Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Gospodarka odpadami

Banery

 • Dokumenty zastrzeżone

Treść strony

I N F O R M A C J A o osiągniętych przez Gminę Stanisławów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów udostępnia informacje o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b wyżej wymienionej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;

 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie, gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645).

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez

Gminę Stanisławów

22,45

42,82

57,70%

71,0%

 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 r. Gmina Stanisławów osiągnęła poziom 71,0%, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 16%.

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez

Gminę Stanisławów

-

100

-

-

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

           – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676).

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez

Gminę Stanisławów

25,60

5,13

0,07%

19,1%

 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 r. Gmina Stanisławów osiągnęła poziom 19,1% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%.

 

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015.

 

Podmiot

Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

0,0

43,9

-

Zakład Usług Asenizacyjnych

Marek Bakun

ul. Żółkiewskiego 11

05-075 Warszawa

0,0

21,1

-

EKO-SAM BIS

Sp. z o.o.

ul. Dobra 12

05-306 Jakubów

0,0

100,0

-

EkoTeam Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 6

07-100 Węgrów

19,11

100,0

-

KOBE P. Kotowski K.Kotowski S.C.

Duczki ul. Myśliwska 8

05-200 Wołomin

0,0

-

-

KOBE Bernarda Kotowska

Duczki ul. Myśliwska 8

05-200 Wołomin

-

-

-

P.P.H.U. LEKARO

Jolanta Zagórska

Wola Ducka 70A

05-408 Glinianka

-

-

-

SITA Polska Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa

-

-

-

P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

-

-

-

REMONDIS Otwock Sp. z o.o.

ul. J. Lennona 4

05-400 Otwocka

-

-

-

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Gdańska 69

07-100 Węgrów

-

-

-

EKOLIDER”

Jarosław Wyglądała

ul. Lucin 4

08-400 Garwolin

-

-

-

STAUBACH Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

-

-

-

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

-

-

-

PARTNER”

Dariusz Apelski

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

-

-

-

Eko Bilans Gospodarka Odpadami

Tomasz Drzazga

ul. J. Smulikowskiego 1/3

00-389 Warszawa

-

-

-

Jurant Sp.j.

S. Matak, J. Borkowski

ul. Ossowska 73

05-220 Zielonka

-

-

-

PPHU BATORY

Sp. z o.o.

ul. Batorego 9

05-240 Tłuszcz

-

-

-

CLEAN WORLD”

FHU Marek Woch

Leśniakowizna

ul. Kasprzykiewicza 45

05-200 Wołomin

-

-

-

 

drukuj (I N F O R M A C J A o osiągniętych przez Gminę Stanisławów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.)

 • autor informacji: Karolina Hendzel
  data wytworzenia: 2016-07-04
 • opublikował: Tomasz Zdanowicz
  data publikacji: 2016-07-04 16:04
 • zmodyfikował: Tomasz Zdanowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-13 14:23

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-07-04 16:20 przez Tomasz Zdanowicz
 • zmieniono 2016-07-04 16:25 przez Tomasz Zdanowicz
 • zmieniono 2016-07-08 15:49 przez Tomasz Zdanowicz
 • zmieniono 2016-10-13 14:23 przez Tomasz Zdanowicz

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9029
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-12 15:50

Urząd Gminy w Stanisławowie

ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
powiat miński
województwo mazowieckie

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów
nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Dane kontaktowe

tel. +48 25 757 58 58, +48 25 757 50 90
fax: +48 25 757 58 57

e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl

strona internetowa: www.stanislawow.pl

EPUAP Identyfikator (skrytka): 5c4cdcj18g

Godziny urzędowania

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek-piątek: 8:00-16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 653139
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 13:46

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl