Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Aktualności

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:

Wyszukane postępowania

Odnaleziono pozycji: 65

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2019-10-24 godz. 15:25 do poniedziałek 2019-11-04 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-11-12 godz. 11:00
ostatnia aktualizacja: 2019-11-12 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2019-09-30 do środa 2019-10-16 godz. 10:00 czwartek 2019-10-31 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-11-08 godz. 15:55
ostatnia aktualizacja: 2019-11-08 15:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-09-27 godz. 15:35 do piątek 2019-10-11 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-10-15 godz. 15:20
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cisówka, Gmina Stanisławów na działce nr 554/3, 554/2. Łączna długość zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi wynosi 536,00 m, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych: - wykonanie robót...
ostatnia aktualizacja: 2019-10-22 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-25 godz. 14:30 do środa 2019-07-10 godz. 10:00 piątek 2019-07-12 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-08-01 godz. 14:00
Budowę sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej  DN110PVC o długości 158,0 m wraz z uzbrojeniem nadziemnym tj. hydrant DN80 – 1 szt., zasuwy itp.  Oraz część ul. Miłej DN110 PVC od węzła W 32 do węzła W15 o długości ok. 455,0 m wraz z uzbrojeniem nadziemnym tj. hydrant DN 80 - 4 szt., zasuwy i itp. W szczególności: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe przy...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-22 15:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-07-18 godz. 16:25 do piątek 2019-07-26 godz. 10:00 poniedziałek 2019-07-29 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-08-08 godz. 15:00
    Ogłoszenie nr 575869-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.   Gmina Stanisławów : Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres od 02 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-22 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-18 godz. 15:30 do środa 2019-06-26 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-07-29 godz. 14:40
Opis Przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)       Kwota kredytu:   1 170 000,00 zł. 2)       Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. 3)       Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2028 roku. 4)       Sposób zabezpieczenia...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-29 14:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-18 godz. 15:35 do środa 2019-06-26 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-07-29 godz. 14:00
Opis Przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)       Kwota kredytu:   1.660.000,00 zł. 2)       Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. 3)       Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2028 roku. 4)       Sposób zabezpieczenia spłaty...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-29 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-04-10 godz. 14:10 do piątek 2019-04-26 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-05-16 godz. 15:00
    Ogłoszenie nr 536127-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.   Gmina Stanisławów : „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Stanisławowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-05 14:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-01-23 godz. 12:45 do czwartek 2019-02-07 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-03-19 godz. 13:15
Ogłoszenie nr 506382-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA ULICY CEGLANEJ I TARGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-02 15:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-02-06 do piątek 2019-02-22 godz. 10:00 piątek 2019-02-22 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-03-19 godz. 13:40
Ogłoszenie nr 511182-N-2019 z dnia 2019-02-06 r.   Gmina Stanisławów : „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW ORAZ Z TERENU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STANISŁAWÓW , URZĘDU GMINY I GMINNEGO TARGOWISKA W STANISŁAWOWIE . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-02 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-02-12 godz. 15:40 do środa 2019-02-20 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-03-01 godz. 15:35
    Ogłoszenie nr 513258-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.   Gmina Stanisławów : USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTARCZENIU, DOSTARCZENIU I WBUDOWANIU ŻWIRU, TŁUCZNIA,DESTRUKTU I KRUSZYWA BETONOWEGO DLA GMINY STANISŁAWÓW W 2019/2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA CZTERY ZADANIA”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2019-03-13 15:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-11-30 godz. 15:25 do piątek 2018-12-07 godz. 14:00
data zakończenia: piątek 2018-12-21 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Operatora Internetowego oraz infrastruktury sieci szerokopasmowej   Gminy Stanisławów w ramach realizacji   projektu: „Eliminacja   wykluczenia cyfrowego   w Gminie Stanisławów”   Wspólny Słownik Zamówień CPV: 72.40.00.00-4 Usługi internetowe, 71.31.60.00-6 Telekomunikacyjne usługi...
ostatnia aktualizacja: 2019-01-11 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-12-07 godz. 15:15 do poniedziałek 2018-12-17 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-12-31 godz. 10:00
    Ogłoszenie nr 659344-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.   Gmina Stanisławów : „Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie, Gmina Stanisławów w 2019 roku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi...
ostatnia aktualizacja: 2019-01-23 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-09-25 godz. 15:20 do czwartek 2018-10-04 godz. 10:00 wtorek 2018-10-09 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-10-23 godz. 11:14
Opis Przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1)       Kwota kredytu:   1 080 000,00 zł. 2)       Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. 3)       Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2028 roku. 4)       Sposób zabezpieczenia...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-19 13:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-07-24 godz. 15:55 do środa 2018-08-08 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-08-27 godz. 13:50
    Ogłoszenie nr 594001-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁADZYŃ, GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-19 13:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-09-25 godz. 15:55 do czwartek 2018-10-04 godz. 10:00 wtorek 2018-10-09 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-10-23 godz. 11:00
   Opis Przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: Kwota kredytu:  345 000,00 zł. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. Okres kredytowania: do dnia 31 grudnia 2028 roku. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Termin...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-19 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-08-23 do piątek 2018-09-07 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-09-11 godz. 13:05
    Ogłoszenie nr 608122-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA ULICY CEGLANEJ I TARGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2018-09-11 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-07-25 godz. 09:40 do czwartek 2018-08-09 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-08-17 godz. 13:35
  Ogłoszenie nr 594149-N-2018 z dnia 2018-07-25 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA ULICY CEGLANEJ I TARGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2018-08-17 13:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2018-07-30 godz. 16:40 do czwartek 2018-08-09 godz. 10:00
    Ogłoszenie nr 596716-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.   Gmina Stanisławów : Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...
ostatnia aktualizacja: 2018-08-13 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-07-30 godz. 16:10 do wtorek 2018-08-07 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2018-08-09 godz. 14:00
Ogłoszenie nr 596693-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.   Gmina Stanisławów : Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pustelniku i Zespołu Szkolnego w Stanisławowie na okres od 03 września 2018 roku do 21 czerwca 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2018-08-09 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2018-07-09 godz. 10:45 do wtorek 2018-07-24 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-07-24 godz. 13:00
    Ogłoszenie nr 585657-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA ULICY CEGLANEJ I TARGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-24 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-07-04 godz. 16:05 do piątek 2018-07-20 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-07-20 godz. 11:00
Ogłoszenie nr 583879-N-2018 z dnia 2018-07-04 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁADZYŃ, GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-20 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-04-19 godz. 15:10 do czwartek 2018-05-10 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-05-29 godz. 12:22
    Przedmiotem Zamówienia Publicznego jest: ETAP – I:   „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w związku z projektowanymi łącznikami, rozbudowa o przedszkole 5 oddziałowe i żłobek wraz z kuchnią, jadalnią dla dzieci ze szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą, utwardzeniami, małą architekturą, instalacją wewnętrzną gazu do kuchni i przebudową...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-17 15:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-07-06 godz. 14:55 do poniedziałek 2018-07-23 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-07-31 godz. 14:30
    Ogłoszenie nr 585342-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.   Gmina Stanisławów : REMONT UL.RYNEK I UL.SENATORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-31 14:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-06-27 godz. 14:50 do czwartek 2018-07-12 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-07-31 godz. 14:35
Ogłoszenie nr 580061-N-2018 z dnia 2018-06-27 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE I SUCHOWIZNA GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-31 14:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2018-05-25 godz. 15:10 do poniedziałek 2018-06-11 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-06-11 godz. 13:25
Ogłoszenie nr 564349-N-2018 z dnia 2018-05-25 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA CENTRUM STANISŁAWOWA (REWITALIZACJA) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-11 13:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-24 godz. 15:35 do poniedziałek 2018-05-14 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-05-24 godz. 08:15
    Ogłoszenie nr 549935-N-2018 z dnia 2018-04-24 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKÓW GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-08 15:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-04-26 godz. 10:05 do piątek 2018-05-11 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-05-18 godz. 08:30
    Ogłoszenie nr 550875-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA SANITARIATÓW, PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH ORAZ REMONT TYCH POMIESZCZEŃ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU ICH UŻYTKOWANIA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-30 15:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-04-12 godz. 15:25 do czwartek 2018-04-19 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-04-24 godz. 12:00
Ogłoszenie nr 544430-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.   Gmina Stanisławów: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Stanisławów na okres od 01 maja 2018 roku do 21 czerwca 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-30 15:21
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2018-05-04 godz. 15:35 do poniedziałek 2018-05-21 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-05-21 godz. 16:50
    Ogłoszenie nr 553712-N-2018 z dnia 2018-05-04 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA CENTRUM STANISŁAWOWA (REWITALIZACJA) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-21 16:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-02-21 godz. 14:15 do czwartek 2018-03-08 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-03-22 godz. 13:00
    Ogłoszenie nr 521352-N-2018 z dnia 2018-02-21 r.   Gmina Stanisławów : USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTARCZENIU I WBUDOWANIU KRUSZYWA BETONOWEGO DLA GMINY STANISŁAWÓWW 2018 ROKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-25 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-04-05 godz. 14:00 do piątek 2018-04-20 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-04-24 godz. 12:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-24 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-01-12 godz. 14:50 do poniedziałek 2018-01-22 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-02-16 godz. 15:25
  Ogłoszenie nr 504913-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.   Gmina Stanisławów : USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTARCZENIU I WBUDOWANIU ŻWIRU, TŁUCZNIA, DESTRUKTU I KRUSZYWA BETONOWEGO DLA GMINY STANISŁAWÓW W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA CZTERY ZADANIA: ZADANIE NR 1 - DOSTAWA I WBUDOWANIE ŻWIRU, ZADANIE NR 2 - DOSTAWA I WBUDOWANIE TŁUCZNIA DOLOMITOWEGO, ZADANIE NR 3 - DOSTAWA I WBUDOWANIE...
ostatnia aktualizacja: 2018-02-28 15:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2017-10-17 godz. 16:35 do czwartek 2017-11-02 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2017-11-07 godz. 12:00
Ogłoszenie nr 603414-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ DOJAZD DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA GMINA STANISŁAWÓW OD KM 0+00 DO KM 0+700 (ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ ODCINKA 700 M) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-14 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-09-11 godz. 13:55 do wtorek 2017-09-26 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2017-10-03 godz. 15:10
Ogłoszenie nr 586199-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.   Gmina Stanisławów : Wykonanie Systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku GOK w Stanisławowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-03 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2017-09-29 godz. 15:00 do poniedziałek 2017-10-16
Ogłoszenie nr 595457-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ DOJAZD DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA GMINA STANISŁAWÓW OD KM 0+000 DO KM 0+700 (ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ ODCINKA 700 M) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2017-10-17 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2017-09-05 godz. 14:40 do środa 2017-09-20 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-09-29 godz. 14:15
    Ogłoszenie nr 583506-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SOKÓLU GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...
ostatnia aktualizacja: 2017-10-16 17:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2017-08-09 godz. 12:35 do czwartek 2017-08-24 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-09-07 godz. 12:05
    Ogłoszenie nr 566531-N-2017 z dnia 2017-08-09 r.   Gmina Stanisławów : Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - częściowy remont w pokojach (Etap II) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2017-10-06 13:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-07-10 godz. 14:45 do poniedziałek 2017-07-24
data zakończenia: poniedziałek 2017-07-31 godz. 13:00
    Ogłoszenie nr 548044-N-2017 z dnia 2017-07-10 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...
ostatnia aktualizacja: 2017-09-06 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2017-07-11 godz. 13:55 do wtorek 2017-07-25
data zakończenia: czwartek 2017-07-27 godz. 10:00
    Ogłoszenie nr 548823-N-2017 z dnia 2017-07-11 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI I BUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO W BUDYNKU GOK W STANISŁAWOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2017-09-04 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-08-07 godz. 14:05 do środa 2017-08-16
data zakończenia: czwartek 2017-08-17 godz. 10:05
Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, powiat miński, województwo mazowieckie, ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na „„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu gminy Stanisławów na rok szkolny 2017”   Ogłoszenie...
ostatnia aktualizacja: 2017-08-24 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-08-07 godz. 16:40 do środa 2017-08-16 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2017-08-17 godz. 10:45
Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, powiat miński, województwo mazowieckie, ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkolnego w Stanisławowie oraz Szkoły Podstawowej w Pustelniku w roku szkolnym 2017/2018”...
ostatnia aktualizacja: 2017-08-30 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-08-07 godz. 16:50 do środa 2017-08-16 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2017-08-17 godz. 10:30
Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, powiat miński, województwo mazowieckie, ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na „Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów do szkół specjalnych  w roku szkolnym...
ostatnia aktualizacja: 2017-08-24 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2017-07-20 godz. 15:10 do piątek 2017-08-04 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-08-24 godz. 08:20
Ogłoszenie nr 555167-N-2017 z dnia 2017-07-20 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SOKÓLU GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...
ostatnia aktualizacja: 2017-08-24 08:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2017-06-14 godz. 14:25 do środa 2017-06-28 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-06-30 godz. 08:00
Ogłoszenie nr 532782-N-2017 z dnia 2017-06-14 r.   Gmina Stanisławów : PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SOKÓLU GMINA STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
ostatnia aktualizacja: 2017-06-30 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2017-04-28 godz. 13:55 do piątek 2017-05-12 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2017-05-24 godz. 11:25
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.stanislawow.pl Ogłoszenie nr 76571 - 2017 z dnia 2017-04-28 r. Stanisławów: „Przebudowę kotłowni i budowę przyłącza gazowego oraz wymianę instalacji CO i termomodernizację w budynku Szkoły Podstawowej i budynku Sali Gimnastycznej w...
ostatnia aktualizacja: 2017-06-08 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2017-02-16 godz. 12:35 do piątek 2017-02-24 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-03-13 godz. 16:10
Ogłoszenie nr 26571 - 2017 z dnia 2017-02-16 r. Stanisławów: USŁUGA POLEGAJĄCA NA DOSTARCZENIU I WBUDOWANIU ŻWIRU, TŁUCZNIA I DESTRUKTU DLA GMINY STANISŁAWÓW W 2017 ROKU Z PODZIAŁEM NA TRZY ZADANIA ZADANIE NR 1 – dostawa i wbudowanie żwiru ZADANIE NR 2 – dostawa i wbudowanie tłucznia dolomitowego ZADANIE NR 3 – dostawa i wbudowanie destruktu asfaltowego OGŁOSZENIE O...
ostatnia aktualizacja: 2017-04-05 13:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-12-09 godz. 14:35 do poniedziałek 2016-12-19 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2016-12-22 godz. 13:15
Ogłoszenie nr 363752 - 2016 z dnia 2016-12-09 r. Stanisławów: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW ORAZ Z TERENU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STANISŁAWÓW , URZĘDU GMINY I PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W STANISŁAWOWIE – ZADANIE NR 1 ( pięć pozycji ) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi...
ostatnia aktualizacja: 2017-01-13 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2016-12-01 do czwartek 2016-12-08 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2016-12-09 godz. 11:10
Ogłoszenie nr 356913 - 2016 z dnia 2016-12-01 r. Stanisławów: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW ORAZ Z TERENU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STANISŁAWÓW , URZĘDU GMINY I GMINNEGO TARGOWISKA W STANISŁAWOWIE W PODZIALE NA DWA ZADANIA. ZADANIE NR 1 ( pięć pozycji ) i ZADANIE NR 2 (cztery pozycje) OGŁOSZENIE...
ostatnia aktualizacja: 2017-01-13 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2016-11-08 godz. 15:15 do środa 2016-11-16 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2016-11-30 godz. 10:45
Ogłoszenie nr 338999 - 2016 z dnia 2016-11-08 r. Stanisławów: Pełnienie funkcji Operatora Internetowego oraz infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Stanisławów w ramach realizacji projektu: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2017-01-09 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-10-28 godz. 14:00 do poniedziałek 2016-11-14 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2016-11-21 godz. 15:00
Ogłoszenie nr 332894 - 2016 z dnia 2016-10-28 r. BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY BUDYNKU OSP I UL. CICHEJ W PUSTELNIKU (część I ) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie...
ostatnia aktualizacja: 2016-12-12 14:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2016-08-24 godz. 15:20 do środa 2016-09-07 godz. 12:15
data zakończenia: wtorek 2016-09-13 godz. 11:00
Ogłoszenie nr 302505 - 2016 z dnia 2016-08-24 r. Stanisławów: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 221221W ( stary numer 3646021) W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA PIECZĄCA OD DROGI KRAJOWEJ NR 50 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 637 GM. STANISŁAWÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...
ostatnia aktualizacja: 2016-09-28 15:46
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2016-06-30 do czwartek 2016-07-14 godz. 12:15
data zakończenia: piątek 2016-07-29 godz. 13:24
PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW Numer ogłoszenia: 111847 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)   SEKCJA I:...
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 10:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2016-06-02 godz. 11:00 do poniedziałek 2016-06-20 godz. 12:15
data zakończenia: piątek 2016-06-24 godz. 13:10
Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie , przebudowa kotłowni i co. Numer ogłoszenia: 65599 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej  ...
ostatnia aktualizacja: 2016-07-01 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2016-05-18 godz. 15:55 do piątek 2016-06-03 godz. 12:15
data zakończenia: czwartek 2016-06-16 godz. 15:20
BUDOWA KOTŁOWNI I PRZYŁĄCZA GAZOWEGO W BUDYNKU GIMNAZJUM W STANISŁAWOWIE Numer ogłoszenia: 126508 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)...
ostatnia aktualizacja: 2016-07-01 11:49
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-05-06 godz. 13:25 do piątek 2016-05-13 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2016-05-16 godz. 15:10
ostatnia aktualizacja: 2016-05-16 15:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-01-29 godz. 14:25 do wtorek 2016-02-16 godz. 12:15
data zakończenia: poniedziałek 2016-04-25 godz. 15:00
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stanislawow.eu Stanisławów: BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PUSTELNIK Numer ogłoszenia: 20464 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...
ostatnia aktualizacja: 2016-05-06 15:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2016-04-12 godz. 16:00 do poniedziałek 2016-04-25 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2016-04-26 godz. 13:40
ostatnia aktualizacja: 2016-04-26 13:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2016-03-29 godz. 15:55 do środa 2016-04-06 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2016-04-07 godz. 10:16
ostatnia aktualizacja: 2016-04-20 14:50
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: piątek 2016-02-26 godz. 15:25
                                            Stanisławów, dnia 9 luty  2016 r.                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY               I. Zamawiający:             Gmina Stanisławów                 ul. Rynek 32                 05-304...
ostatnia aktualizacja: 2016-02-26 15:25
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: poniedziałek 2016-02-01 godz. 15:00
Stanisławów, dnia 20.01.2016r.     OGŁOSZENIE   W związku z uzyskanym pozwoleniem na wycinkę drzew Gmina Stanisławów oferuje do sprzedaży drewno „na pniu” ( do samodzielnej wycinki i obróbki).   Sprzedaż dotyczy 6-u niżej wymienionych drzew:   2 olsze czarne o obwodach pnia mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 134 cm i 160 cm, rosnących na...
ostatnia aktualizacja: 2016-02-01 15:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: poniedziałek 2016-01-18 godz. 15:00
OGŁOSZENIE     W związku z uzyskanym pozwoleniem na wycinkę drzew Gmina Stanisławów oferuje do sprzedaży drewno „na pniu” ( do samodzielnej wycinki i obróbki). Sprzedaż dotyczy 16-u niżej wymienionych drzew:   2 olsz e czarn e o obwodach pnia mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 134 cm i 160 cm, rosnących na działce nr...
ostatnia aktualizacja: 2016-01-18 15:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2016-01-11 do piątek 2016-01-15 godz. 11:00

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 703631
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 10:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl