Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Stanisławów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Dziennik Ustaw
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Gminny portal mapowy
 • ePUAP

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.stanislawow.pl

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Stanisławów

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 30 maja 2016r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Informacja z wykonania zadań w Urzędzie Gminy Stanisławów w 2015r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. (druk nr 117).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r. (druk nr 118), po zapoznaniu się z:
  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2015r.,
  2. sprawozdaniem finansowym,
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2015r.,
  4. informacją o stanie mienia Gminy Stanisławów,
  5. wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  6. opinią Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od dnia 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku (druk nr 119).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów (druk nr 120).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk nr 121).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 122).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 123).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów (druk nr 124).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów (druk nr 125).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 (druk nr 126).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2024 (druk nr 127).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 (na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Sokólu) (druk nr 128).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 (na budowę i przebudowę kotłowni w budynku Gimnazjum w Stanisławowie i Gminnego Ośrodka Kultury) (druk nr 129).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy na działania Wójta Gminy (druk nr 130).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy na działania Wójta Gminy (druk nr 131).
 22.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy w części dotyczącej działań Wójta Gminy (druk nr 132).
 23. Zajęcie stanowisk Rady Gminy w sprawie skarg mieszkańca Gminy przekazanych Wojewodzie Mazowieckiemu;
  1. skarga z dnia 26 lutego 2016r. na bezczynność Rady Gminy Stanisławów,
  2. skarga z dnia 24 marca 2016r. na bezczynność Przewodniczącej Rady Gminy Stanisławów,
  3. skarga z dnia 24 marca 2016r. na Radę Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy Stanisławów.
 24. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku mieszkańca Gminy o zakup części działki gminnej, położonej w Stanisławowie przy ul. Lubelskiej.
 25. Zapytania i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Elżbieta Król

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:08
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 13:15

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesława Kaim
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 14:55

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesława Kaim
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:21
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-04 10:59

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dłuska-Redes
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:21

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dłuska-Redes
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:21

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Dłuska-Redes
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:21

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kubuj
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:21

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kubuj
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:21

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kubuj
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:21

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kubuj
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:21

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 (na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Sokólu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesława Kaim
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:21

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 (na budowę i przebudowę kotłowni w budynku Gimnazjum w Stanisławowie i Gminnego Ośrodka Kultury)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesława Kaim
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-20 15:21

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy na działania Wójta Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-23 13:49

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy na działania Wójta Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-23 13:49

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy w części dotyczącej działań Wójta Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Pietrzyk
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-23 13:49

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesława Kaim
  data wytworzenia: 2016-05-23
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-24 11:18

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czesława Kaim
  data wytworzenia: 2016-05-24
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-24 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4446
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-17 13:15:13