projektu. Całkowita kwota dofinansowania to 67.200,00 zł dla Gminy Stanisławów.

            Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie na stronie Gminy Stanisławów.

 • autor informacji: Renata Urbanek
  data wytworzenia: 2019-04-19
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-04-19 11:45
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 12:14

Prace remontowe na moście w miejscowości Pustelnik

Drodzy mieszkańcy, informujemy, że od dnia 4 kwietnia do listopada 2019 rok na drodze nr 637 na moście w miejscowości Pustelnik trwały będą prace remontowe.

Wyniki wyborów uzupełniających

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pocztą tradycyjną lub osobiste złożenie zał. nr 1 Karty zgłoszenia oraz zał. nr 2 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku osoby uczestniczącej w konkursie do dnia 8.05. 2019 r. na adres: Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, pok. 13, 05-306 Jakubów

Odbiór azbestu w 2019 r.

Odbiór azbestu w 2019 r.

Rozpoczęcie procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów

drukuj (Rozpoczęcie procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Monika Kielczyk
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-01-18 15:11
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-18 15:14

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę : 25 756 40 77
lub za pośrednictwem e-maila: npp@powiatminski.pl
codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.

Rozkład jazdy autobusów dofinansowywanych przez Gminę Stanisławów

PANI WÓJT KINGA SOSIŃSKA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG

I WNIOSKÓW:

W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 14:00-15:00

WE WTORKI W GODZ. 16:00-17:00

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PAN WALDEMAR ZBYTEK PRZYJMUJE INTERESANTÓW:

W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 15:00-17:00 POK. 33

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stanisławów, zawiadamia, że zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w spawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Retkowie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
/-/ Wójt Gminy
Adam Sulewski

Stanisławów, dnia 15.11.2018 r.

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50

W związku z "Koncepcją rozbudowy drogi krajowej nr 50" Wójt Gminy Stanisławów informuję o zaplanowanym na dzień 8.08.2018 o godz. 14:00 spotkaniu z projektantem i dyrekcją GDDKiA, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-08-06 11:43

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wójt Gminy Stanisławów informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku:

Dyżury aptek w powiecie mińskim

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

 • UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA...
  UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

drukuj (UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”)

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88968
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-08 09:58

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 699733
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-08 15:33

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl