Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów w maju 2019 r.

Komisja skargowa - 7 maja 2019 r. godz. 13:00

Komisja budżetowa - 7 maja 2019 r. godz. 16:00

Komisja rewizyjna - 8 maja 2019 r. godz. 16:00

Komisja społeczna - 10 maja 2019 r. godz. 15:30

 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-04-19 11:09

Informacja o rozpoczęciu realizacji grantu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

            Wójt Gminy Stanisławów uprzejmie informuje, iż w związku z powierzeniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego została zawarta umowa nr 72/OKI/2018, pomiędzy Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Kingę Jakubowską – Prezes Fundacji a Gminą Stanisławów, reprezentowaną przez Kingę Sosińską – Wójt Gminy Stanisławów, na zadanie:

 

 „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

            Przedmiotem umowy jest udzielenie od „Operatora” dofinansowania na realizację projektu. Całkowita kwota dofinansowania to 67.200,00 zł dla Gminy Stanisławów.

            Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie na stronie Gminy Stanisławów.

 • autor informacji: Renata Urbanek
  data wytworzenia: 2019-04-19
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-04-19 11:45
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 12:14

Zebrania wiejskie wsi Kolonie Stanisławów i Legacz

14 kwietnia 2019 r.  godz. 14.00 Kolonie Stanisławów, godz. 17.00 Legacz

V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Stanisławów

odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Informacja

Wójt Gminy Stanisławów informuje, że od 8 kwietnia 2019 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów rozpocznie się ogólnopolska akcja strajkowa prowadzona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zebrania Wiejskie w miejscowościach Legacz, Zawiesiuchy i Cisówka

Legacz 6 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00

Zawiesiuchy zbierają się 6 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00

Cisówka 7 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00

W programie zebrań m.in. wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Prace remontowe na moście w miejscowości Pustelnik

Drodzy mieszkańcy, informujemy, że od dnia 4 kwietnia do listopada 2019 rok na drodze nr 637 na moście w miejscowości Pustelnik trwały będą prace remontowe.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 10 kwietnia br. o godz. 16.00

Informcja Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

 

 

Urząd Skarbowy

w Mińsku Mazowieckim

 

 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA

 

PODATNIKU !!!

W przypadku wysyłania zeznania podatkowego PIT za pośrednictwem Internetu

skorzystaj z jednej z dwóch autoryzowanych przez Ministerstwo Finansów możliwości:

 

 1. Usługa Twój e-PIT – www.podatki.gov.pl
 2. Aplikacja e-Deklaracje

 

 

 

Dzięki temu unikniesz ryzyka nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych osobowych przez oszustów i programy wyłudzające

 

Najbliższe posiedzanie Komisji Budżetu i Gospodarki - 4 kwietnia 2019 r. godz. 16.00

Porządek obrad Komisji Budżetu i Gospodarki:

Wybory w sołectwach: Borek Czarniński, Mały Stanisławów i Papiernia

Sołectwo Borek Czarniński wybiera Sołtysa i Radę Sołecką 29 marca 2019 r. o godz. 17.00,

Mały Stanisławów również 30 marca 2019 r. ale o 17.00

Papiernia - 31 marca 2019 r. o godz. 15.00

Wyniki wyborów uzupełniających

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pocztą tradycyjną lub osobiste złożenie zał. nr 1 Karty zgłoszenia oraz zał. nr 2 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku osoby uczestniczącej w konkursie do dnia 8.05. 2019 r. na adres: Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, pok. 13, 05-306 Jakubów

I GMINNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH pod patronatem Wójta Gminy Stanisławów – Pani Kingi Sosińskiej

Zadanie polega na wykonaniu palmy wielkanocnej z wykorzystaniem tradycyjnych metod i materiałów. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, gałązki brzozy, trzciny suche kwiaty, wstążki, bibuła, krepa, itp. Palmy gotowe/kupione nie będą podlegały ocenie jury.

Łęka wybrała sołtysa

Sołtysem została pani Monika Nadrowska, a do Rady Sołeckiej weszli: Ewelina Borucka - przewodnicząca, Tomasz Gajcy i Paweł Goździejewski - członkowie.

Wybrano sołtysów w Prądzewie-Kopaczewie, Czarnej i Porębie!

Sołtysem w Prądzewie - Kopaczewie została pani Wiesława Berchman, a Rada Sołecka ma skład: Wacław Kielczyk - przewodniczący, Krzysztof Karkosa i Ewelina Książek członkowie.

Mieszkańcy Czarnej wybrali panią Teresę Kuć na sołtysa i do Rady Sołeckiej panią Jadwigę Milewską - przewodniczącą, Andrzeja Śmigielskiego, Mirosława Michalskiego i Tadeusza Kowalczyka na członków Rady.

W Porębie sołtysem został pan Tomasz Brzeziński, a dotychczasowy sołtys Jan Dźwigała został przewodniczącym Rady Sołeckiej. W skład Rady weszli jeszcze Paweł Brzeziński i Mariusz Brzeziński.

Wybory w Ciopanie

Sołtysem wsi Ciopan ponownie został wybrany pan Zbigniew Witkowski, a w skład Rady Sołeckiej weszli: Jan Jerzak - Przewodniczący oraz członkowie: Ewa Sawicka, Andrzej Czapski, Jarosław Ostrowski.

Odbiór azbestu w 2019 r.

Odbiór azbestu w 2019 r.

Rozpoczęcie procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów

drukuj (Rozpoczęcie procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów)

 • autor informacji: Monika Kielczyk
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2019-01-18 15:11
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-18 15:14

Wybrano Sołtysa i Radę Sołecką wsi Łęka

Sołtysem została Monika Nadrowska. Rada Sołecka: Ewelina Borucka- przewodnicząca, Tomasz Gajcy i Paweł Goździejewski - członkowie.

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę : 25 756 40 77
lub za pośrednictwem e-maila: npp@powiatminski.pl
codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.

Rozkład jazdy autobusów dofinansowywanych przez Gminę Stanisławów

PANI WÓJT KINGA SOSIŃSKA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG

I WNIOSKÓW:

W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 14:00-15:00

WE WTORKI W GODZ. 16:00-17:00

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PAN WALDEMAR ZBYTEK PRZYJMUJE INTERESANTÓW:

W PONIEDZIAŁKI W GODZ. 15:00-17:00 POK. 33

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stanisławów, zawiadamia, że zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w spawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Retkowie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
/-/ Wójt Gminy
Adam Sulewski

Stanisławów, dnia 15.11.2018 r.

Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Stanisławów (PONE)

W trosce o jakość powietrza oraz potrzeby mieszkańców Gmina Stanisławów przystąpiła do opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji.

Rozkład jazdy komunikacji publicznej

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50

W związku z "Koncepcją rozbudowy drogi krajowej nr 50" Wójt Gminy Stanisławów informuję o zaplanowanym na dzień 8.08.2018 o godz. 14:00 spotkaniu z projektantem i dyrekcją GDDKiA, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-08-06 11:43

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego

 • opublikował: Mikołaj Cybula
  data publikacji: 2018-08-03 10:35

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wójt Gminy Stanisławów informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku:

Dyżury aptek w powiecie mińskim

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów w 2018 r.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Stanisławów w terminie od 15 stycznia 2018 r. do 31 maja 2018 r. lub do wyczerpania środków w budżecie Gminy.

Dyżury psychologów w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Psychospołecznymi

Psycholog ds. uzależnień, pani Kamila Czajkowska, przyjmuje w poniedziałki od godz. 15.00 do 20.00

Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pani Ilona Anczarska - dyżuruje co drugi piątek w godz. 14.00 - 19.00.

Informacje i zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie, tel. 257575878.

drukuj (Dyżury psychologów w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami Psychospołecznymi)

Wykaz nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Stanisławów podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonych w miejscowościach:

Prądzewo-Kopaczewo (oznaczonej nr 185 o pow. 0,1192 ha, nr 192 o pow. 0,1229 ha, nr 200 o pow. 0,1088 ha),

Rządza nr 398 o pow. 0,1424 ha

i nieruchomości zabudowanej w miejscowości Porąb nr 190/1 o pow. 0,1987 ha, stanowiących własność gminy.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie: 25-757-58-53

drukuj (Wykaz nieruchomości gruntowych)

 • autor informacji: Grażyna Zagórska
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-08-24 09:38
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-29 15:34

UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

 • UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA...
  UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”

drukuj (UWAGA znowu oszukują metodą „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA”)

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69857
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 11:13

Urząd Gminy w Stanisławowie

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 563241
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 11:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl