Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

I GMINNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów – Pani Kingi Sosińskiej

Zadanie polega na wykonaniu palmy wielkanocnej z wykorzystaniem tradycyjnych metod i materiałów. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, gałązki brzozy, trzciny suche kwiaty, wstążki, bibuła, krepa, itp. Palmy gotowe/kupione nie będą podlegały ocenie jury.

Zebrania Wiejskie w Suchowiźnie i Ładzyniu

Wieś Suchowizna zbiera się 16 marca 2019 r. o godz. 14.00

Wieś Ładzyń zbiera się 17 marca 2019 r. o godz. 17.00 w remizie OSP.

Łęka wybrała sołtysa

Sołtysem została pani Monika Nadrowska, a do Rady Sołeckiej weszli: Ewelina Borucka - przewodnicząca, Tomasz Gajcy i Paweł Goździejewski - członkowie.

Zebranie Wiejskie w Łęce

9 marca 2019 r. o godz. 12.00 u dotychczasowego sołtysa.

Piknik wojskowy w Janowie

 • Piknik wojskowy
  Piknik wojskowy

Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące usługi Twój e-pit

Zebranie Wiejskie sołectwa Legacz

Zebranie Wiejskie Sołectwa Legacz odbędzie się 2 marca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów. W programie m.in.: wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Wybrano sołtysów w Prądzewie-Kopaczewie, Czarnej i Porębie!

Sołtysem w Prądzewie - Kopaczewie została pani Wiesława Berchman, a Rada Sołecka ma skład: Wacław Kielczyk - przewodniczący, Krzysztof Karkosa i Ewelina Książek członkowie.

Mieszkańcy Czarnej wybrali panią Teresę Kuć na sołtysa i do Rady Sołeckiej panią Jadwigę Milewską - przewodniczącą, Andrzeja Śmigielskiego, Mirosława Michalskiego i Tadeusza Kowalczyka na członków Rady.

W Porębie sołtysem został pan Tomasz Brzeziński, a dotychczasowy sołtys Jan Dźwigała został przewodniczącym Rady Sołeckiej. W skład Rady weszli jeszcze Paweł Brzeziński i Mariusz Brzeziński.

Wybory w Porębie

24 lutego 2019 r. o 15.00 w mieszkaniu dot. sołtysa

Wybory w sołectwie Czarna

23 lutego 2019 r. o godz. 12.00 wybory sołtysa i rady sołeckiej.

Wybory w sołectwie Prądzewo-Kopaczewo

22 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w m. Prądzewo-Kopaczewo odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej.

Wybory w Ciopanie

Sołtysem wsi Ciopan ponownie został wybrany pan Zbigniew Witkowski, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Jan Jerzak - Przewodniczący oraz członkowie: Ewa Sawicka, Andrzej Czapski, Jarosław Ostrowski.

Zebranie wiejskie w Cisówce

17 lutego br o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Cisówce odbędzie się zebranie wiejskie poświęcone stanowi dróg w tym sołectwie.

Wybory sołtysa w Ciopanie

17 lutego br. o godz. 15.00 odbędzie się zebranie wiejskie poświęcone m.in. wyborom sołtysa i rady sołeckiej.

III TURNIEJ SOŁTYSÓW

 • TURNIEJ SOŁTYSÓW
  TURNIEJ SOŁTYSÓW

Drodzy mieszkańcy Wólki Wybranieckiej, Wólki Konstancji, Pustelnika i Goździówki już w najbliższy weekend tj w dniach 2 i 3 lutego odbędą się w waszych miejscowościach zebrania wiejskie podczas których wybierani będą sołtysi oraz członkowie i członkinie rad sołeckich. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach.

Terminy i miejsca poszczególnych zebrań:

Sobota 2 lutego

Wólka Wybraniecka, godzina 15.00 - dom Sołtysa

Wólka Konstancja,  godzina 18.00 - dom Sołtysa

 

Niedziela 3 lutego

Pustelnik, godzina 14.00 - świetlica OSP

Goździówka, godzina 16.00 - dom Sołtysa

Odbiór azbestu w 2019 r.

Odbiór azbestu w 2019 r.

Rozpoczęcie procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów

drukuj (Rozpoczęcie procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Monika Kielczyk
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-01-18 15:11
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-18 15:14

Wybrano Sołtysa i Radę Sołecką wsi Łęka

Sołtysem została Monika Nadrowska. Rada Sołecka: Ewelina Borucka- przewodnicząca, Tomasz Gajcy i Paweł Goździejewski - członkowie.

Terminy zebrań wiejskich - wybory sołtysów

Wybory sołtysów i Rad sołeckich

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę : 25 756 40 77
lub za pośrednictwem e-maila: npp@powiatminski.pl
codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.

Rozkład jazdy autobusów dofinansowywanych przez Gminę Stanisławów

Informacja

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.12.2018 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy Stanisławów będzie czynny w godzinach 8.00-13.00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Wójt Gminy

/-/ Kinga Sosińska

PANI WÓJT KINGA SOSIŃSKA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG

I WNIOSKÓW:

W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 14:00-15:00

WE WTORKI W GODZ. 16:00-17:00

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PAN WALDEMAR ZBYTEK PRZYJMUJE INTERESANTÓW:

W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 15:00-17:00 POK. 33

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stanisławów, zawiadamia, że zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w spawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Retkowie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
/-/ Wójt Gminy
Adam Sulewski

Stanisławów, dnia 15.11.2018 r.

INFORMACJA

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.11.2018r.(piątek)

Urząd Gminy Stanisławów będzie czynny do godz. 13:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Wójt Gminy

/-/ Adam Sulewski

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Gmina Stanisławów na przestrzeni 100-lat”

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy Stanisławów zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę na udział w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów.

Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Stanisławów (PONE)

W trosce o jakość powietrza oraz potrzeby mieszkańców Gmina Stanisławów przystąpiła do opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji.

OGŁOSZENIE DLA WYBORCÓW W SPRAWIE ZMIANY SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 5 W STANISŁAWOWIE


 INFORMUJE SIĘ SZANOWNYCH WYBORCÓW: KOLONII STANISŁAWÓW, LUBOMINA, PORĄBU, SOKÓLA I WÓLKI CZARNIŃSKIEJ,  ŻE W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 5 W STANISŁAWOWIE   

ZOSTAŁA PRZENIESIONA DO BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM

W STANISŁAWOWIE,  UL. SZKOLNA 4A.

 

(Dojście od ul. Szkolnej, od strony Kościoła. Jest to wspólne wejście zarówno do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 jak i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5. Lokal komisji wyborczej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.)     

 Wójt Gminy  

   /-/ Adam Sulewski

Spotkanie informacyjne programu "Czyste powietrze"

 • Czyste powietrze 13.10.2018 Spotkanie w Gimnazjum godz...

przerwy w działaniu oświetlenia

W związku z modernizacją energetyczną miejscowości Stanisławów mogą nastąpić przerwy w działaniu oświetlenia ulicznego. Za niedogodności przepraszamy.
 

Rozkład jazdy komunikacji publicznej

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych

Wójt Gminy Stanisławów zawiadamia

W związku z wymianą wodomierzy w miejscowości Legacz

prosi się o udostępnienie posesji od 9.08.2018 r.

w godzinach 9 - 19

Wymianę urządzeń będzie prowadziła firma PIAS-KAN Sp. z o.o.

Kontakt do wykonawcy: 600 358 850

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50

W związku z "Koncepcją rozbudowy drogi krajowej nr 50" Wójt Gminy Stanisławów informuję o zaplanowanym na dzień 8.08.2018 o godz. 14:00 spotkaniu z projektantem i dyrekcją GDDKiA, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-08-06 11:43

Oferta Uczniowsko-Parafialno-Ludowego Klubu Sportowego "Tęcza" Stanisławów z dnia 31 lipca 2018 r.

Uwagi do oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 (na piśmie) lub mailem na adres: urzad.gminy@stanislawow.pl do 10 sierpnia 2018 r. włącznie.

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-08-03 10:35

ZWROT podatku akcyzowego W 2018 ROKU

UWAGA ROLNICY!!!ZBLIŻA SIĘ I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT podatku akcyzowego W 2018 ROKU. WNIOSKI SKŁADAMY W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW W TERMINIE od 1 LUTEGO 2018 r. do 28 LUTEGO 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia i organizacji konkursu kulinarnego „Stanisławowskie smaki 2018”

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 192 o pow. 1229 m² położonej w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiącej własność gminy.

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie

Wymiana wodomierzy

 • od 17 lipca br w godz. 8-18 w m. Wólka Wybraniecka

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2018-06-28 13:29

Zakaz używania wody z wodociągu publicznego

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W  związku z trwającym okresem wysokich temperatur, co prowadzi do ponadnormatywnego poboru wody, Wójt Gminy Stanisławów Zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 11 czerwca   2018 r.  wprowadza zakaz używania wody z wodociągu publicznego do:

- podlewania upraw polowych i ogrodowych oraz trawników,

- mycia samochodów, ciągników, maszyn rolniczych itp.,

- napełniania basenów i sadzawek.

 

 

Zakaz obowiązuje do odwołania.

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-06-12 13:43

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Maz.

 • Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku...
  Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
  • opublikował: Tomasz Zdanowicz
   data publikacji: 2018-06-05 14:11
  • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
   ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 14:15

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wójt Gminy Stanisławów informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiących własność gminy.

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiących własność gminy.
- Działka nr 185 o pow. 1192 m²,cena wywoławcza 60 000 zł, wadium 6000 zł, postąpienie 600 zł.
- Działka nr 192 o pow. 1229 m²,cena wywoławcza 65 000 zł, wadium 6500 zł, postąpienie 650 zł.
- Działka nr 200 o pow. 1088 m², cena wywoławcza 58 000 zł, wadium 5800 zł, postąpienie 580 zł.

Konsultacje projektu „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2018-2022”

Informujemy, że Zarząd Powiatu Mińskiego ogłosił konsultacje dotyczące projektu „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2018-2022”

Nabór na urzędnika wyborczego

Informacje o naborze na urzędnika wyborczego

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów w 2018 r.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Stanisławów w terminie od 15 stycznia 2018 r. do 31 maja 2018 r. lub do wyczerpania środków w budżecie Gminy.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - półkolonie zimowe w Pustelniku dla dzieci i młodzieży

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustelniku złożyła ofertę zorganizowania półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży w Pustelniku.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

"Uchwała antysmogowa"

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieścił na swojej stronie internetowej w dziale "uchwała antysmogowa" praktyczne informacje dotyczące przyjętych regulacji. Pytania i wątpliwości dotyczące uchwały można kierować na adres: antysmog@mazovia.pl .

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

 • autor informacji: Janusz Wieczorek
  data wytworzenia: 2017-11-28
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2017-11-28 15:47

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

położonych w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiących własność gminy.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Porąb, gm. Stanisławów

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Porąb, gm. Stanisławów

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Rządza, gm. Stanisławów

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Rządza, gm. Stanisławów

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo gm. Stanisławów pow. miński

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Stanisławów przeznaczonych do sprzedaży

Wyniki konsultacji społecznych

Dyżury psychologów w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Psychospołecznymi

Psycholog ds. uzależnień, pani Kamila Czajkowska, przyjmuje w poniedziałki od godz. 15.00 do 20.00

Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pani Ilona Anczarska - dyżuruje co drugi piątek w godz. 14.00 - 19.00.

Uwaga! Panie psycholog przyjmują w  GOPS (remont).  Informacje i zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

drukuj (Dyżury psychologów w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Psychospołecznymi)

Wykaz nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Stanisławów podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonych w miejscowościach:

Prądzewo-Kopaczewo (oznaczonej nr 185 o pow. 0,1192 ha, nr 192 o pow. 0,1229 ha, nr 200 o pow. 0,1088 ha),

Rządza nr 398 o pow. 0,1424 ha

i nieruchomości zabudowanej w miejscowości Porąb nr 190/1 o pow. 0,1987 ha, stanowiących własność gminy.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie: 25-757-58-53

drukuj (Wykaz nieruchomości gruntowych)

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-08-24 09:38
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-29 15:34

UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

 • UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA...
  UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

drukuj (UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”)

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW

Informacja o realizowanych przez dzielnicowych zadaniach w ramach półrocznych planów zadań priorytetowych

Informacja o realizowanych przez dzielnicowych zadaniach w ramach półrocznych planów zadań priorytetowych

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 22 października 2018 r.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65461
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-15 09:13

Urząd Gminy w Stanisławowie

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 542180
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-19 15:03

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl