Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Formularze do pobrania

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych od Właścicieli Nieruchomości

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Stanisławów na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wymagania formalne dotyczące wniosku

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy:

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (50zł)

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).".

Wyżej wymienione oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanisławów

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Gminy Stanisławów, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.

Opłata za wydanie zezwolenia:

Brak.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi/inne informacje:

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

 • autor informacji: Karolina Hendzel
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-01-25 14:31
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 15:44

Do pobrania

 • autor informacji: Monika Czerwińska
  data wytworzenia: 2016-01-20
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-01-25 14:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4824
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-03 15:21

Urząd Gminy Stanisławów

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 57 07, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 798508
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-19 12:08

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl