Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Granice obszarów zapowietrzonego i zagrożonego afrykańskim pomorem świń

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że na portalu mapowym http://minski.e-mapa.net/ w zakładce Zarządzanie Kryzysowe zostały dodane warstwy z obszarami w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Minia, gmina Cegłów ogniska afrykańskiego pomoru świń.

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. II TURA

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II turę należ składać w terminie:

od 1 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. 

Szacowanie szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych w gminie Stanisławów

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2019-07-05
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-07-05 13:00

Zagrożenie kukurydzy: Ploniarka zbożówka

Szkodnik ten daje 3 pokolenia w roku, z czego najbardziej szkodliwe dla kukurydzy jest I pokolenie. Zimują larwy w roślinach zbóż ozimych, samosiewów i traw. Muchówki wylatują w kwietniu i w maju. Jaja składają na siewkach roślin kukurydzy – w fazie od pierwszego do drugiego liścia. Najczęściej znaleźć je można na koleoptylach oraz na zawiązkach łodyg, tuż nad glebą. Po 7-14 dniach, w okresie rozwijania się 3 –liścia, wylęgają się larwy, które wgryzają się do roślin kukurydzy. Rozwojowi ploniarki zbożówki sprzyjają chłodne wiosny.

KOMUNIKAT dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej.

Szkolenie "Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem ze źródeł rolniczych

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące zasad bioasekuracji

Zgnilec amerykański pszczół

Zgnilec amerykański pszczół

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie ASF

 • autor informacji: Powiatowy Lekarz Weterynarii
  data wytworzenia: 2018-06-26
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-07-03 09:35

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-06-28 13:29

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Jabłoniom może zagrażać owocnica jabłkowa.

Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Mączniak jabłoni

Jabłoniom zagraża mączniak jabłoni.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Dużemu nasileniu choroby sprzyjają niezbyt mroźne zimy oraz następujące po nich ciepłe ale nie upalne lata. Mączniak jabłoni rozwija się intensywnie przy ciepłej i wilgotnej pogodzie.

 

Mączniak jabłoni poraża pędy, liście, kwiaty i owoce. Patogen zimuje w pąkach w postaci grzybni,
która na wiosnę przerasta na rozwijające się liście i kwiaty (infekcje pierwotne). Tworzące się podczas ciepłej
i suchej pogody zarodniki, przenoszone są z prądami powietrza powodując infekcje wtórne.

 

W celu ograniczenia źródła infekcji przed kwitnieniem przeprowadza się wycinanie porażonych pędów,
co pozwala na rezygnację z wykonania zabiegów środkami ochrony roślin w tej fazie.

 

W sadach, w których nie przeprowadza się wycinania porażonych pędów, wskazane jest wykonanie zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin przed kwitnieniem, gdy porażenie pędów przekracza 4%.

 

Dalsze 4-5 zabiegów po kwitnieniu wykonuje się w odstępach 7-10 dniowych zależnie od warunków atmosferycznych  i stosowanych fungicydów. Zabiegi kontynuuje się w lipcu, jeśli w końcu czerwca porażonych jest 30-40 % pędów. 

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-04-23 11:03

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Mączniak jabłoni

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-04-23 11:03

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Mszyce

Na jabłoniach pojawiły się mszyce.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc na jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Do najważniejszych gatunków mszyc występujących na jabłoni należą: mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyca jabłoniowa.

 

Stadium zimującym mszyc są jaja, z których wiosną wylęgają się larwy. Dorosłe mszyce i larwy żerują
na liściach, młodych pędach, pąkach i na owocach wysysając z nich soki. Rozwojowi mszyc sprzyjają ciepła wiosna i lato o małej ilości opadów. W sprzyjających warunkach atmosferycznych dochodzi do ich masowego rozmnażania się (np. mszyca jabłoniowa może dać 10-16 pokoleń w ciągu roku).

 

Progiem ekonomicznego zagrożenia jest stwierdzenie:

 • w okresie ukazywania się pierwszych liści – 10 pąków zasiedlonych przez mszyce w próbie 200 pąków.

 • w okresie późniejszym (po kwitnieniu):

  •  1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew (mszyca jabłoniowo-babkowa) oraz

  • 15 pędów z koloniami mszyc w próbie 150 pędów (mszyca jabłoniowa)

 

Zabiegi zwalczające przeprowadza się po przekroczeniu progów szkodliwości w danym terminie obserwacji, odpowiednio dobierając środki ochrony roślin. Liczebność mszyc na plantacjach ograniczają biedronki, pasożytnicze muchówki z rodziny bzygowatych oraz złotooki, a także chłodna, obfitująca w częste opady deszczu pogoda.

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-04-23 11:04

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Mszyce

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-04-23 11:04

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Zaraza ogniowa

Zaistniały sprzyjające warunki do infekcji i rozwoju zarazy ogniowej.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zaraz ogniowej na jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Warunkami sprzyjającymi infekcjom i rozwojowi choroby w sezonie wegetacyjnym jest optymalna temperatura 20-24oC i wysoka wilgotność powietrza.

 

O zagrożeniu chorobą decydują:

·         wystąpienie jej w roku ubiegłym w  sadzie i/lub w jego sąsiedztwie oraz efekty podjętego zwalczania

·         przebieg warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie kwitnienia i intensywnego wzrostu pędów

 

W celu ograniczenia źródła infekcji należy drzewa silnie porażone usuwać w całości, a w przypadku porażenia w niewielkim stopniu, usuwać chore części z zapasem (najszybciej po wykryciu). Rany należy  zabezpieczyć.

 

W rejonach zagrożonych, sady powinny być chronione środkami miedziowymi:

·         w fazie nabrzmiewania pąków

·         kwitnienia

·         a w razie potrzeby także w okresie wzrostu zawiązków owoców.

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-04-23 11:07

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Zaraza ogniowa

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-04-23 11:07

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Zwójki liściowe

Na jabłoniach stwierdzono występowanie zwójek liściowych.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zwójek liściowych na jabłoniach należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Na jabłoniach możemy spotkać następujące gatunki zwójek: zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka, zwójka bukóweczka, płatówka  pstrocineczka, wydłubka oczateczka, zwójka porzeczkóweczka, zwójka dębóweczka, zwójka rdzaweczka.

 

Stadium zimującym w zależności od gatunku mogą być jaja lub gąsienice w oprzędach. Gąsienice uszkadzają pąki, owoce, kwiaty, pędy. Zwójki są szkodliwe szczególnie wczesną wiosną, kiedy gąsienice wyżerają pąki, oprzędzają rozwijające się rozetki liści i kwiatów, zjadają liście oraz kwiaty.

 

Zabiegi zwalczające pokolenia wiosenne wykonuje się w okresie zielonego pąka lub na początku różowego pąka (w zależności od gatunku szkodnika). Sygnałem do wykonania zabiegu jest stwierdzenie 10 i więcej gąsienic w próbie 200 rozet liściowo-kwiatowych. Pokolenia letnie zwalcza się w II połowie czerwca,
w I połowie lipca lub w II połowie lipca w zależności od występujących na danej plantacji gatunków zwójek.
Do ustalenia letnich terminów zwalczania bardzo pomocne są pułapki feromonowe (monitoring lotu motyli). Obserwacje pokoleń letnich przeprowadza się od połowy czerwca do końca sierpnia co 2 tygodnie. Sygnałem do przeprowadzenia zabiegów zwalczających jest stwierdzenie 10-12 pędów zasiedlonych przez gąsienice w próbie 400 pędów.

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-04-23 11:08

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Zwójki liściowe

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-04-23 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4923
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-22 13:11

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 703676
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 13:03

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl