Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Banery

 • Koronawirus: informacje, komunikaty

Treść strony

XIV SESJA RADY GMINY STANISŁAWÓW

Szanowni mieszkańcy Gminy Stanisławów!

Transmisja XIV sesji Rady Gminy Stanisławów -  https://www.youtube.com/watch?v=d7k8ZZ1e6wA

W związku z zaistniałym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, bezpośredni udział
w XIV sesji Rady Gminy Stanisławów w budynku Urzędu Gminy Stanisławów zostanie ograniczony do Radnych i pracowników Urzędu Gminy.

Uprzejmie informujemy, iż będą mogli Państwo śledzić transmisję z obrad, która będzie dostępna na żywo na kanale YouTube Urzędu Gminy Stanisławów oraz zadawać pytania za pośrednictwem poczty mailowej: rada.gminy@stanislawow.pl;  formularza do zadawania pytań umieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów zakładka „Pytania na XIV sesję Rady Gminy Stanisławów” – pod adresem http://bip.stanislawow.eu/518,formularz w dniu sesji do rozpoczęcia punktu „Wolne wnioski i pytania” bądź składać je osobiście do Urzędu Gminy (w terminie do 30 czerwca 2020 r., do godziny 16:00). Link do transmisji na kanale YouTube zostanie opublikowany na stronie głównej WWW i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stanisławów 15 minut przed rozpoczęciem XIV sesję Rady Gminy Stanisławów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Stanisławów.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego o działalności między sesjami, w tym informacje
  o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami,
  w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje
  i zapytania.
 6. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 7. Wolne wnioski i pytania.
 8. Odczytanie wypowiedzi mieszkańców oraz udzielenie odpowiedzi na pytania mieszkańców przesłanych na XIV sesję Rady Gminy Stanisławów.
 9. Debata nad „Raportem o stanie Gminy za 2019 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stanisławów. (druk nr 122)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. (druk nr 123)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. (druk nr 124)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Porządkowego Nr 1/2020 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia budynku Urzędu Gminy Stanisławów dla bezpośredniej obsługi interesantów. (druk nr 125)
 14. Podjęcie uchwały zatwierdzającej Zarządzenie Porządkowe Nr 2/2020 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Porządkowego Nr 1/2020. (druk nr 126)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla dzieci i uczniów, wobec których Gmina nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów w roku szkolnym 2020/2021. (druk nr 127)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Stanisławów na działania Wójta  Gminy Stanisławów. (druk nr 128)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Stanisławowie.
  (druk nr 129)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/103/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany klasy technicznej dróg gminnych. (druk nr 130)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXII/122/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych
  i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Stanisławów. (druk nr 131)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020. (druk nr 132)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stanisławów kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (druk nr 133)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020. (druk nr134)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok. (druk nr 135)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020-2030. (druk nr 136)
 25. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Waldemar Zbytek

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 107777
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-30 16:17

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

ePUAP : /5c4cdcj18g/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 913199
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-02 15:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl