Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Obwieszczenie komisarza wyborczego w Siedlcach z dnia 4 lipca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2016 r.

 • autor informacji: Mirosław Onisko
  data wytworzenia: 2016-07-04
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-07-04 14:49

Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 30 czerwca 2016 r.

 • autor informacji: Bożena Wyszomirska
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-30 15:23

Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w Pustelniku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.

drukuj (Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w Pustelniku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.)

 • autor informacji: Bożena Wyszomirska
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-14 13:32

Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pustelniku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W STANISŁAWOWIE

z dnia 6 czerwca 2016r. 

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pustelniku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016  r.

Zgodnie z art. 182 §1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 14 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz.783) Gminna Komisja Wyborcza w Stanisławowie informuje,  że w związku z koniecznością uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej wyborcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Stanisławów mogą osobiście zgłaszać swoje kandydatury do składu ww. komisji w Urzędzie Gminy w Stanisławowie, ul Rynek 32, pok. 4 w terminie do dnia 9 czerwca 2016 r. do godz. 16:00.

 

                                                                                              Przewodniczący Gminnej Komisji

                                                                                               /-/ Konstanty Jacek Witowski

drukuj (Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pustelniku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.)

 • autor informacji: Konstanty Jacek Witowski
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-06 15:49
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-06 15:48

Załącznik do zarządzenia Nr 36/2016

Wójta Gminy Stanisławów

z dnia 1 czerwca 2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Stanisławów

z dnia 1 czerwca 2016r.

Na podstawie z art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21 poz. 1120 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr XXI/112/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały Nr VI/18/2015 z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Stanisławów na obwody głosowania, podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 3 lipca 2016r.  

 

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

2

Obwód nr 2 stanowi obszar gminy wyznaczony granicami okręgów nr: 5, 6, 7 i 8

Okręg nr 5 – Pustelnik

Okręg nr 6 - Ciopan, Goździówka, Wólka Wybraniecka,

Okręg nr 7 - Cisówka, 

Okręg nr 8 - Choiny, Łęka, Zawiesiuchy

 

Zespół Szkół

w Pustelniku

 

 

 

 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy w terminie do dnia 12 czerwca 2016r. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy w terminie do dnia 24 czerwca 2016r.
 2. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

UWAGA!

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów pod nr telefonu 25 757 58 55.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

W dniu głosowania 3 lipca 2016r. (niedziela) lokal wyborczy będzie otwarty od godz. 7.00 do godz. 21.00.                                                                                                           

 Wójt Gminy

                                                                                                                   /-/Adam Sulewski

drukuj ()

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-06-01 13:33
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-01 13:20

Informacja GKW w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów

drukuj (Informacja GKW w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Konstanty Jacek Witowski
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-31 14:35

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie

drukuj (Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie)

 • autor informacji: Mirosław Onisko
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-04 11:39

ZARZĄDZENIE Nr 161 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów

drukuj (ZARZĄDZENIE Nr 161 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Zdzisław Sipiera
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-04-12 15:52

Postanowienie Nr 9/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

drukuj (Postanowienie Nr 9/16 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego)

 • autor informacji: Mirosław Onisko
  data wytworzenia: 2016-04-06
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-04-07 09:15

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o liczbie radnych wybieranych do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.

drukuj (Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o liczbie radnych wybieranych do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.)

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-04-22 09:22

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stanisławów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

drukuj (Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stanisławów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych)

 • autor informacji: Adam Sulewski
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-04-22 13:59

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie

drukuj (Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie)

 • autor informacji: Konstanty Jacek Witowski
  data wytworzenia: 2016-05-12
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-05-12 12:59

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1838
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-07-04 14:52

Urząd Gminy w Stanisławowie

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 651968
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 13:46

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl